Установчі документи та положення

Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Читати далі...

Статут освітньо-наукового об'єднання "Дніпровський консорціум університетів"

          Читати далі...

Положення про наукове товариство студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

          Читати далі...

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Читати далі...

Витяг з протоколу №45 від 24 квітня 2017 р. конференції трудового колективу університету "Про обрання комісії по трудових спорах університету"

Читати далі...

Положення з підсумкової атестації на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
для здобуття ступеня доктора філософії

Чиатит далі...

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Чиатит далі...

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Читати далі...

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Читати далі...

Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Читати далі...

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Читати далі...

Статут

Читати далі...

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Читати далі...

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ДНУЗТ

Читати далі...

Звіт про виконання критеріїв національного університету (2017 р.)

Читати далі...

Положення про студентський гуртожиток

Читати далі...

Положення про куратора академічної групи

Читати далі...

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Читати далі...

Про затвердження Статуту Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Читати далі...

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи”

Читати далі...

Положення про дотримання академічної доброчесності НПП

Читати далі...

Положення про наглядову раду

Читати далі...

Положення про вчену раду

Читати далі...

Положення про ректорат

Читати далі...

Положення про факультет

Читати далі...

Положення про кафедру університету

Читати далі...

Положення про Львівську філію

Читати далі...

Положение про Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти

Читати далі...

Положення про Центр дистанційної освіти

Читати далі... 

Положення про кафедру військової підготовки

Читати далі...

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом(з додатками)

Читати далі...

Положення про соціологічне дослідження

Читати далі...

Положення про Науково-методичну раду університету і методичну комісію факультету

Читати далі...

Положення про відділ господарско-договірної роботи, тендерних та орендних відносин

Читати далі...