Університет запрошує на навчання! Кафедра "Автоматизації виробничих процесів"

Кафедра "Автоматизації виробничих процесів" факультету ПРИКЛАДНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітньо-професійною програмою...

23 травня, 2022
Новости 4к

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВИХ І БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЙ»


КАФЕДРА "АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ"

 

Кафедра "Автоматизації виробничих процесів" факультету прикладних комп'ютерних технологій здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).

 

Чому саме ми?

Кожне сучасне підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління у виробничий процес. Саме завдяки цьому можна збільшити як обсяги виробництва, так і якість кінцевої продукції.

Спеціалісти в області автоматизації не тільки працюють з новітньою мікропроцесорною та комп’ютерною технікою, а й вміло застосовують її у поєднанні з програмним забезпеченням для створення інформаційних та керуючих систем. Поєднання програмної та апаратної частин систем вигідно відрізняє нас від споріднених спеціальностей.

В період навчання на кафедрі студенти отримують глибокі знання з:

 • теорії автоматичного керування;
 • математичного моделювання і оптимізації;
 • інтелектуальних технологій обробки даних;
 • теорії інформації та штучного інтелекту.

Наші студенти:

 • набувають навички програмування на мовах низького (Assembler) та високого рівня (C, C++, PHP);
 • навчаються на сучасних промислових комп’ютерах та контролерах SIEMENS, DELTA, ADVANTECH, OMRON, PIC та ін.;
 • вивчають сучасне програмне забезпечення MPLABIDE, Mathcad, MATLAB, MicrosoftVisualStudio, PacketTracer, WPLSoft, DOPSoft,  MicroWINSTEP-7 , Galileo, ADAM-4000 Utility,  AdamApax. NETUtility тощо;
 • працюють з сучасними технічними засобами автоматизації.

Кафедра має:

 • висококваліфікованих викладачів (2 професори та 9 доцентів) з багатим досвідом практичної роботи за спеціальністю;
 • сучасні лабораторії, оснащені мікропроцесорними контролерами, промисловими комп’ютерами, інтелектуальними засобами вимірювання, збирання та передачі інформації;
 • зручні та затишні навчальні аудиторії з мультимедійними засобами навчання.

 

Лабораторія технічних засобів автоматизації кафедри АВП

Лабораторія АСУ ТП кафедри АВП

Мікроконтролери РІС Microchip

Новітні технічні засоби

Комп’ютерний клас кафедри АВП

Навчальна аудиторія кафедри АВП

 

Які можливості працевлаштування випускників?

Рівень отриманих знань, умінь і навичок дає можливість працевлаштування випускників у всіх сферах виробництва, які використовують сучасні засоби автоматизації – промислове виробництво, транспорт, комунікації, медицина, системи автоматизації комерційної діяльності підприємств, банківська справа, енергетика тощо.

Випускники спеціальності працюють:

 • інженерами і наладчиками КВП;
 • інженерами-електроніками;
 • інженерами-програмістами АСУТП;
 • інженерами-проектувальниками АСУТП;
 • фахівцями з комп'ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer);
 • програмістами прикладного програмного забезпечення.

 

Презентації спеціальностей:

Плакати кафедри

Презентація кафедри

 

Контактна інформація:

пр. Гагаріна, 4, м Дніпро, 49005

Кафедра АВП (кімн.160),

E-mail:kaf.app@metal.nmetau.edu.ua

Тел.: Зав.каф. к.т.н.,доц. Рибальченко Марія Олександрівна (066)147-09-13

                         к.т.н., доц. Шибакінський Володимир Іванович (050)320-04-38

 

Facebook

Instagram