Анонси подій 6 грудня 2022

 • 14
  грудня
  2022
  XVІ Міжнародна науково-практична конференція

  XVІ Міжнародна науково-практична конференція

  «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті,
  в промисловості та освіті»

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбудеться в Українському державному університеті науки та технологій (УДУНТ) 14 – 15 грудня 2022 року (м. Дніпро).

  Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  1. автоматизовані системи керування технологічними процесами промисловості та транспорту;
  2. інтелектуальні інформаційні та телекомунікаційні технології промислових і транспортних систем;
  3. інформаційні технології та діджиталізація сфери освіти;
  4. інформаційна та кібернетична безпека.

  Докладніше у запрошенні - завантажити 

   

   

Минулі події

 • 29
  листопада
  2022
  V Міжнародна конференція
  Міністерство освіти і науки України
  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
  Український державний університет науки і технологій /УДУНТ/
  Інститут промислових і бізнес-технологій УДУНТ
  Технічний Університет -Відень /Австрія/ Технічний Університет -ТУ Варна /Болгарія/
  Університет Алгарве Фаро /Португалія/
  Нікопольський факультет УДУНТ Дніпровський освітній центр /Україна/
  Національний авіаційний університет /Україна/

  V Міжнародна конференція

  Інноваційні технології в науці та освіті

  Європейський досвід

  29 листопада 2022 р.

  Шановні колеги!

  Запрошуємо прийняти участь у V Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід», проведення якої заплановане на 29 листопада 2022 р. у заочному форматі. Конференція включена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти та науки на 2022 рік (розділ І /Міжнародні конференції/, поз. 642). Оргкомітетом заплановано підготовити і видати збірник матеріалів з присвоєнням міжнародного індексу ISBN. Кінцевий термін подання заявок на участь та матеріалів (тези доповідей, статті) - 27 листопада 2022 р. Детальна інформація про конференцію, умови участі в ній і бланк заявки розміщені на сайті ІПБТ УДУНТ за адресою //nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3748.

  Основні напрямки роботи конференції

  1. Інноваційні технології в освіті:

  - основні тенденції розвитку вищої освіти - національна специфіка, проблеми, пріоритети;
  - здобутки і проблеми вузів України щодо інтеграції в європейський та світовий освітній простір, міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;
  - проблеми взаємодії освітніх інституцій і самостійність університетів;
  - інформаційні й комунікаційні технології в освіті та для освіти;
  - розробка та імплементація професійних і освітніх стандартів;
  - проблеми вдосконалення освітніх програм та їх підготовки до акредитаційної експертизи;
  - академічна мобільність викладачів та студентів в умовах єдиного європейського освітнього простору;
  - роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетенцій конкурентоспроможного фахівця;
  - проблеми організації та підтримки навчального процесу в освітніх закладах в умовах надзвичайних ситуацій;
  - сучасні освітні технології та забезпечення навчання в змішаному та он-лайн форматах, новітні підходи до організації дистанційного навчання та контролю його результатів.

  2. Сучасні проблеми розвитку науки і виробництва:

  - наука та інновації в діяльності вищих навчальних закладів, проблеми інтеграції освіти і науки;
  - проблеми взаємодії освіти, науки та виробництва (бізнесу), інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку науки;
  - сучасні фактори трансформації промисловості в умовах глобалізації та комп’ютеризації;
  - транспорт, логістика та комунікації як важлива складова економічної стійкості та розвитку в сучасних умовах;
  - перспективні конструкційні матеріали та сучасні технології обробки матеріалів;
  - автоматизоване управління технологічними процесами в промисловості і на транспорті;
  - інформатизація та комп'ютеризація в промисловості та у транспортній галузі, програмно-технічні комплекси та технології;
  - проблеми сталого розвитку промисловості й транспортної інфраструктури у кризових умовах;
  - проблеми економічної теорії та актуальні проблеми сучасної економіки в умовах нестабільності.
  ОРГКОМІТЕТ
 • 24
  листопада
  2022
  24-25 листопада – Міжнародна науково-практична конференція

  11-а Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств» відбудеться 24-25 листопада 2022 року в Українському державному університеті науки і технологій

  На конференції будуть розглянуті результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також проблемні питання функціонування, розвитку і взаємодії магістрального залізничного і промислового транспорту.

  Планується робота конференції за наступними напрямками:

  – транспортна та виробнича логістика;

  – технології перевезень;

  – взаємодія промислового та магістрального транспорту

 • 23
  листопада
  2022
  VI Міжнародна наукова мультидисциплінарна конференція
  Міністерство освіти і науки України
  Український державний університет науки і технологій

  Кафедра іноземних мов

  VI Міжнародна наукова мультидисциплінарна конференція
  студентів і молодих науковців
  «Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future»
  Новітні технології: покращення сьогодення та вплив на майбутнє»)

  23 листопада 2022 року, м. Дніпро

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас узяти участь у роботі VIМіжнародної наукової мультидисциплінарної конференції «Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future» для студентів і молодих науковців, яка відбудеться 23 листопада 2022 року в Українському державному університеті науки і технологій (м. Дніпро) у заочному форматі.

  Участь у конференції безкоштовна.

