План і звіт роботи кафедри 2018-06-14

Читати далі...

Положення про заочно-дистанційне навчання

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання

Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу в університеті 2017-09-13

Читати далі...

Графік навчального процесу на 2017/2018 навч.рік (денна форма навчання)

Читати далі...

Строки виконання магістерської роботи 2017/2018 н.р.

Читати далі...

Норми часу 2018 

Читати далі...

Документи про вищу освіту ДНУЗТ

Читати далі...

Індивідуальний план роботи викладача

Читати далі...

Система оцінювання знань 2014-08-15 

Читати далі...

Положення про паспорт кафедри 2015-04-08

Читати далі...

Положення про лекцію 2015-06-23

Читати далі...

Практична підготовка студентів 2015-04-08

Читати далі...

Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт) 2015-04-08

Читати далі...

Вимоги до організаційного та методичного забезпечення навчальних занять практичного призначення 2015-04-08

Читати далі...

Положення про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів 

Читати далі...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 2015-04-08

Читати далі...

Положення про навчально-виробничий загін студентів університету»  2015-04-08

Читати далі...

Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти» 2015-11-16

Читати далі...

Додаток до положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти"  2016-05-04    

Читати далі...

Тимчасове положення про дистанційний курс навчальної дисципліни ч. 1 Лекція. Практичне заняття 2014-12-17

Читати далі...

Положення про експертизу дистанційного курсу  2016-05-20

Читати далі...

Порядок проходження атестації   2017-04-18 для визначення здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Читати далі...

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення документів  2017-02-22

Читати далі...

Положення про атестацію педагогічних працівників 2016-03-23

Читати далі...

Положення про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи» 2015-04-08

Читати далі...

Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури  2015-03-31

Читати далі...