Економіко-гуманітарний

Деканат факультета

 • Полішко Тетяна Валеріївна

  Полішко Тетяна Валеріївна
  кандидат економічних наук, доцент

 • Божок Наталія Олексіївна

  Божок Наталія Олексіївна
  доцент, к.е.н.

 • Новицька Інна Миколаївна

  Новицька Інна Миколаївна
  диспетчер факультету

 • Прокоф'єва Альона Василівна

  Прокоф'єва Альона Василівна
  диспетчер факультету

 • Косьміна Олена Іванівна

  Косьміна Олена Іванівна
  методист заочного відділення

 

 1.                                        

 

 

Факультет «Економіко-гуманітарний»

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

імені академіка В Лазаряна

Починаючи з 50-х років ХІХ ст. в університеті проводилася підготовка інженерів-економістів на факультеті безвідривної форми навчання. Але в умовах ринкової економіки попит на фахівців економічного напрямку почав зростати. Тому з 1992 року почалася підготовка студентів за спеціальністю «Облік та аудит»на факультеті «Управління процесами перевезень». До кінця 1994/95 навчального року по цій спеціальності навчалося понад 200 студентів.

У квітні 1995 року був затверджений навчальний план та отримана ліцензія на підготовку спеціалістів із спеціальності «Менеджмент організацій», а згодом отримана назва«Менеджмент організацій і адміністрування».

Керуючись Уставом університету, в цілях упорядкування навчальної, методичної, наукової і виховної роботи наказом ректора університету від 28 червня 1995 року № 289 був утворений факультет «Економіка та менеджмент на транспорті». До складу факультету були підпорядковані кафедри «Економіка транспорту», «Облік та аудит», «Економічна теорія».

У 1995 році було здійснено прийом студентів на спеціальності «Облік та аудит» – 50 чоловік, у тому числі 25 чоловік на контрактній основі, на спеціальність «Менеджмент організацій» – 50 чоловік, з яких 25 чоловік зараховані на контрактній основі. Перший випуск студентів спеціальності «Облік та аудит» у кількості 47 чоловік відбувся в червні 1997 року, а за фахом «Менеджмент організацій» у 2000 р. Значну частину випускників розподілено на підприємства Міністерства транспорту та зв'язку України.

У липні 2003 року з числа викладачів кафедри «Облік і аудит» була створена кафедра «Фінанси та банківська справа» і розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2003 р. була створена кафедра «Філологія та переклад» і відкрито нову спеціальність «Переклад»за напрямом «Філологія».

У 2007 році на факультет була передана підготовка студентів за спеціальністю «Інтелектуальна власність», а кафедра «Облік і аудит» отримала нову назву – «Облік, аудит та інтелектуальна власність».

У 2013 році розпочато прийом на спеціальність«Управління фінансово-економічною безпекою». В даний час на факультеті проводиться ліцензування спеціальностей «Логістика» і «Економіка підприємств».

У жовтні 2014 р. факультет було реорганізовано і перейменовано на «Економіко-гуманітарний». На факультеті навчається близько 500 студентів, більшість з яких на контрактній основі. За ці роки більш як 200 випускників факультету одержали дипломи з відзнакою.

Постійно удосконалюється матеріально-технічна база кафедр факультету. Створено предметні аудиторії, при кафедрі «Економіка та менеджмент» працює комп'ютерний клас, а на кафедрі «Фінанси та економічна безпека» він готується до відкриття. Діють навчальні лабораторії та галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління залізничним транспортом», яка щорічно виконує 3-5 науково-дослідних робіт з обсягом фінансування від 200 до 600 тис. грн.

На кафедрах факультету працюють близько 100 викладачів, з них 12 докторів наук, професорів, 48 кандидатів наук, доцентів. Вчені факультету «Економіко-гуманітарний» постійно працюють над проблемами розвитку економіки транспорту, здійснюють підготовку аспірантів та докторантів. За всіма спеціальностями ведеться підготовка магістрів. За останні два роки на факультеті співробітники захистили 9 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. Факультет підтримує дружні зв'язки з родинними факультетами ВНЗ регіону, України, країн СНД та світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Туркменістану, Узбекістану, Китаю, Конго, Тунісу, Камеруну, Кот-д’Ивуару, Алжиру.

Факультет підтримує дружні зв'язки з родинними факультетами ВНЗ регіону, України, країн СНД та світу.

Економіко-гуманітарний факультет сьогодні є одним із провідних в Україні з підготовки, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, філологів. Економічна освіта поєднується з інноваційними технологіями навчання, навчальний процес ґрунтується на світових стандартах освіти і забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом, а випускники завжди затребувані на національному і світовому ринках праці.

На факультеті створена та діє чітка система виховної роботи, що являє собою синтез плідної співпраці науково-педагогічного складу, деканату, кураторів академічних груп і студентського самоврядування. Студенти мають змогу займатися улюбленими видами спорту в спортивному комплексі університету. Всім іногороднім студентам надається гуртожиток, який є одним із найкращих у студентському містечку. За ініціативою студентського самоврядування на факультеті працює команда кореспондентів, яка публікує у своїй газеті під назвою «Економіст» інформацію про життя студентів на факультеті. Також в університеті надається можливість проходження військової підготовки, та отримання по закінченню звання молодшого лейтенанта.

Дозвілля студентів

На факультеті для дозвілля студентів створені необхідні умови, щоб роки студентства запам’яталися, як найкращі в житті. В університеті велика увага приділяється художній самодіяльності. Дозвілля студентів є одним з пріоритетних напрямків діяльності Економіко-гуманітарного факультету, оскільки воно займає помітне місце у комплексі виховної роботи зі студентською молоддю.

На вирішення проблем виховання студентів, спрямовуються зусилля ректорату університету, деканату факультету та студентського самоврядування.

 

Ярмарок «Ура! Я – Студент!»

                 

 

Спортивне життя факультету

Заняття фізичною культурою і спортом в нашому університеті проводяться з метою зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивного вдосконалення, а також для формування потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

 

Художня самодіяльність

Важко переоцінити роль художньої самодіяльності в навчально–виховному процесі будь-якого навчального закладу. Адже, працюючи в аматорському гуртку, студент має реальні шляхи для самореалізації, а мистецькі заходи – це невичерпне джерело для його духовного життя.

Саме ці заходи акумулюють, очищують, утверджують і возвеличують духовність окремої людини і народу в цілому.

Студентська наука, проведення університетських студентських наукових конференцій

Розвиток та поглиблення наукових досліджень студентів є одним з пріоритетних завдань Економіко-гуманітарного факультету. Традиційно під керівництвом професорів та доцентів факультету серед студентів проводяться наукові конференції, олімпіади та конкурси наукових робіт. Студенти мають змогу отримати кваліфіковані наукові консультації та обговорити актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни.

НАКАЗ про раду работодавців Економіко-гуманітарного факультету від 13.03.2020