Всі розробки ПКТБ здійснюються із застосуванням сучасного спеціального програмного забезпечення у відповідності до керівних документів, присутніх у постійно обновлюваній нормативно-довідковій базі документації. Серед працівників багато фахівців, що мають значний досвід наукової та практичної діяльності у сфері машинобудування взагалі та залізничного транспорту зокрема.
     Розробляються перспективні напрями подальшого розвитку технології вагонобудування та ремонту вагонів: складання математичного опису всіх ланок технологічного процесу для отримання їх точних аналітичних співвідношень і взаємозв'язку; використання цифрової обчислювальної та аналогової техніки на всіх етапах проектування і ремонту вагонів, що дозволить швидше і ефективніше вирішувати завдання раціональної побудови, впровадження та виконання технологічних процесів.
     Надані послуги виконуються на основі двостороннього договору і технічного завдання.