«Інженер IIІ тисячоліття» – 2020

14 травня 2020 року відбулася XVIII Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер IIІ тисячоліття»

19 травня, 2020
картинка

У дев’ятнадцятий раз під егідою Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася щорічна Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття». Цьогоріч з об’єктивних причин захід проходив дистанційно в режимі відеоконференції за допомогою хмарної платформи Zoom. Організатори конференції вітали студентів, молодих науковців, аспірантів з України та зарубіжжя, аби всі вони могли долучитися до наукової спільноти та висвітлити свої здобутки.

Організація цього без перебільшення дуже важливого в житті наукової молоді заходу стала доброю традицією кафедри філології та перекладу нашого університету, яка першою в Придніпров’ї започаткувала проведення такого масштабного наукового форуму виключно іноземними мовами (англійська, французька, німецька). Мультилінгвальний статус конференції, безперечно, сприяє розвитку міжнародних зв’язків, зміцненню позицій молодих науковців на міжнародній арені та має важливе значення для євроінтеграційних процесів нашої країни.

На сьогодні прийняти участь у конференції зацікавлені студенти та їхні наукові керівники майже з усіх технічних та більшості гуманітарних ЗВО регіону, багатьох міст України та країн зарубіжжя.

Оргкомітетом конференції прийнято близько півсотні заявок учасників, серед яких студенти Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровської медичної академії, Національної металургійної академії України, Харківського національного університету радіоелектроніки, Берлінського університету імені Гумбольдта (Німеччина), Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща), Джорджіан-коледжу (Канада), Технічного університету Ліону (Франція), Мітчелл-коледжу (США) та ін.

У ході роботи конференції обговорювалися найрізноманітніші актуальні питання захисту навколишнього середовища, впровадження сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві, промисловості тощо, проблеми енергозабезпечення, освітня тематика, питання, пов’язані з вирішенням проблем транспортної інфраструктури, недоліки соціально-економічної політики сьогодення, а також питання мовної компетенції студентів, навчання іноземним мовам, ролі перекладачів у сучасному глобалізованому світі. Обговорювані питання викликали жваву дискусію серед молодих ентузіастів науки та досвідчених викладачів, науковців, які долучилися до конференції.

За результатами роботи конференції опубліковано збірку тез доповідей, яку можна завантажити за посиланням.

                                                                                                                                                                                                                                  

Член оргкомітету конференції,

канд. філол. наук,

ст. викл. кафедри філології та перекладу

А. В. Безруков

 

З повагою, рада молодих вчених ДНУЗТ