Міжнародний Круглий стіл

26 листопада ДНУЗТ проводить Міжнародний Круглий стіл «Гендерні перетворення в сучасному українському соціумі в контексті цивілізаційних трансформацій останніх десятиліть»

2 жовтня, 2019
картинка

26 листопада 2019 р.Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна проводить Міжнародний Круглий стіл«Гендерні перетворення в сучасному українському соціумі в контексті цивілізаційних трансформацій останніх десятиліть». До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, молоді вчені, які проводять гендерні дослідження, або цікавляться гендерною проблематикою.

Початок роботи Круглого столу о 11:00в конференц-залі (ауд. 314).

Підведення підсумків о 15:00.

Заявки на участь та тези доповідей приймаються до 15 листопада 2019 р. на електронну пошту оргкомітету: philper@ua.fm.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Всі учасники будуть забезпечені електронним збірником матеріалів, який буде розміщено на сайті університету.

Організаційний внесок – 50 грн.

вимоги до оформлення тез доповідей:

Текстовий редактор: Microsoft Word, формат *.doc.

Обсяг тез – 2-3 сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.

Параметри сторінки: всі поля – 2 см. формат аркуша – А4, орієнтація – книжкова.

Інтервалміж рядками – 1, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт.

Послідовність оформлення:

Назва тез: вирівнювання тексту по центру.

Прізвище та ініціали автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто: розміщується через рядок після назви, по лівому краю.

 Основний текст розміщується через один рядок, набирається з абзацного відступу 1,25 см, по ширині.

ОРГКОМІТЕТ:

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра філології та перекладу

Поштова адреса: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010

Сайт університету:diit.edu.ua

Електронна пошта: philper@ua.fm