Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Звіт про роботу міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
«ВІД ГЕНДЕРНИХ ІДЕОЛОГІЙ ДО ДИСКУСІЙ ПРО СТУДЕНТСЬКУ СІМ’Ю»

Конференція проводилася 29 квітня 2014р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. У роботі конференції взяли участь студенти та молоді вчені з Росії, Німеччини та Китаю: Російської Академії Наук (1 учасник), Німецької академічної служби обміну ДААД (1 учасник), Транспортного університету м. Ланжоу, Китай (2 учасники), представники провідних вищих навчальних закладів України: Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Національного гірничого університету, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, а також представники адміністрації та вчителі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської міської ради.

У роботі конференції приймали участь 4 доктори наук, 7 кандидатів наук, більше ніж 30 молодих дослідників та студентів.

Робота конференції проводилася за наступними напрямами:

  • Нуклеарна сім’я у світі соціокультурних трансформацій початку ХХІ ст.
  • Гендерні стереотипи як відображення та формування «нової» сімейної ідеології.
  • Материнство та батьківство в сучасних дискурсах егалітаризму.
  • Сім’я: правова і законодавча база.
На конференції виступили з доповіддями 25 учасників.

На конференції були присутні: Пшінько О. М. – доктор технічних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Мямлін Сергій Віталійович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Найбільш вагомими були доповіді на пленарному засіданні, а саме:

  • Вступне слово Власової Тетяни Іванівни, доктора філос. наук, професора, зав. каф. філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
  • Гендерная идентичность как отражение динамичности современного мира. Доповідач – Скиба Елеонора Костянтинівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії Національного гірничого університету.
  • Патріотичний аспект соціального інституту сім’ї. Доповідач – Купцова Т.А., к.філос.н., доцент кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.
  • Трансформація поняття сім’ї в сучасних умовах. Доповідач – Колієва Ірина Анатоліївна, ст. викл. каф. філології та перекладу ДНУЗТ, аспірантка кафедри філософії та соціології ДНУЗТ.
  • Материнство: теоретичні концепції та практичні підходи. Доповідач – Макєшина Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.
  • Актуальність філософсько-соціологічного дослідження проблем студентської сім’ї. Доповідач – Власова Ольга Петрівна, директор Центру гендерних досліджень, к.філос.н., доцент кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.


Учасники відзначили актуальність та широкий спектр тематики конференції, її виховну цінність. Ряд доповідей викликав неабияку зацікавленість як науковців, так і студентів, змусив їх замислитися над багатьма сучасними актуальними проблемами молодих сімей.


Дата останнього оновлення: 02.05.2014