Відділ з організації виховної роботи зі студентами


Уповноважений відділ з організації виховної роботизі студентами створений відповідно до Закону України "Про вищу освіту". Відділ  керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, нормативними документами  Міністерства освіти і науки України інших органів державної влади з питань організації освітнього процесу, молодіжної політики і виховання, Наказом МОН України від 29.08.2019 р. № 1038 « Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641», Державною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепцією Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, Статутом УДУНТ,  Стратегічною програмою розвитку УДУНТ.

 

Основні завдання Уповноваженого відділу


- організація, координування виховної роботи зі студентами в УДУНТ;

- розробка концепції виховної роботи, щорічного плану виховної роботи, плану культурно-масових заходів УДУНТ та забезпечення їх виконання;

- забезпечення виконання наказів, розпоряджень, інструктивних листів з виховної роботи, молодіжної політики;

- всебічне сприяння культурному, морально-психічному, духовному, фізичному та творчому розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму;

- забезпечення безпосередньої участі студентів у виховних заходах,  наукових, науково-технічних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо;

- заохочення студентів до наукової діяльності, участі в наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

- супровід й оформлення студентських документів.

 

Наукова діяльність студентів


Невід`ємною складовою виховної роботи зі студентами є організація та проведення з ними науково-дослідної роботи. Результативність цієї роботи закладає фундамент для подальшого росту студента-науковця.

З метою підвищення рівня науково-дослідних магістерських та випускних робіт, розширення кругозору студентів і залучення обдарованої молоді до наукових досліджень, які проводяться на кафедрах, в університеті працюють наукові гуртки.

Науково-дослідна робота зі студентами проводиться також у вигляді конкурсів, олімпіад, конференцій та ін. Студенти університету беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, різноманітних конкурсах: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, конкурс НАН України, стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука  «Завтра.UA», Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та ін...

УДУНТ є базовим ЗНО по проведенню ІІ туру 3-х Всеукраїнських студентських олімпіад та конкуру зі спеціальності «Металургія».

УДУНТ проводить щорічну Всеукраїнську науково-технічну конференцію студентів і молодих учених «Молода академія», у якому беруть участь майже усі кафедри і  підрозділи університету.

 

Склад


Лучанінова О.П. - керівник відділу, професор   

Мартинова Л.З. – заступник керівника відділу, фахівець

Біленко Е.І. – провідний фахівець

Стрілець Ю.О. – провідний фахівець

Косінська С.І. – провідний фахівець

 

Документи


Положення про відділ з організації виховної роботи зі студентами Українського державного університету науки і технологій

План виховної роботи в УДУНТ на 2021 – 2022 н.р. ІІ півріччя

Звіт про виконану роботу у відділі з організації виховної роботи зі студентами у 2021-2022 році

 

Галерея


1

2

3

4