СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

(Затверджено наказом № 368/аг від 19.09.2017)

ПІБ

Посада

Боднар Борис Євгенович

перший проректор, д.т.н., професор

Матусевич Олександр Олександрович

проректор з навчальної роботи, д.т.н., професор

Андрашко Людмила Євгенівна.

начальник навчального відділу

Казаріна Людмила Семенівна

начальник навчально-методичного відділу;

Белейчик Галина Вікторівна

методист вищої категорії навчально-методичного відділу;

Гончаренко Світлана Михайлівна

методист вищої категорії навчально-методичного відділу;

Тютькін Олексій Леонідович

голова методичної комісії факультету МТ, завідувач кафедри «Мости і тунелі», д.т.н., доцент

Купрій Володимир Павлович

к.т.н., доцент кафедри «Мости і тунелі»

Артемчук Віктор Васильович

голова методичної комісії факультету УЕП, д.т.н., професор кафедри «Електрорухомий склад залізниць»

Міщенко Тетяна Миколаївна

к.т.н., доцент кафедри «Інтелектуальні електропостачання систем»

Главацький Казимир Цезарович

голова методичної комісії факультету М, к.т.н., доцент кафедри «Прикладна механіка та матеріалознавство»

Очкасов Олександр Борисович

к.т.н., доцент кафедри «Локомотиви»

Урсуляк Людмила Вікторівна

завідувач кафедри «Теоретична та будівельна механіка», к.т.н., доцент

Козаченко Дмитро Миколайович

голова методичної комісії факультету УПП, д.т.н., професор кафедри УЕР

Бардась Олександр Олександрович

к.т.н., доцент кафедри «Станції та вузли»

Патласов Олександр Михайлович

голова методичної комісії факультету ОБЗ, к.т.н., доцент, директор ЦРПО

Бондаренко Ірина Олександрівна

к.т.н.,доцент кафедри «Колія та колійне господарство»

Гришечкін Сергій Анатолійович

завідувач методичного кабінету, к.т.н., доцент кафедри «Фізика»

Краснюк Андрій Віталійович

голова методичної комісії факультету ПЦБ, декан факультету ПЦБ, к.т.н., доцент

Біляєв Микола Миколайович

завідувач кафедри «Гідравліка та водопостачання», д.т.н., професор

Зеленько Юлія Володимирівна

завідувач кафедри «Хімія та інженерна екологія», д.т.н.,професор

Нетеса Микола Іванович

д.т.н. професор кафедри «Будівельне виробництво та геодезія»

Чимшит Сергій Іванович

голова методичної комісії факультету ЕГ, д.е.н., професор кафедри «Фінанси і економічна безпека»

Гненний Олег Миколайович

завідувач кафедри «Економіка і менеджмент», д.е.н., професор

Бобиль Володимир Володимирович

д.е.н., професор кафедри «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

Накашидзе Ірина Сергіївна

к.ф.н., доцент кафедри «Українознавство»

Єгоров Олег Йосифович

голова методичної комісії факультету ТК, к.т.н., доцент кафедри ЕОМ

Рибалка Роман Володимирович

к.т.н., доцент кафедри АТЗ

Іванов Олександр Петрович

к.т.н., доцент кафедри КІТ

Гасанов Закарія Муса-Огли

к.т.н., доцент кафедри ЕОМ

Яковлєв Сергій Олександрович

завідувач науково-дослідної лабораторії кафедри військової підготовки;

Задоя В’ячеслав Олександрович

голова методичної комісії ННЦБО, к.т.н., доцент

Мозолевич Григорій Якович

заступник директора ННЦБО, к.т.н., доцент

Соболевська Юлія Генріхівна

голова методичної комісії Львівської філії, к.т.н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін

Возняк Олег Михайлович

старший викладач кафедри «Транспортні технології», Львівська філія

Бесараб Дмитро Анатолійович

заступник директора з навчальної роботи Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури

Снєжкова Ірина Леонідівна

методист Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури

Данилик Зоряна Зенонівна

голова методичної ради Львівського коледжу транспортної інфраструктури

Вовк Оксана Анатоліївна

педагогічний працівник Львівського коледжу транспортної інфраструктури