Організаційно-інформаційна система управління ВНЗ

         Інтегрована система  містить інформацію про студентський і викладацький склад університету, дані з виконання календарних планів,

 

результати кредитно-модульних контролів і екзаменаційних сесій, розклад занять, навчальні плани, журнали відвідування занять. Система забезпечує оперативний контроль навчального процесу і повну інформацію по кожному студенту починаючи з особистих даних, фотографії, місця проживання, результатів здачі всіх контрольних термінів, заліків та іспитів за весь період навчання і закінчуючи напрямком і місцем роботи.

         Система адаптована до нових умов кредитно-модульної системи контролю та оцінки знань студента.

         По кожному співробітнику є дані про основне місце роботи, сумісництва, наукові звання і ступені, розклад занять (для викладачів), домашню адресу і телефон. Є також телефонний довідник університету.

Головне меню АСУ Курсор         

         Додатково в нову систему завантажуються бази даних "Розклад занять" (кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій), "Кадри" (відділ кадрів), "Телефонний довідник", «Професійне тестування» (Науково-навчальний центр «Лідер»). Для оперативного оновлення даних налагоджена передача даних зазначеними підрозділами на ОЦ.

         Технічно  нова  система базується на сервері університету  і  доступна всім, хто має до нього доступ. Можлива      автономна  установка  системи,  оновлення даних для автономних систем виконується через флеш-накопичувачі (оновлюються тільки актуальні дані).

    Оновлення даних на сервері виконується групою експлуатації ОЦ щодня. У системі є можливість зворотного зв'язку, користувачі можуть передавати дані для коригування бази даних.

         Система має три рівні доступу до даних: ректорат (повний доступ), деканат (обмежений доступ) і загальний (частковий доступ). В даний час в інтегрованій системі підключено більше 200 користувачів, кожного місяця в середньому більше 1000 звернень до бази даних.

         Інтерфейс програми багато віконний, кожна екранна форма розташовується в окремому незалежному вікні. Якщо вікно форми вже існує, кожен новий екземпляр форми розміщується в цьому ж вікні. Більшість форм має сторінковий інтерфейс із закладками, відкриття сторінок відбувається за допомого миші.

         Форми: "Список студентів" і "Викладачі та співробітники" можуть розгортатися на весь екран, розміри інших форм не змінюються. Згортання і закриття форм виконується за допомогою піктограми мінімізації або закриття в рядку заголовка вікна форми.

         «Список студентів» - базова форма для перегляду та пошуку даних про студентів. При відкритті форми показується список всіх студентів, які навчаються на даний момент, кожний список супроводжується сортуванням за групами. Для пошуку студентів організовано вікно із списком факультетів, обираючи потрібний   факультет,    отримуємо    на  екрані  список студентів. Аналогічно вибираються студенти за фільтром курси і групи студентів. Також можна задати умову вибору відповідних категорій студентів (у т.ч. воєнних курсантів), також можна вибрати фінансування (бюджет або контракт).

         У нижній частині форми розташоване вікно пошуку за прізвищем. Досить набрати декілька перших літер прізвища студента, і курсор встановлюється на рядок, що починається з цих букв. У цьому ж вікні можна набрати номер навчального плану студента (номер залікової книжки) і натиснути кнопку (пошук).

         За допомогою мишки на рядку «показувати, тих що закінчили навчання і відрахованих» включається (і вимикається) опція показу всіх студентів наявних у базі даних (умова вибору по факультетах, курсах і групах при цьому зберігається).

       Список студентів може сортуватися по групах (за замовчуванням), за кількістю заборгованостей за поточний семестр, за кількістю пропущених годин занять, за рейтингом, за алфавітом. Для сортування треба або вибрати мишкою заголовок відповідного стовпця, або розкрити контекстне меню натисканням правої кнопки мишки на списку або за допомогою лівої кнопки миші на кнопці «Сортування». Під час сортування за кількістю годин пропуску стовпець "Кількість боргів" замінюється на стовпець "Кількість годин пропусків".

         За допомогою миші обрати кнопку «Група», отримуємо форму, що містить список студентів групи, номер групи визначається активним рядком списку студентів.

Список студентів групи

Список студентів групи

         З цієї форми, обиранням за допомогою миші відповідних кнопок можна розкрити форми календарного плану групи, результатів модульного контролю, розкладу занять групи.

         Форма "Всі дані по студента" містить анкетні дані, інформацію про надходження, місце проживання, виконання календарних планів за весь період навчання, заліки та оцінки по всіх іспитах, протокол розрахунку рейтингу.

 

         При відкритті форми завантажуються дані поточного семестру. Можна переглянути дані всіх попередніх семестрів.

         На формі «Залікова книжка» показуються всі заліки та оцінки за весь період навчання студента.

Залікова книжка

         Форма виконання календарних планів завантажується з головного меню, вона містить графічне відображення виконання календарних ланів, середнього рейтингу студентів по факультетах і курсах.

Форма виконання календарних планів

         Форма результатів сесії завантажується з головного меню, вона містить графічне відображення відсотка успішності за результатами сесії і середнього балу студентів по факультетах і курсах.

Форма результатів сесії

         Для перегляду календарних планів по підрозділах необхідно задати факультет, курс, групу або кафедру. Дані можуть сортуватися за групами + дата, за дисциплінами + дата, по кафедрах + дата. Для сортування обрати за допомогою миші заголовок  відповідного стовпця, або натиснути кнопку «Сортування».

Перегляд календарних планів по підрозділах

         На сторінці «Навчальні плани» можна подивитися інформацію по групі в такому вигляді:

Навчальні плани

         На сторінці «Штатний формуляр» представлені дані по професорсько-викладацькому складу університету.

      На сторінці списку всіх співробітників можна знайти дані по всім співробітникам університету. Список співробітників можна сортувати за алфавітом або по підрозділах. Сортування виконується кнопкою «Сортувати» або обранням за допомогою миші заголовку відповідної колонки.

         Включення опції «показувати звільнених» показує список разом з співробітниками звільненими за два останніх роки.

         Кнопкою «Розклад занять» розкривається форма розкладу занять обраного співробітника. Якщо розкладу немає, видається повідомлення.

Список всіх працівників університету