Теоретична та будівельна механіка

Дорогі колеги, друзі!

Відомо, що теоретична механіка, опір матеріалів та будівельна механіка – це науки, які є фундаментом у підготовці фахівців із багатьох напрямків інженерної справи. Ці дві науки служать засобом виховання у майбутніх інженерів необхідних творчих навичок щодо побудови математичних моделей руху та взаємодії матеріальних тіл, а також вирішування практичних задач, пов'язаних з міцністю, стійкістю та довговічністю машин і споруд.

Сьогодні ми хочемо ознайомити вас із кафедрою – ровесницею ДІІТа, що стала кузнею підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації не тільки для багатьох кафедр нашого університету, але й інших навчальних і наукових закладів. У цьому чималу роль грає Галузева науково-дослідна лабораторія динаміки й міцності рухомого складу залізниць, якій вже більше 50 років, і яка відома не тільки в Україні, але й за її межами.

На кафедрі постійно працює студентський науковий гурток.

 Ми хочемо вас ознайомити із тими, хто стояв у джерел кафедри, формував, розвивав і розвиває зараз її традиції.

Сподіваємося, що і молоде покоління, що прийде нам на зміну, продовжить шляхетну справу виховання Інженера.

Завідувачка кафедри,

к.т.н., доцент Л.В. Урсуляк

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Основні напрямки наукових досліджень кафедри теоретичної та будівельної механіки і лабораторії динаміки – динаміка (у тому числі динаміка поїзда), міцність і стійкість руху рухомого складу залізниць.

  При участі лабораторії під керівництвом В.А.Лазаряна проведене випробування швидкісного вагона-лабораторії з реактивною тягою, з яким уже в 1973 р. була досягнена швидкість руху 250 км/год.

Об'єктами теоретичних і експериментальних досліджень кафедри й лабораторії з метою визначення показників динамічних якостей, безпеки руху й міцності рухомого складу були більш 30 типів локомотивів (включаючи локомотиви французького, чеського, фінського, литовського виробництва); більш 50 типів колійних машин (включаючи машини австрійського та італійського виробництва); більш 60 типів вантажних і пасажирських вагонів (у тому числі німецького, польського і французького виробництва); більш 20 типів поглинаючих апаратів і гальмівних пристроїв, а також усі вагони-самоскиди для магістрального і промислового транспорту. В числі рухомого складу, для якого співробітники ГНДЛ ДМРС проводили приймальні та сертифікаційні випробування, перші Українські електровози, новий, для залізниць України, тип рухомого складу – рейкові автобуси виробництва польської фірми ПЕСА, сучасні локомотиви та електропоїзди вітчизняного виробництва та виробництва провідних світових виробників самохідного рухомого складу фірм Шкода, Сименс, Хюндай. Майже всі ці досліди супроводжувалися математичним моделюванням і відповідними розрахунками.

 

Випробування електровозів ДЭ1 №001,002,008

Випробування електровозу ДС3

 

Випробування електровозу 2ЕЛ5-008 виробництва ХК "Луганськтепловоз

Ходові динамічні випробування елетропоїзда ЭПЛ2Т
(виробництво ХК "Луганськтепловоз")

Випробування автомотриси для інспекторських поїздок 610М-001

тепловоза ER20-001 (SIEMENS)
для залізниць Литви

Оцінка відповідності вагонів електропоїзда EJ575 (виробництво ČKD Vagonka a.s. ) своїм будівельним і проектним контурам згідно габариту 1-Т (черт.10,11а) ГОСТ 9238-83  на замовлення ВАТ «Литовські залізниці»

Випробування колійної машини
СПЗ-5N 001 виробництва КЗЭСО (Каховка

Випробування вагона-самоскида вантажопідйомністю 105т при ударі падаючою брилою (Комсомольський ГОК)

Випробування піввагона виробництва КНР для Казахських залізниць

У лабораторії розроблені автономні автоматичні системи керування тягою і гальмами допоміжних локомотивів з'єднаних поїздів, які дозволили успішно водити вантажні поїзди масою 12 тис. тонн, і пасажирські поїзди, які складалися з 36 вагонів. Розробляються безпечні (за рівнем поздовжніх зусиль у поїзді) і енергозберігаючі способи водіння поїздів, а також тренажерні комплекси для навчання локомотивних бригад цим технологіям. Тривають роботи із проблеми зносу колісних пар і рейок.

