Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Центр гендерних досліджень

Центр ґендерних досліджень Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту почав своє існування у вересні 2009 року як міждисциплінарна науково-дослідницька структура університету на основі рішення Вченої ради університету та наказу ректора професора Пшинько О.М.

Центром аналізуються проблеми рівноправ’я та рівні можливості для чоловіків та жінок, досліджується порядок їх реалізації в країнах Західної Європи, України та Росії. Робота спрямована на запобігання будь-яких форм дискримінації за ознакою статі та створення умов ґендерної рівності у сфері вищої освіти.

Співробітники Центру провели анкетування серед студентів університету: «Викладач-жінка очима студентів (оцінка гендерної репрезентації викладача)» та «Оцінка репрезентації жінки – викладача в учбовому процесі». Ретельний аналіз результатів анкетування став основою для написання звіту та статті у спеціальному науковому виданні.

Працівники Центру прийняли участь у Форумі ґендерних освітніх центрів «Сучасні тенденції ґендерної освіти в Україні», який проводився Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, активно співпрацюють з різноманітними ґендерними освітніми центрами України (ПРООН, Центр з ґендерних проблем учнівської та студентської молоді АПН України та ТНПУ ім. В. Гнатюка, Київський Інститут тендерних досліджень).

Співробітники Центру приймають участь у засіданні психолого-педагогічних клубів та семінарах, присвячених ґендерним питанням. У 2009/10 роках працівники Центру прийняли участь у міжнародних конференціях, які проводилися у КНУ, НАУ, ТНУ, Севастопольському гуманітарному університеті, ДНУ, Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, тощо.

Міжнародний і національний досвід забезпечення ґендерної рівності передбачає висвітлення ґендерних проблем у наукових і практичних дослідженнях, тому Центром розглядаються наступні питання:

 • національні тенденції забезпечення ґендерної рівноправності;
 • законодавче забезпечення прав жінок, їх правове втілення в розвиток українського суспільства;
 • проблеми ґендерної рівноправності в країнах світу;
 • проблем ґендерної демократії у політичному житті;
 • функціонування жіночих організацій в системі громадянського суспільства;
 • ґендерного паритету в системі міжнародних відносин;
 • ґендерних проблем демографічного відтворення, сім'ї, освіти, науки, стану і охорони здоров'я, бідності, соціальної безпеки, насильства щодо жінок, ґендерних ризиків стану підлітків і молоді тощо;
 • соціальної політики і ґендерних перетворень;
 • ґендерних підходів в історії освіти, науки, культури, мистецтва, педагогіки, мови і літератури, державної ідеології, релігійних доктринах тощо;
 • ролі жінки і жіночих рухів в Україні та у країнах світу; їх місце і роль в сучасній історії;
 • протистояння усталених і нових ґендерних стереотипів в сучасному українському суспільстві;
 • трансляція ґендерних стереотипів в освітній та економічній сферах і перенесення їх на процес формування соціальних інститутів;
 • сучасного формування ґендерних стереотипів засобами мас-медіа, мистецтва, літератури тощо.

У роботі Центру ґендерних досліджень передбачається наступна діяльність:

 1. Проведення семінарів з питань утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві.
 2. Продовження впровадження курсів ґендерної рівності у ДНУЗТ.
 3. Анкетування студентів на предмет впровадження ґендерного компоненту у зміст вищої освіти.
 4. Проведення студентських науково-практичних семінарів за темами:
  • «Сім’я у контексті гендерної політики України».
  • «Трансформації маскулінності – основні тренди».
 5. Обговорення питань ґендерної рівності на засіданнях Круглого столу.
 6. Читання лекцій студентам за темами: «Порушення прав жінок та чоловіків. Торгівля людьми», «Громадські ініціативи на захист рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
 7. Розробка інформаційно - просвітницької програми з подолання ґендерних стереотипів і сприяння формуванню гендерної культури в українському суспільстві.
 8. Пошук ґендерних проектів з українськими, російськими та закордонними університетами, дослідницькими центрами та організаціями.
 9. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікація тез та статей.


Дата останнього оновлення: 02.03.2014