Економіко-гуманітарний

Шановний абітурієнте!

Запрошуємо тебе здобути вищу економічну або філологічну освіту на економіко-гуманітарному факультеті. Кафедри факультету мають кваліфікований склад викладачів та здатні гарантувати отримання якісної вищої освіти.

За бажанням Ви можете обрати спеціалізацію за напрямами: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління проектами», «Економічна кібернетика», «Германські мови та література (переклад включно)».

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників: Структури Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної фіскальної служби України, СБУ, НБУ, Укрзалізниці, у різних суб’єктах підприємництва і бізнесу, банках, є можливість знайти себе в управлінській, науково-дослідній, педагогічній діяльності.

Можливі посади: фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, керівник групи обліку, контролер-ревізор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи, економіст, аналітик, ревізор, податковий інспектор, аудитор, банківський співробітник, науковий співробітник, викладач, перекладач.

Передбачаються бюджетні місця держзамовлення та навчання на контрактній основі. При денній формі навчання також можливе паралельне навчання на військовій кафедрі, де за бажанням, як для хлопців так і дівчат, можливе додаткове отримання військової спеціальності та офіцерського звання.

                                                                                                                                                     Буклет «Облік і оподаткування»

Буклет «Фінанси, банківська справа та страхування»

                                                                                                                                      Буклет «Менеджмент»

Буклет  «Філологія (германські мови та література)»

                                                                                                                                                             

Список кафедр Економіко-гуманітарного факультету

Кафедра «Облік і оподаткування»

Завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Бобиль Володимир Володимирович

Кафедра є однією з провідних на факультеті та здійснює навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу та виконує підготовку бакалаврів та магістрів за освітньою програмою 071 «Облік і оподаткування». На кафедрі створено всі необхідні умови для навчання студентської молоді. Випускники кафедри отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку у веденні бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, внутрішнього аудиту, оцінці суттєвості подій, аналізі операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Головкова Людмила Степанівна

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітніми програмами: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (міжнародна акредитація АССА); 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою». Викладачі кафедри надають високоякісні теоретичні  знання і навчають студентів застосовувати їх на практиці. Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають міжнародним стандартам  навчання студентів, застосовуються новітні інформаційні, мультимедійні технології та інтерактивні методи навчання.

Кафедра «Економіка та менеджмент»

Завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Гненний Олег Миколайович

Історія кафедри починається у 1944 році під назвою «Економіка залізничного транспорту». У 1995 році кафедра змінила назву на «Економіка та менеджмент». Зараз кафедра виконує підготовку бакалаврів та магістрів за освітніми програмами 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент» та «Управління проектами») та 051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика»). Викладачі кафедри надають високоякісні теоретичні  знання і навчають студентів застосовувати їх на практиці.

Кафедра «Філологія та переклад»

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Власова Тетяна Іванівна

Кафедру «Філологія та переклад» було створено у 2003 р. Відкриття кафедри було важливим внеском у подальший розвиток гуманітарних напрямів університету. Основним завданням кафедри є підготовка філологів-перекладачів з англійської, німецької та французької мови за освітньою програмою 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)») , для роботи в різних галузях науки і техніки. Кафедра активно проводить наукову роботу і має значну кількість публікацій у високорейтингових виданнях.

Кафедра «Філософія та соціологія»

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Хміль Володимир Васильович

Кафедра філософії і соціології існує в ДІІТі з моменту його заснування. Викладачі кафедри зосереджують основну увагу на формуванні гуманістичного світогляду студентів, ознайомлення їх з історією та новітніми підходами до розуміння явищ та процесів цивілізаційного розвитку та способами їх відображення в багатій палітрі сучасних тлумачень філософії, соціології, політології, релігієзнавства тощо.

Кафедра «Українознавство»

Завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Кривчик Геннадій Георгійович

Кафедра залишається одним із провідних колективів університету у справі гуманітарної освіти, впровадження в життя національно-громадянського виховання, мовної політики держави, здійснює методичне керівництво музеєм ДІІТу. У центрі уваги науковців кафедри проблеми історії та культури України, краєзнавча тематика, дослідження процесів формування української термінологічної лексики.

Кафедра «Іноземні мови»

Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент Мунтян Антоніна Олександрівна

Кафедра «Іноземні мови» здійснює навчання студентів I, II курсів, магістрів та аспірантів за денною та заочною формами навчання на всіх факультетах університету. Дисципліни з вивчення іноземних мов вважаються  важливими складовими  підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України.

 

alt: Презентація