Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Центр гендерних досліджень

План роботи Центру:

2018 рік

 1. Публікація наукових статей за тематикою науково-дослідної роботи у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях, у тому числі включених до наукометричних баз (2 статті) (січень – грудень).
 2. Організація та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні дослідження функціонування механізмів рівності в сфері вищої освіти та науки» (листопад).
 3. Видання монографії «Категорії гендерних досліджень: глобальні виклики та український контекст» (Власова Т. І., Грабовська І. М.).

2019 рік

 1. Публікація наукових статей за тематикою науково-дослідної роботи у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях, у тому числі включених до наукометричних баз (2 статті) (січень – грудень).
 2. Організація та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні дослідження в контексті трансформацій глобалізації та феміністські виклики української демократії» (квітень).

2020 рік

 1. Публікація наукових статей за тематикою науково-дослідної роботи у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях, у тому числі включених до наукометричних баз (2 статті) (січень – грудень).
 2. Організація та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Гендерна рівність в Україні: вчора, сьогодні, завтра» (квітень).

Міжнародні наукові конференції з проблем освіти та ґендеру, які були проведені на базі Дніпровського національного університету залізничного транспорту та Центру ґендерних досліджень:

 • «Гуманітаризація вищої освіти»
 • «Духовна сфера в умовах глобальних цивілізацій»
 • «Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти»
 • «Людина та світова глобалізація: перспективи та межі розвитку», 2013 р.
 • «Ґендер і євроінтеграційні прагнення України». 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Від ґендерних ідеологій до дискурсу про студентську сім‘ю», 2014 р.
 • «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.», 2017 р.

Учбова діяльність Центру:

  1.Учбові курси (за вибором) для студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту:
 • «Вступ до ґендерних досліджень»
 • «Філософсько-культурологічні аспекти історії ґендеру»
 • «Легітимація ґендерних категорій у західноєвропейській культурі та літературі»
  2.Спецсемінари для студентів спеціальності 035 Філологія:
 • «Ґендерні проблеми лінгвістики у перекладі»
 • «Ґендер, мова та масова свідомість у постмодернізмі»
 • «Ґендер та міжкультурна комунікація»

Захист докторської дисертації Власової Т.І. за темою «Формування ґендерних стереотипів у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)» у 2007 р.

Захист кандидатської дисертації Власової О.П. за темою «Проблема ґендерної рівності у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)» у 2008 р.

Захист кандидатської дисертації Скиби Е.К. за темою «Особливості становлення ґендерної теорії у філософії постмодерну (історико-філософський аналіз) у 2011 р.

Захист кандидатської дисертації Костюк Н.П. за темою «Експлікація фемінності та маскулінності у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз), 2011 р.

Захист кандидатської дисертації Купцової Т.А. за темою «Архетипні основи ґендерних стереотипів традиційної української філософії», 2012 р.

Захист кандидатської дисертації Пустової М.І. за темою «Ґендерна епістемологія у філософії постмодерну (історико-філософський аналіз)», 2013 р.

Захист кандидатської дисертації Колієвої І.А. за темою «Інтерпретація феномену жіночої суб’єктивності у філософії постмодернізму (історико-філософський аналіз)», 2015 р.

Захист кандидатської дисертації Макєшиної Ю.В. за темою «Феномен материнства у дискурсах некласичної та постнекласичної західноєвропейської філософії (історико-філософський аналіз)», 2015 р.

Захист кандидатської дисертації Зімарьової Ю.В. за темою «Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва у філософських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз)», 2016 р.

Робота над докторською дисертацією докторанта Тесленко Т.В. за темою «Герменевтична інтерпретація ідентичності у постмодерністських диспропорціях духа та тіла (історико-філософський аналіз)», 2017-2018 рр.


Дата останнього оновлення: 13.02.2018