Проект MISCTIF
Магістр «Інтероперабельність / Безпека / Сертифікація»
у галузі міжнародного залізничного транспорту
в Україні та Центральній Азії

   Сьогодні в Україні все більше уваги приділяється спільній роботі транспортних систем різних країн. По-перше, це пов'язано з розширенням кордонів ЄС, а по-друге, із збільшенням кількості міжнародних транспортних коридорів і їх впливом на розвиток вітчизняної економіки.
   Залізничному транспорту належить провідна роль у міжнародних перевезеннях, які проводяться транспортною системою України. В основній його діяльності зайнято близько 400 тис. чоловік, від кваліфікації яких залежить надійність функціонування всього транспортного комплексу. Приблизно дві третини загальних вантажних і пасажирських перевезень в Україні здійснюється залізничним транспортом. Враховуючи велике значення цієї галузі у розвитку вітчизняної економіки, Україна послідовно впроваджує транспортну політику, яка спрямована на створення сприятливих умов для транснаціональних перевезень по всій території. Успішність реалізації політики розвитку та інтеграції залізничного транспорту в європейську систему, в першу чергу, залежить від якості підготовки фахівців залізниць з вищою освітою і студентів вищих учбових закладів магістрів по інтероперабельності, забезпечення безпеки і сертифікації, створення системи безперервного професійного навчання і сертифікації персоналу галузі.
   Проект MISCTIF створює необхідні умови для зміцнення рівня країни на міжнародному ринку залізничного транспорту, розвитку міжнародної співпраці між залізничними кампаніями, а також сприяє встановленню відносин між університетами і підприємствами галузі.
Завдання проекту:
  Сприяти створенню механізмів співпраці між Європейським союзом і сусідніми державами у сфері вищої освіти та у галузі залізничного транспорту.
Мета проекту:
 • Розробка програми навчання;
 • Підготовка викладачів (з України, Казахстану, Киргизстану);
 • Навчання студентів (початкове і подальше навчання);
 • Організація завершального семінару (Київ);
 • Продовження навчання після закінчення програми Tempus (без субсидій Євросоюзу).
Довговічність проекту:
 • Підготовка 2-ого випуску студентів і викладачів, потім 3-го… (за 10 років заплановано навчити 1.400 чоловік);
 • Розробка «бізнес-плану» для забезпечення фінансування після 2011 р.:
   - Без субсидій Євросоюзу;
   - Включення у вартість навчання витрат на корегування навчальних програм і підтримку високого рівня навчання (престиж диплому);
   - Заохочення впровадження програми в інші ВНЗ країни.