Інформаційні системи управління освітнім процесом

БІБЛІОТЕЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ

Електронні інформаційні ресурси (ЕІР) ВНЗ – це сукупність даних в цифровому форматі, організованих для ефективного отримання достовірної інформації в процесах навчання, наукової, виховної, адміністративної, суспільної та інших видах діяльності закладу вищої школи.
ЕІР вишів об’єднано в інформаційні системи бібліотек, архівів, банків даних та ін., які складають комплекс ІТ-систем ВНЗ. При цьому цільові установки освітньо-наукових технологій зумовлюють необхідність ефективного керування цими ресурсами, наявність оптимальних умов доступу до них, високого рівня інформаційної культури користувачів – від студентів до науковців.
Найбільші за обсягом, різноманіттям тематики та призначення електронні колекції документів у ДНУЗТ сконцентровано в науково-технічній бібліотеці (НТБ). НТБ університету протягом останніх років трансформувалась у нову за своєю місією інституцію, головна функція якої – стати «брамою» доступу до різноманітної інформації незалежно від місця знаходження документів і користувача, а також часу звернення.

Комплекс ІТ-систем науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ на сьогодні складається з:

    • Автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС-64», яка забезпечує виконання традиційних бібліотечних процесів, притаманних бібліотекам ВНЗ, завдяки наступним модулям: «Комплектування», «Каталогізація», «Книгозабезпечення», «Читач», «Повнотекстова БД», «Книговидача», «Адміністратор»,«Веб-ІРБІС ОПАК»;
    • Електронної бібліотеки (http://library.diit.edu.ua);
    • ПлатформиDSpace(комплексу пакетів вільного програмного забезпечення),що забезпечує інструменти для керування цифровими активами університетського репозитарію «еаDNURT» (ElectronicArchiveoftheDnipropetrovs’kNationalUniversityofRailwayTransport – http://eadnurt.diit.edu.ua/)як відкритого цифрового архіву інтелектуальної творчості науковців ВНЗ;