XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту»

22-23 жовтня 2020 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна проходила XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту»

1 грудня, 2020
pmconfnews

XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту» проходила в період 22-23 жовтня 2020 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Голова конференції – д.т.н. О. М. Пшінько, співголови – д.т.н. А. В. Радкевич, к.т.н. С. А. Костриця.

В роботі конференції взяло участь 191 автори, які представляли 52 організації. Серед них, 18 доктори наук і 63 кандидата наук, що вказує на високий науковий рівень конференції. Участь в роботі конференції представників Укрзалізниці показує зацікавленість виробничників в нових технологіях і наукових розробках, пов’язаних з роботою та експлуатацією залізничного транспорту.

Всього було представлено 68 доповідей.

У конференції також брали участь представники вітчизняних заводів з виготовлення та ремонту рухомого складу та провідні вчені в галузі залізничного транспорту.

Робота конференції проходила в 3-х секціях:

 • безпека руху поїздів, перехідні режими та енергозбереження;
 • взаємодія рухомого складу та колії, знос коліс і рейок;
 • міцність, надійність, діагностика, матеріалознавство

згідно з Програмою конференції.

За результатами роботи XV Міжнародної конференції «Проблеми механіки залізничного транспорту» науковий комітет прийняв наступні рішення:

1. Для створення та виробництва надійного, ефективного і високопродуктивного залізничного транспорту, який може експлуатуватися в Європі, необхідно:

 • використовувати єдині гармонізовані довідкові та оціночні сертифікаційні документи;
 • отримати широкий доступ до відповідної інформації;
 • застосовувати загальні правила ЄС, що даватимуть повну взаємну довіру партнерів з Європи.
 1. Інтенсифікувати роботи, пов’язані з розробкою основних положень концепції пасивної безпеки (СПБ) пасажирського рухомого складу. Показати необхідність обладнання СПБ не тільки локомотива пасажирського поїзда, але і причіпних вагонів.
 2. Рекомендувати активізувати роботи по отриманню даних про просторові нерівності залізничної колії з використанням записів показань сучасних вагонів-колієвимірювачів.
 3. Вважати основними напрямами вдосконалення вантажних вагонів, збільшення осьових навантажень та застосування візків з поліпшеними динамічними якостями.
 4. Продовжити роботи по уніфікації нормативних документів, що існують в Україні і країнах Євросоюзу, за оцінкою міцності несучих конструкцій рухомого складу.
 5. Вважати раціональним подальше вдосконалення процедур та програмного забезпечення за оцінкою вписування рухомого складу в габарит.
 6. Інформувати керівництво Укрзалізниці про пропозиції Університету, що стосуються удосконалення методів оцінки показників безпеки руху, оптимального проектування рухомого складу та способів керування поїздами, впровадження прогресивних систем, що поліпшують динамічні показники рухомого складу. Запропонувати Укрзалізниці надати підтримку в практичному впровадженні сучасних методів і підходів.
 7. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Проблеми механіки залізничного транспорту» розмістити у виданні IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, яке індексується в провідних наукометричних базах, в тому числі Scopus, в томі відкритого доступу на веб-сервері видавця в серії IOP Conference: «Матеріалознавство та інженерія» (електронна версія).
 8. Провести чергову ХVI Міжнародну наукову конференцію в травні 2024 року. Для цього в 2023 році сформувати Науковий і Організаційний комітети.

БІльше інформації можна переглянути на сайті конференції (перейти).

Матеріали конференції - перейти.

Всі фото конференції - перейти.