Установчі документи та положення

Стратегічний план розвитку Українського державного університету науки і технологій

Статут Українського державного університету науки і технологій

Положення про вчену раду Українського державного університету науки і технологій

Положення про ректорат Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про факультет Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про кафедру Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Інститут промислових та бізнес технолгій" Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту" Українського державного університету науки і технологій

Положення про Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти Українського державного університету науки і технологій

Положення про відділ з організації виховної роботи зі студентами Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості овсіти Українського державного університету науки і технологій

Колективний договір Українського державного університету науки і технологій (з додатками)

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про інклюзивне навчання в університеті 

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Українському державному університеті науки і технологій