Положення про порядок складання і затвердження робочої програми навчальної дисципліни

Читати далі...

План і звіт роботи кафедри 2018-06-14

Читати далі...

Положення про заочно-дистанційне навчання

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Читати далі...

Графік навчального процесу на 2018/2019 навч.рік (денна форма навчання)

Читати далі...

Норми часу 2018 

Читати далі...

Документи про вищу освіту ДНУЗТ

Читати далі...

Індивідуальний план роботи викладача

Читати далі...

Оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти

Читати далі...

Положення про паспорт кафедри 2015-04-08

Читати далі...

Положення про лекцію 2015-06-23

Читати далі...

Практична підготовка студентів 2015-04-08

Читати далі...

Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт) 2015-04-08

Читати далі...

Вимоги до організаційного та методичного забезпечення навчальних занять практичного призначення 2015-04-08

Читати далі...

Положення про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів 

Читати далі...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 2015-04-08

Читати далі...

Положення про навчально-виробничий загін студентів університету»  2015-04-08

Читати далі...

Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти» 2015-11-16

Читати далі...

Додаток до положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти"  2016-05-04    

Читати далі...

Тимчасове положення про дистанційний курс навчальної дисципліни ч. 1 Лекція. Практичне заняття 2014-12-17

Читати далі...

Положення про експертизу дистанційного курсу  2016-05-20

Читати далі...

Порядок проходження атестації   2017-04-18 для визначення здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Читати далі...

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення документів  2017-02-22

Читати далі...

Положення про атестацію педагогічних працівників 2016-03-23

Читати далі...

Положення про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи» 2015-04-08

Читати далі...

Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури  2015-03-31

Читати далі...