Автоматика та телекомунікації

Історія кафедра

1945 р. – заснування кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок». Першим завідуючим був призначений доцент Рабинович Григорій Давидович;

1947 р. – розформування та включення до складу кафедри «Станції й вузли» як навчальну лабораторію зв'язку та залізничної автоматики;

1980 р. – поновлення кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» як випускаючої, завідувачем кафедри був призначений доцент Разгонов Адам Пантелійович (1981-1995). В цьому році відбувся перший випуск фахівців.

У числі перших викладачів, які внесли великий вклад у становлення кафедри, були висококваліфіковані фахівці: канд.тех.наук Бездєнєжних Євгеній Васильович (1980-1995), старші викладачі Абросимов Юрій Дмитрович (1980-2015), Соболіна Олександра Григорівна (1980-1990), Байдуж Анатолій Миколайович (1980-2001), канд.техн.наук, доценти Андрієвських Олександр Вікторович (1984-2006), Лункіна Юлія Іванівна (1984-1995), Кізяков Валер'ян Якович (із 1982 р. до сьогодні).

1996 р. і до нині – завідувач кафедри професор, д-р фіз.-мат.наук Гаврилюк Володимир Ілліч. У цьому ж році було отримано ліцензію та розпочато підготовку спеціалістів за денною формою навчання за напрямом 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю 7.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті», а також розпочато підготовку аспірантів за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Успішно захистили дисертації випускники аспірантури:  Гончаров Костянтин Вікторович (2002), Профатилов Володимир Іванович (2002),  Сердюк Тетяна Миколаївна (2008), Маловічко Володимир Володимирович (2011), Рибалка Роман Володимирович (2011), Романцев Іван Олегович (2012), Завгородній Олександр Вікторович (2012).

2013 р. – кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за новим напрямом – «Системи забезпечення руху поїздів».

Упродовж 1980-2014 рр. кафедра підготувала й випустила близько 600 фахівців денної та більше 1250 фахівців заочної форми навчання, які працюють у різних сферах народного господарства України, Росії та інших країн. Багато випускників займали керівні посади на підприємствах залізниці.

2018 р. – кафедра отримала назву «Автоматика та телекомунікації»

Упродовж 1980-2018 рр. кафедра підготувала й випустила близько 700 фахівців денної та більше 1300 фахівців заочної форми навчання, які працюють у різних сферах народного господарства України та інших країн. Багато випускників займали керівні посади на підприємствах залізниці.

Наукова робота

При кафеді працює галузева науково-дослідна лабороторія "Функціональна безпека та електромагнітна сумісність систем залізничої автоматики" (науковий керівник - проф. В.І. Гаврилюк). Співробітниками лабороторії проведено вибробування нових типів рухомого складу на електромагнітну сумісність із пристроями, дослідження і доведення функціональної безпечності мікропроцесорних систем автоматики, мікропроцесорної централізації, розроблені нормалі та регулювальні таблиці тональних рейкових кіл.

На замовлення Укрзалізниці виконано науково-дослідні роботи з доказу безпеки та електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики, підвищенню безпеки мікропроцесорних систем автоматики, підвищенню безпеки руху поїздів на швидкісних магістралях.

Співробітники кафедри виконують науково-дослідні роботи за договорами із закордонними партнерами з випробування нових типів рухомого складу, а також беруть участь у міжнародних симпозіумах та конференціях:

 • Польща, Катовице - Інститут Транспорту;
 • Польща, Вроцлав - Політехнічний університет;
 • Швейцарія, Цюріх – Політехнічний університет;
 • Іран - Залізнична академія;
 • Литва - Департамент залізничного транспорту;

Кафедра має тісні міжнародні наукові зв'язки. У рамках проекту TEMPUS за програмою MISCTIF кафедра бере участь у підготовці мігістрів за спеціальностями:

 • "Інтероперабельність, безпека, сертифікація";
 • "Інфраструктура та експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту" (MieGVF);

Наукові конференції

Кафедра "АТ" організовує та проводить щорічну міжнародну науково-практичну конференцію "Електромагнітна сумісність і безпека на залізничному транспорті", а також секцію «Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті» у рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку залізничного транспорту».

Також співробітники кафедри (Гаврилюк В.И., Сердюк Т.Н. та ін.) брали участь у міжнародних науково-технічних конференціях «International Symposium on electromagnetic compatibility and electromagnetic ecology» (ЛЭТИ), «Transport systems telematics» (Катовицы, Польща), «International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility EMC» (Вроцлав, Польща), International Zurich Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility EMC (Цюріх, Швейцарія).

Співробітники кафедри є діючими членами академій:

 • В.І. Гаврилюк - академік транспортної Академії України;

Патенти й винаходи

Викладачі кафедри ведуть активну винахідницьку роботу. Співробітниками кафедри отримано більш ніж 50 патентів на винаходи. Основні напрями винахідницької роботи кафедри:

 • удосконалення діагностики стрілочних переводів;
 • удосконалення конструкції, апаратури й режимів роботи рейкових кіл;
 • розробка нових методів і устроїв для автоматизації контролю й діагностики релейної апаратури залізничної автоматики;
 • розробка методів та засобів для перевірки електромагнітної сумісності пристроїв автоматики та зв'язку із системами енергопостачання залізниць.

Випускники кафедри

Багато хто з випускників кафедри займають ключові посади на мережі залізниць і в різних сферах народного господарства України, Росії та інших країн. Серед них:

 • Решетняк Микола Іванович - начальник служби сигналізації та зв'язку Придніпровської залізниці;
 • Ковригін Михайло Олександрович - головний інженер дистанції сигналізації і зв'язку ШЧ-6;
 • Ревуцький Віталій Анатолійович - начальник служби сигналізації та зв'язку Одеської залізниці;
 • Орленко Василь Володимирович - заступник начальника служби сигналізації та зв'язку Придніпровської залізниці;
 • Рудь Микола Васильович - головний інженер служби сигналізації та зв'язку;
 • Залізняк Роман Євгенович - начальник служби сигналізації та зв'язку Львівської залізниці;
 • Мінятія Олександр Вікторович - головний інженер служби сигналізації та зв'язку;
 • Барабаш Віктор Іванович - начальник СМП -818;
 • Сухоцький Михайло Степанович - начальник Нижньодніпровського дистанції сигналізації та зв'язку;
 • Соснів Віктор Григорович - заступник начальника дистанції;
 • Фоменко А.А. - заступник начальника служби сигналізації та зв'язку Придніпровської залізниці;
 • Ямбург Е.И. - начальник Запорізької дистанції сигналізації та зв'язку;
 • Малина С.С. - начальник П'ятіхатської дистанції сигналізації та зв'язку;
 • Кердан В.Ю. - начальник дистанції сигналізації та зв'язку ШЧ-6 Придніпровської залізниці;
 • Тирса В.І. - начальник дорожньої лабораторії служби сигналізації та зв'язку;