Навчальний тренажер машиніста тепловоза 2ТЕ116, Дніпропетровськ, ДНУЗТ, кафедра «Локомотиви»

Навчальний тренажер машиніста електровоза ВЛ11М6 «Хартрон», Кривий Ріг, ТЧ-2

Методики ресурсних випробувань і випробувань на міцність, що розроблені в лабораторії, визнані в Україні, Росії, а також за кордоном.

Щорічно лабораторією виконується до 10 науково-дослідних робіт за заявками Укрзалізниці, підприємств транспортного машинобудування, а також за контрактами з іноземними підприємствами та відомствами.

Протягом останніх років викладачами кафедри та науковцями ГНДЛ ДМРС виконувалися наступні роботи за замовленнями іноземних держав:

1.Польща, АО «ПЕСА». Участь у проведенні приймальних випробувань дизель-поїздів та трамваїв.

Випробування двохсекційного дизель-поїзда 630М-001 (виробництва Польщі)

Випробування трамвая фірми «PESA»

2.Корея, компанія „HYUNDAI-ROTEM COMPANI”. Проведення додаткових перевірочних випробувань міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення для пасажирських перевезень на залізницях України

Випробування міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення для пасажирських перевезень на залізницях України

 

3. Молдова. Проведення сертифікаційних випробувань дизель – поїздів.

Випробування модернізованого дизель-поїзда Д1М для залізниць Молдови

 

4. Литва, Вільнюський технічний університеті імені Гедімініса. «Исследование режимов динамического движения поездов и определение влияния факторов воздействия на движение поезда».

5. Білорусь. «Вдосконалені інформаційні технології моделювання взаємодії рухомого складу та колії».

 

За останні п’ять років викладачами кафедри та науковцями ГНДЛ ДМРС надруковано: підручників – 1; методичних вказівок - 10; монографій – 2; наукових статей та тез доповідей на міжнародних конференціях – 143; отримано 15 патентів та свідоцтв (див. додаток А).

Результати наукових досліджень надруковано:

 • у виданнях України:

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;

Збірник наукових праць КУЕТТ,

серія „Транспортні системи і технології”;

Збірник наукових праць ДонІЗТ;

Науковий журнал «Залізничний транспорт України»;

Науковий журнал «Підйомна транспортна техніка»;

Науковий журнал «Локомотив – інформ» та інш.

 • у Міжнародних наукометричних базах:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;

Innovative technologies and scientific solutions for industries.

International Scientific Conference:

 • on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies
 • International Trends in Science and Technology
 • Transbaltica
 • Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems
 • Тransport Means
 • Web of scholar

Основні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри та науковців ГНДЛ ДМРС:

 • 1. Перехідні режими руху поїздів.
 • 2 Стійкість руху транспортних засобів.
 • 3.Оцінка показників міцності тягового, моторвагонного складу, а також пасажирських та вантажних вагонів.
 • 4. Взаємодія рухомого складу та колії.
 • 5. Розробка раціональних умов ведіння поїздів з точки зору економічних витрат палива та електричної енергії при виконанні умов безпеки руху.
 • 6. Перевірка нових або модернізованих одиниць рухомого складу на відповідність вимогам технічних завдань та чинної нормативної документації.

 

Протягом багатьох років університет регулярно (з періодом у 4 роки) проводить Міжнародні конференції з проблем механіки залізничного транспорту, основним організатором яких були співробітники кафедри та лабораторії динаміки та міцності рухомого складу. У конференціях традиційно беруть участь представники вищих навчальних закладів, науково – дослідних інститутів, залізниць, заводів транспортного машинобудування багатьох країн світу. Доповіді, які представляють на конференціях, стосуються проблем безпеки руху, енергозбереження, взаємодії колеса і рейки, динаміки високошвидкісного рухомого складу і охорони навколишнього середовища, міцності, надійності та довговічності конструкцій вагонів і локомотивів, які є актуальними для вчених, конструкторів і експлуатаційників. Поряд з результатами теоретичних досліджень на конференції широко висвітлюються методи і результати натурних випробувань нових і модернізованих одиниць рухомого складу, а також систем управління. Робота конференції завжди висвітлюється в пресі і на телевізійних каналах та сприяє обміну передовою інформацією між вченими, які представляють різні наукові школи, а також знайомству з завданнями, які ставить перед фахівцями сучасний залізничний транспорт.

