ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 21.10.2022 за адресою [email protected] 


ПОЛОЖЕННЯ про організацію діяльності наукових шкіл Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 21.10.2022 за адресою [email protected] 


Положення про Раду якості освітньої діяльності

Зауваження і пропозиції надсилати до 20.10.2022 за адресою [email protected]


Положення про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  на 2022-23 н.р.- завантажити

Пропозиції надсилати до 10.10.22 р. на адресу [email protected]


Положення про студентське самоврядування Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 25.09.22 р. на адресу [email protected]


Порядок проведення поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій в Українському державному університеті науки і технологій

Зауваження та пропозиції надсилати  до 16.09.2022 на адресу  [email protected]

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення в
Українському державному університеті науки і технологій

Зауваження та пропозиції надсилати  до 16.09.2022 на адресу [email protected]


Положення про порядок складання і затвердження робочої програми/освітньої компоненти,  Силабус

Зауваження і пропозиції надсилати до 15.09.22 р. на адресу [email protected]


 

Положення про соціологічні дослідження Українського державного університету науки і технологій

Зауваження та пропозиції надсилати до 16.09.2022 на єл.адресу - ([email protected])


Положення про екзаменаційні комісії Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати до 15.09.2022 на адресу [email protected]


Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 18.08.2022 на адресу [email protected]

Положення про порядок складання і затвердження робочої програми/освітньої компоненти

Зауваження і пропозиції надсилати до 15.08.2022 на адресу [email protected] 


Положення про екзаменаційну комісію УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 18.08.2022 на адресу [email protected]


Положення про порядок організації та проведення лекцій в УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 15.09.22 р. на адресу [email protected]


Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Зауваження і пропозиції надсилати до 30.07.2022 на адресу [email protected]


Положення про раду працедавців та експертні ради працедавців 

Зауваження і пропозиції надсилати до 30.07.2022 на адресу [email protected]


Порядок виявлення та встановлення фактів порушення акад. доброчесності УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30.07.2022 на єл.адресу - ([email protected])


Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

Зауваження до Положення надсилати до 30.07.2022 на єл.адресу - ([email protected])


Кодекс академічної доброчесності УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 30.07.2022  на адресу - ([email protected])


Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників Українського державного університету науки і технологій

Зауваження та пропозиції надсилати до 30.07.2022  на адресу - ([email protected])


Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 24.06.2022 на адресу [email protected]


Порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті

Зауваження та пропозиції надсилати до 24.06.2022 на адресу навчально-методичного відділу ([email protected])


ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Зауваження та пропозиції надсилати до 24.06.2022 на адресу [email protected]


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Зауваження і пропозиції надсилати  в електронному вигляді до 24.06.2022 до відділу зв'язків з виробництвом ([email protected])


Стратегічний план розвитку Українського державного університету науки і технологій

Зауваження і пропозиції надсилати в електронному вигляді до 03.06.2022 до Центру веб менеджменту ([email protected])


Положення про групи забезпечення якості освітніх програм УДУНТ

Зауваження і пропозиції надсилати до 19.05.2022  в електронному вигляді до навчально-методичного відділу ([email protected])


Положення про конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників УДУНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 19.05.2022 на адресу відділу кадрового складу ([email protected])


Проєкт нової структури університету

Зауваження та пропозиції надсилати до 12.05.2022 на адресу Центру веб менеджменту ([email protected])


 

 
Освітні  програми