Висновки експертної комісії МОН України, щодо чергової акредитації напряму підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо чергової акредитації напряму підготовки "Філологія"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Мости і транспортні тунелі"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Водопостачання та водовідведення"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Електромеханічні системи автоматизазіції та електропривод"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Менеджмент"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Облік і оподаткування"

Експертний висновок за результатами акредитаційної експертизи за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Теплоенергетика"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Управління проектами"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Промислове і цівільне будівництво»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Електричний транспорт»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Вагони та вагонне господарство"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Автоматика та автоматизація на транспорті"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Залізничні споруди та колійне господарство"

Висновки експертної комісіїї МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті"

Експертний висновок за результатами акредитаційної експертизи ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство"

Висновки експертної комісії МОН про можливість первинної акредитації ОПП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації напряму "Системи забезпечення руху поїздів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у  МКТІ спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Рухомий склад залізниць"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації ОПП Германські мови та літератури (переклад включено)

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища"

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію спеціальності "Транспортні системи"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Транспортні технології"

Університет акредитований за IV рівнем (сертифікат серії РД – IV № 0425299 від 02.07.2013). За освітнім ступенем «бакалавр» акредитовано 17 спеціальностей, за освітнім ступенем магістр – 15 спеціальностей.

2018-2019 н.р. процедуру акредитації проходять такі спеціальності:

Базовий університет

проведення чергової акредитації

– 6.020303 Філологія;

– 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

проведення первинної акредитації ОПП ОС «магістр»

– Кібербезпека

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури

проведення первинної акредитації освітніх програм спеціальностей:

– 133 Галузеве машинобудування,

– 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

– 273 Залізничний транспорт,

– 274 Автомобільний транспорт.

2018-2019 р.р. на підставі позитивних висновків експертних комісій було визнано акредитованими вісімнадцять освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем, а саме:

Засідання Акредитаційної комісії від 27.12.2019р. протокол № 133

Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Електричний транспорт

Електротехнічні системи електроспоживання

Теплоенергетика

Автоматика та автоматизація на транспорті

Промислове і цивільне будівництво

Локомотиви та локомотивне господарство

Вагони та вагонне господарство

Залізничні споруди та колійне господарство

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

 

Засідання Акредитаційної комісії від 19.02.2019р. протокол № 134

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Мости і транспортні тунелі

Водопостачання та водовідведення