 

 

За останні роки співробітниками кафедри отримано 13 патентів.

Патент 44600 М ПК (2009) В25В 27/00 Прес-гайковерт для складання поглинаючого апарата автозчепу рухомого складу залізниць.
Зареєстровано: 12.10.2009, Бюл. № 19.
Автори: Панасенко В. Я., Заболотний О. М.

Патент 114423 М ПК G01B 7/16 (2006.01) Тензометричний підсилювач на несучій частоті.
Зареєстровано: 10.03.2017, Бюл. № 5 (73).
Автори: Глухов В. В., Федоров Є. Ф., Карпенко В. В.

Патент 95829 М ПК G01M 17/08 (2006.01) Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 10.03.2011, Бюл.№ 5.
Автори: Блохін Є. П., Коротенко М. Л., Мархай В. В., Ісопенко І. В., Панасенко В. Я., Грановський Р. Б., Клименко І. В., Федоров Є. Ф., Шевченко В. П.

Патент 92527 МПК (2014.01) GO1M 17/08 (2006.01) G01M 17/00 Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 26.08.2014, Бюл. № 16.
Автори: Мямлін С. В., Міщенко А. А., Клименко І. В., Панасенко В. Я., Федоров Є. Ф.

Патент 87752 МПК (2009) G01M 17/00 Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 10.08.2009, Бюл. № 15.
Автори: Коротенко М. Л., Блохін Є. П., Панасенко В. Я., Клименко І. В., Грановський Р. Б., Федоров Є. Ф.

Патент 48537 МПК (2009) G01M 17/00 Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 25.03.2010, Бюл. № 6.
Автори: Блохін Є. П., Коротенко М. Л., Мархай В. В., Ісопенко І. В., Панасенко В. Я., Грановський Р. Б., Клименко І. В., Федоров Є. Ф., Шевченко В. П.

Патент 42111 МПК (2009) G01M 17/00 Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 25.06.2009, Бюл. № 12.
Автори: Коротенко М. Л., Блохін Є. П., Панасенко В. Я., Клименко І. В., Грановський Р. Б., Федоров Є. Ф.

Патент 31842 МПК (2006) G0 1М 17/00 Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона.
Зареєстровано: 07.12.2007.
Автори: Коротенко М. Л., Блохін Є. П., Панасенко В. Я., Клименко І. В., Грановський Р. Б., Федоров Є. Ф.

Патент 96623 Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу.
Зареєстровано: 25.11.2011.
Автори: Блохін Є. П., Савчук О. М., Панасенко В. Я., Заболотний О. М.

Патент 93088 Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу.
Зареєстровано: 10.01.2011.
Автори: Блохін Є. П., Савчук О. М., Панасенко В. Я., Заболотний О. М.

Патент 40493 МПК (2009) G09B 9/04 Тренажер для навчання машиніста локомотива.
Зареєстровано: 10.04.2009. Бюл. № 7.
Автори: Блохін Є. П., Железнов К. І., Урсуляк Л. В., Глухов В. В., Євдомаха Г. В., Бабакова О. В., Клюєвський В. В.

Патент 42439 МПК (2009) B61G 9/00 Поглинальний апарат автозчепного пристрою залізничного транспортного засобу.
Зареєстровано: 10.07.2009, Бюл. № 13.
Автори: Блохін Є. П., Савчук О. М., Панасенко В. Я., Заболотний О. М.

Патент 87837 МПК (2009) G09B 9/04 (2006.01) Тренажер для навчання машиніста локомотива.
Зареєстровано: 25.02.2014. Бюл. № 4.
Автори: Акулов А. С., Бабакова О. В., Глухов В. В., Євдомаха Г. В., Железнов К. І., Журавлев А. Ю., Заболотний О. М., Урсуляк Л. В., Чабанюк Є. В., Швець А. О.