Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації напряму "Системи забезпечення руху поїздів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у  МКТІ спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Рухомий склад залізниць"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації ОПП Германські мови та літератури (переклад включено)

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища"

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію спеціальності "Транспортні системи"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Транспортні технології"

Університет акредитований за IV рівнем (сертифікат серії РД – IV № 0425299 від 02.07.2013). За освітнім ступенем «бакалавр» акредитовано 17 спеціальностей, за освітнім ступенем магістр – 15 спеціальностей.

2017-2018 н.р.  процедуру акредитації проходять такі спеціальності:

Базовий університет

– 035 Філологія, 035.04 Германські мови та літератури (переклад включено), освітній ступінь магістр;

– 6.070107 Системи забезпечення руху поїздів,

– 6.170101, 8.17010101  Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Львівська філія

– 6.070101 Транспортні технології (залізничний транспорт),

– 6.070105 Рухомий склад залізниць.

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури

– 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.