  Мета конференції – надати можливість практичного досвіду професійного й міжкультурного спілкування іноземними мовами вітчизняним та іноземним студентам і молодим науковцям. Сподіваємося, що наш захід сприятиме іншомовній комунікації та обміну науковими ідеями з різних галузей сучасних досліджень. Конференція є нагодою для молоді продемонструвати свій науково-дослідницький потенціал та професійно орієнтоване володіння іноземною мовою в полікультурному оточенні.

  Організаційний комітет запрошує подати тези доповідей за такими напрямами:

  1. Транспортні технології та обладнання
  2. Досягнення, проблеми  та перспективи інженерної справи
  3. Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення
  4. Інформаційні технології 
  5. Енергетична ефективність
  6. Екологічна безпека
  7. Сучасні технології в будівництві
  8. Гуманітарні наукияк складова професійної підготовки.

  Мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська, польська.


  Основні вимоги до оформлення тез

  ЗАЯВКА на участь

   

 • 9
  листопада
  2022
  Запрошуємо на радіодиктант

  З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови, виховання високої мови культури
  9 листопада 2022  у День української писемності та мови з 11 до 12 години
  Українським радіо проводиться XXII Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

  Радіодиктант буде транслюватися в телеверсії, мережах «Фейсбук» та «Ютуб».

  Запрошуємо Всіх приєднатися до радіодиктанту національної єдності.

 • 28
  жовтня
  2022
  Всеукраїнська наукова конференція

  Шановні Колеги !

  Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій

    Запрошує взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції:

  «Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз»

   

  Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту, організаційний комітет Всеукраїнської наукової конференції “Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз(28 жовтня 2022року), незважаючи на воєнне вторгнення в Україну російської федерації, як держави-агресора, підтверджують своєю діяльністю потребу у науковому пошуку нових шляхів, нових відповідей на трансформацію, концептуальних підходів до забезпечення нових форм навчання, проведення досліджень в умовах зовнішньої агресії та внутрішньої нестабільності.

  Метою конференції є створення майданчика для обміну думок науковців щодо проблем війни в якій одним із основних видів  забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави є логістичне забезпечення. В основу проблематики конференції  покладена ідеологія системного осмислення сукупності взаємопов’язаних проблем  логістики і транспортної безпеки, проблем та перспектив розвитку їх в контексті аналізу сучасних викликів, загроз.

  Конференція покликана забезпечити єднання поглядів вчених, науково-педагогічних працівників, студентської спільноти заради пошуку шляхів вирішення проблеми війни та відновлення миру в Україні.

   

  СЕКЦІЇ

   

  Секція 1. Основні напрямки розвитку логістичних транспортних систем залізниць в контексті сучасних загроз. Проблеми та шляхи їх вирішення.

  Секція 2.Проблематика сучасного стану та утримання штучних споруд національної транспортної системи

  Секція 3. Проблемні аспекти логістичного забезпечення структурних підрозділів Держспецтрансслужби при експлуатації військової та спеціальної техніки їх технічного обслуговування і ремонту під час підготовки та в ході застосування. 

  Секція 4. Транспортно логістичне забезпечення Збройних Сил України інших військових формувань – безпека, проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз.

  Секція 5.Теоретичні та методологічні аспекти транспортної логістики України та країн Альянсу

   

  До участі у конференції запрошуються науковці – представники різних академічних дисциплін та усі, кого турбують питання забезпечення національної безпеки.

  Просимо підтримати національну освіту і науку.

   

  УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  Конференція відбудиться 28 жовтня 2022року

  Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00.

  Початок роботи конференції - 10:00.

   

  Офіційні мови конференції: українська, англійська.

  Для участі у конференції потрібно не пізніше 19 вересня 2022 року:

  • заповнити заявку учасника через  Google-форму за посиланням: //forms.gle/L8EntfKqcnQ34Ha27
  • вислати на електронну адресу kvp@dsst.gov.ua; з приміткою «на конференцію» тези доповіді.

  За підсумками конференції будуть видані програма, збірник тез доповідей, які будуть розіслані на електронні адреси учасників конференції.

   

  Деталі оформлення заявок і тез у прикріплених інформаційних листах на українській, мові через  Google-форму

   

  Додаткову інформацію щодо оформлення тез, умов участі в конференції Ви зможете отримати за телефоном:

  Тел.: +38 (056) 739-19-09; Сергій Істін ; Ігор Крамар

  Email: kramar.i.[email protected]  Ігор Крамар;

  Email:shaptala[email protected]gmail.com  Олександр Шаптала.

   

  АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

  Український державний університет науки і технологій

  кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту: 49010. м. Дніпро

  вул. Лазаряна 2,тел: +38 (056) 739-19-09; :Email:kvp@dsst.gov.ua

   

  Ідентифікатор та код доступу Zoom конференції:

  Підключитись до конференції Zoom
  //us02web.zoom.us/j/88280039754?pwd=S2NoREdIQ2ZObEk4V05GOTFFWENoQT09

  Ідентифікатор конференції: 882 8003 9754
  Код доступу: 013786

   

  З повагою,

  колектив  кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій.

   

  Інформаційний лист щодо підготовки оформлення тез доповідей