Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Центр гендерних досліджень

Центр ґендерних досліджень Дніпровського національного університету залізничного транспорту почав своє існування у вересні 2009 року як міждисциплінарна науково-дослідницька структура університету на основі рішення Вченої ради університету та наказу ректора професора Пшінько О.М.

Наукові інтереси Центру: ґендер та освіта у глобалізаційних трансформаціях; проблеми ґендеру у постмодерністських дослідженнях, феміністська літературна критика, ґендерна рівність у вищій освіті та інші.

Центром аналізуються проблеми рівноправ’я та рівні можливості для чоловіків та жінок, досліджується порядок їх реалізації у країнах Західної Європи, України та Росії. Робота спрямована на запобігання будь-яких форм дискримінації за ознакою статі та створення умов ґендерної рівності у сфері вищої освіти.

Місія Центру – розвиток демократичних процесів в Україні в умовах сьогодення передбачає впровадження гендерного егалітаризму у всі сфери функціонування суспільства, культування рівності жінок та чоловіків як невід’ємної умови дотримання основоположних прав і свобод людини, що актуалізує проведення гендерних досліджень, зокрема в освіті, оскільки вони охоплюють чимало нез’ясованих механізмів гармонійного розвитку як окремої людини, так і університетської освіти в цілому. Значним за своєю важливістю є факт, що в умовах глобалізації особливої актуальності набуває пошук – проектування егалітарного освітнього простору, адекватного за своїми ключовими параметрами демократичній системі загальнолюдських цінностей.


Дата останнього оновлення: 13.02.2018