Електротехніка та електромеханіка

Робочі програми Бакалаври

 

Робоча програма (бакалавр) Електричні апарати - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Електричні машини - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Елементи автоматизованого привода та систем керування - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Системи керування електроприводом - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Теорія автоматизованого електропривода та промислових установок - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Теорія електропривода - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Робоча програма (бакалавр) Теорія електропривода транспортних засобів - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програм (бакалавр) Теоретичні основи електротехніки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) диісципліни Надійність та діагностика електромеханічних систем 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-перетворено

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Динаміка електромеханічних систем, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електронна та перетворювальна техніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електротехніка 273 Залізничний транспорт,274 Автомобільний транспорт,133 Галузеве машинобудування

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 274 Автомобільний транспорт

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Моделювання електромеханічних систем, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Надійність та діагностика електромеханічних систем 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-перетворено

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Основи автоматики і автоматизованого електроприводу 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Основи проектування та конструювання, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Системи керування електроприводом, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Теорія електричних та магнітних кіл, 123 Комп'ютерна інженерія

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Теорія електропривода, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дисципліниМетоди досліджень нелінійних електромеханічних систем, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (бакалавр) дісципліна Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 274 Автомобільний транспорт

Робоча програми (бакалавр) дисципліни Залізничний транспорт та його інфраструктура, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханік

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електронне та електричне обладнання автомобілів, спеціальність 274 - Автомобільний транспорт

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електропривод машин та механізмів 274 Автомобільний транспорт

Робоча програма (бакалавр) дисципліни Електропривод машин та механізмів 274 Автомобільний транспорт 2018

Наскрізна програма практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Робоча програма загально-залізничної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Робоча програма технологічної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Робочі програми Магістри

 

Робоча програма (магістр) дисципліни Автоматизація виробничих процесів на підприємствах залізничного транспорту, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (магістр) дисципліни Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (магістр) дисципліни Електромеханотроніка, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (магістр) дисципліни Комплектні електропривода, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма (магістр) дисципліни Цифрові програмні комплекси та системи, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Робоча програма виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті»