Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Центр гендерних досліджень

Наукова тема Центру: «Освіта та гендерні стратегії в соціокультурних трансформаціях початку ХХІ ст.»

У складі Центру – викладачі та наукові співробітники факультетів нашого університету та інших вишів: Купцова Т.А. – кандидат філософських наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри іноземних мов Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, Скиба Е.К. – доктор філософських наук, професор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Макєшина Ю.В. – кандидат філософських наук, старший викладач Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Тесленко Т.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, Решетньова Ю.Ю. – викладач кафедри філології та перекладу Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна та інші викладачі і співробітники університетів Дніпра.

Науково-методична рада Центру:

Власова Т.І., доктор філософських наук, професор; сфера наукових інтересів – проблеми «жіночої» літератури, постмодерністська критика.

Грабовська І.Н., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства КНУ ім. Тараса Шевченко; спеціаліст з ґендерних проблем взаємодії категорій ґендеру та статі у постмодернізмі.

Скиба Е.К., доктор філософських наук, професор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,

Власова О.П., кандидат філософських наук, доцент; сфера наукових інтересів – ґендер і справедливість, ґендерна рівність у вищій школі, соціологічні дослідження з ґендерної проблематики.

Колієва І.А., кандидат філософських наук, доцент; сфера наукових інтересів – жіноча суб’єктивність у філософії постмодернізму.

Костюк Н.П., кандидат філософських наук, начальник юридичного відділу університету. Сфера наукових інтересів пов’язана з правовими питаннями дискримінації за ознаками ґендеру.

Талько Т.М., кандидат філософських наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; сфера наукових інтересів – філософська антропологія та ґендерні дослідження в освіті.


Дата останнього оновлення: 13.02.2018