Управління енергетичними процесами

141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії