MISCTIF надає можливість
українським студентам отримати
високоякісну європейську освіту!

УВАГА

21 червня 2010 року закінився прийом документів на спеціальність «Інтероперабельність та безпека руху на залізничному транспорті». Загальна кількість бажаючих отримати міжнародний диплом магістра склала 350 осіб.
Другий етап конкурсного відбору (співбесіда) відбудеться з 30 червня по 3 липня 2010 року.
З програмою співбесіди Ви можете ознайомитись за наступним посиланням.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДІІТ), Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укразілзниця) в рамках програми TEMPUS та за підтримки Європейської Комісії пропонують особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю залізничного профілю пройти курс навчання та отримати міжнародний диплом Магістра Європейського зразку за спеціальністю “Інтероперабельність та безпека руху на залізничному транспорті”.

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення

Претендентам необхідно надати до Приймальної комісії університету комплект документів, до якого входять:

  - диплом/дипломи про вищу освіту та додаток/додатки до нього
  - направлення-рекомендацію від роботодавця або угода на працевлаштування з підприємством залізничної галузі (форма)
  - медична довідка за формою 086-0
  - 4 кольорових фотокартки 3х4
  - паспорт (оригінал та ксерокопія)

За наявності до пакету документів також додаються:

  - сертифікат про знання іноземної мови
  - довідка з місця роботи
  - наукові публікації та патенти про винаходи, дипломи призерів та переможців олімпіад та конкурсів

Прийом документів буде проходити у Відділі міжнародних зв’язків ДІІТу (к. 223) з 25 травня 2010 року до 21 червня 2010 року з понеділка по суботу з 9.00 до 17.00.

Відбір кандидатів здійснюється Комісією на конкурсній основі:

І етап:
22 червня 2010 р. - 26 червня 2010 р.- конкурсний відбір за документами кандидатів.
Конкурсний бал для відбору визначається як сума рейтингових балів за 100-бальною шкалою, які розраховуються за оцінками додатку до диплому спеціаліста/магістра та додаткових балів.

ІІ етап:
29 червня 2010 р. - 3 липня 2010 р. - проведення співбесід зі вступниками.

Зарахування вступників - до 10 липня 2010 р.

Навчання у 2010-2011 навчальному році здійснюється за рахунок коштів від Європейської Комісії за програмою Tempus.