Інженер ІІІ тисячоліття

17.05.2017 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася XVІ Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття».

23 травня, 2017
фото 1

 «Інженер ІІІ тисячоліття»

 

      XVІМіжнародна студентська наукова конференція відбулася у ДНУЗТ

 

     17 травня 2017 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася XVІМіжнародна студентська наукова конференція «Інженер ІІІ тисячоліття».

 

     Організатори конференції – кафедра філології та перекладу і кафедра іноземних мов.

 

Голова наукового комітету

Пшінько О. М. – доктор технічних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна.

 

Членинаукового комітету

Мямлін С. В. – д.т.н., проф., проректор із наукової роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна.

Власова Т. І. – д.філос.н., проф., завідувач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна.

Жанг Гуоджин – декан Інституту міжнародної освіти Університету транспорту м. Ланьчжоу, Китай.

Агєєв А. Р. – к.іст.н., доц., Могильовський державний університет імені А.А. Куляшова, Республіка Білорусь.

Вайчунас Г. – д.т.н., проф., Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва.

Сергєєв Д. А. – д.т.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.

Сердюк С. – генеральний директор ТОВ «МитОст» м. Берлін, Німеччина.

 

Члени організаційного комітету

Купцова Т. А. – к.філ.н., доц., в.о. зав. каф. іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Решетньова Ю. Ю. – викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Безруков А. В. - викладач кафедри філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Курняк К. І. – студентка 3 курсу спеціальності «Переклад», голова студентської ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 

     Конференцію розпочав ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. У привітальному слові професор Пшинько О. М. наголосив на важливості проведення подібних заходів не тільки з метою обміну найновішими тенденціями у різних галузях науки і техніки, але і з метою розширення комунікативних  можливостей її учасників в епоху глобалізованого світу, де володіння іноземними мовами відкриває широкий простір для наукової, комерційної, культурної діяльності.

 

 

     Доповіді для конференції представили студенти з Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровської медичної академії, Національної металургійної академії України, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Національного гірничого університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та ін.

     Більшість доповідей супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

 

 

     Виступи студентів відбувалися за трьома секціями: англійська, німецька, французька. Для англійської секції було надано 48 тез доповідей, для німецької – 7, для французької – 11.

 

     Ведучими виступили студенти 4-го курсу кафедри філології та перекладу – Крюков С. та Данилюк А.

 

     На конференції обговорювався широкий спектр найактуальніших питань: від найновіших розробок у сфері залізничного транспорту, впровадження новітніх матеріалів і технологій для застосування у виробництві деталей рухомого складу до питань медичного забезпечення й інноваційних підходів у лікуванні важких станів, захисту оточуючого середовища та методологічних проблем вивчення та викладання іноземних мов, функціонування суспільства у сучасних реаліях, ролі соціальних мереж у просуванні товарів на ринку збуту тощо.

 

 

     Підводячи підсумки, проф. Пшинько О. М. та проф. Власова Т. І. відзначили високий науковий рівень конференції та підготовки доповідачів, а також висловили готовність і надалі надавати можливість всім бажаючим поділитися своїми науковими ідеями, розробками, прогнозами на полях подібних конференцій у гостинних залах Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.