Філософія та українознавство

Кафедра здійснює навчання студентів за денною та безвідривною формами навчання на всіх факультетах, а також аспірантів, магістрантів, пошукачів.

НПП секції філософів викладають дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософська антропологія;
 • Історична антропологія;
 • Філософія природи;
 • Проблема людини в історії психології;
 • Проблема людини в українській філософії;
 • Релігійна та метафізична антропологія;
 • Постмодернізм та проблеми етики;
 • Риторика;
 • Педагогіка і психологія вищої школи;
 • Психологія особистості (за вільним вибором);
 • Основи психології управління (за вільним вибором).

Викладання забезпечують досвідчені викладачі: проф. Хміль В.В., проф. Малівський А.М., доц. Айтов С.Ш., доц. Снітько Д Ю.

НПП секції істориків та філологів викладають дисципліни:

 

 • Історія та культура України;
 • Українська мова за професійним спрямуванням.

Викладання забезпечують досвідчені викладачі: проф. Кривчик Г.Г., проф. Слободянюк М.А., доц. Ляшенко І.С., доц. Радкевич Т.О., ст. викл. Лагдан С.П., ст. викл. Бочарова О.О.

На кафедрі проводяться науково-методичний та теоретичний семінари.

У центрі уваги науковців кафедри проблеми філософії, психології, історії та культури України, краєзнавча тематика, дослідження процесів формування української термінологічної лексики.

Студенти ДІІТу ‒ активні учасники конкурсів, олімпіад. Викладачами секції філологів кафедри вони щороку залучаються до участі в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

Важливе пізнавальне та виховне значення мають філософські, краєзнавчі, генеалогічні, мовознавчі та літературознавчі дослідження студентів, кращі з яких щороку представляються на секції „Гуманітарні проблеми та міжкультурна комунікація”, яка проходить у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених „Науково-технічний прогрес на транспорті”.

Серцевиною науково-методичної та виховної роботи є Світлиця, лабораторія українознавства, на базі якої створено студентські творчі об’єднання: „Дніпровські обрії” (кер. проф. Слободянюк М.А.), „Джерело” (кер. ст. викл. Лагдан С.П.).

Кафедра отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія з ліцензованим обсягом 10 осіб та спеціальністю 033 Філософія з ліцензованим обсягом 5осіб.