СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Наказом ректора №310 а-г від 15.09.2020 науково-методична рада університету на 2020-23 рр затверджена у складі:

ПІБ

Посада

Боднар Б. Є.

перший проректор;

Андрашко Л. Є.

начальник навчального відділу

Белейчик Г. В.

методист вищої категорії навчально-методичного відділу

Гончаренко С. М.

методист вищої категорії навчально-методичного відділу

Данілова О. М.

методист ІІ категорії навчально-методичного відділу

Тютькін О. Л.

голова методичної комісії факультету МТ, завідувач кафедри

Купрій В. П.

доцент, ННЦ МТ, методист вищої категорії навчально-методичного відділу

Белікова О. Л.

викладач, ННЦ МТ

Сидоренко Г. Г.

доцент, ННЦ МТ

Білухін Д. С.

голова методичної комісії факультету УЕП, доцент

Арпуль С. В.

доцент, факультет УЕП

Шейкіна О. Г.

доцент, факультет УЕП

Главацький К. Ц.

голова методичної комісії факультету ТІ, доцент

Довганюк С. С.

завідувач кафедри, факультет ТІ

Капіца М. І.

завідувач кафедри, факультет ТІ

Козаченко Д. М.

голова методичної комісії факультету УПП, професор

Назаров О. А.

доцент, факультет УПП

Доценко О. М.

доцент, факультет УПП

Курган Д. М.

голова методичної комісії ННЦ ОБД, професор

Андрєєв В. С.

доцент, ННЦ ОБД

Гришечкін С. А.

доцент, ННЦ ОБД

Краснюк А. В.

голова методичної комісії факультету ПЦБ, декан

Нетеса М. І.

професор, факультет ПЦБ

Гненний О. М.

голова методичної комісії факультету ЕГ, професор

Бобиль В. В.

завідувач кафедри, факультет ЕГ

Накашидзе І. С.

доцент, факультет ЕГ

Гончаров К. В.

доцент, факультету КТС

Іванов О. П.

доцент, факультет КТС

Гасанов З. М.

доцент, факультет КТС

Яковлєв С. О.

завідувач науково-дослідної лабораторії кафедри військової підготовки

Патласов О. М.

директор ННЦРПО, доцент

Орловська О. В.

голова методичної комісії Львівської філії, доцент

Возняк О. М.

доцент, Львівська філія

Гришак Т. П.

заступник директора з виховної роботи Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури

Снєжкова І. Л.

методист Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури

Уршуляк О. С.

голова методичної ради Львівського коледжу транспортної інфраструктури

Санницький Н. М.

педагогічний працівник Львівського коледжу транспортної інфраструктури

 

Керівний склад НМР :

Гришечкін С. А. – голова,

Сидоренко Г. Г. – заступник голови,

Накашидзе І. С. – вчений секретар.

 

            План роботи науково-методичної ради університету на 2020-2021 н.р.

Дата

Питання до розгляду

Доповідач

1.

23.09.20

Звіт: «Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі»

Купрій В. П.

Головні напрямки та затвердження плану роботи НМР на 2020-2021 н.р.

Голова НМР

Різне

 

2.

19.10.20

Діяльність гарантів освітніх програм ННЦ ОБД для забезпечення їх якості

Голова МК ННЦ ОБД

 1. Розгляд положення про дипломний проект/роботу та державний екзамен

Тютькін О. Л.

Гненний О. М.

 1. Різне
 

3.

16.11.20

 1. Підходи до організації освітнього процесу та методичного забезпечення дуальної освіти.

Окороков А. М.

 1. Розгляд положення про організацію освітнього процесу в університеті.

НМВ

 1. Різне
 

4.

14.12.20

 1. Діяльність гарантів освітніх програм ННЦ МТ для забезпечення їх якості

Голова МК ННЦ МТ

 1. Форми контрольних заходів та відповідність критеріїв оцінювання робочій програмі дисципліні.

Голова НМР

 1. Різне
 

5.

15.02.21

 1. Види навчальних занять і їх відповідність освітній програмі.

НМР

 1. Розгляд положення про електронні навчально-методичні видання.

НМР

Різне

 

6.

23.03.21

 1. Аналіз стану навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності кафедр.

НМВ

 1. Розгляд положення про організацію та проведення навчальних занять в університеті.

НМВ

Різне

 

7.

19.04.21

 1. Діяльність гарантів освітніх програм факультету ПЦБ для забезпечення їх якості

Голова МКФ ПЦБ

 1. Перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи НПП університету.

НМВ

Різне

 

8.

17.05.21

Проведення науково-методичної конференції.

Голова НМР

9.

17.06.21

 1. Звіт голови НМР за 2020-2021 н.р.

Голова НМР

 1. Різне