Ректор

Пшінько Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України (ТАУ), Перший Віце- президент ТАУ, член-кореспондент Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії (Росія), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США), член Міжнародної Асоціації мостобудівників та інженерів-будівельників (IABSE, Швейцарія). Має почесні звання “Заслужений працівник народної освіти України”, “Почесний залізничник СРСР”, “Почесний працівник транспорту України”, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений 4 орденами. 

Коло наукових інтересів - удосконалення технології виробництва збірних залізобетонних виробів, підвищення їхньої довговічності і розробка технології виготовлення стінових матеріалів для будівництва споруд залізничного транспорту з місцевої сировини; впровадження на залізничному транспорті України контрейлерних перевезень і створення міжнародних транспортних коридорів по транспортуванню вантажів.

Опубліковані монографії, підручники:

 1. 1. Високошвидкісний наземний транспорт світу. Підручник (з грифом МОН). Блохін Є.П., Пшінько О.М., 2009 р.
 2. 2. Будівельне матеріалознавство на транспорті. Підручник (з грифом МОН). Пшінько О.М., Краснюк А.В., Пунагін В.В., Громова О.В., 2010 р.
 3. 3. Навантаженість вагонів-цистерн при перехідних режимах руху поїздів. Монографія. Богомаз Г.І., Науменко Н.Е., Пшинько О.М., Мямлін С.В., 2010 г.
 4. 4. Моделювання забруднення атмосфери при техногенних аваріях. Монографія. Пшинько А.Н., Біляєв М.М., Машихина П.Б., 2012 г.
 5. 5. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія. Пшінько О.М., Власова Т.І., 2012 р.
 6. 6. Пізнання і раціональність в культурі постмодерна. Монографія. Пшінько О.М., Власова Т.І., 2012 р.
 7. 7. Будівельні матеріали та вироби. Підручник. Лівінський. О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В. та ін., 2014 р.
 8. 8. "Управління будівельними проектами". Навчальний посібник. Російською мовою. Для іноземних студентів. 2017. – 205 с.

Телефон: +38-056-373-15-44, +38-056-776-59-47, +38-056-793-19-00
Факс: +380-562-471-866
E-mail: pshinko@r.diit.edu.ua, dnuzt@diit.edu.ua

 

Перший проректор

Боднар Борис Євгенович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України та Російської Федерації, Заслужений працівник освіти України, Почесний залізничник, Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та іменним годинником Голови Верховної Ради України, Почесною грамотою Міністерства транспорту України, Знаком «Залізнична Слава» третього ступеня.

Коло наукових інтересів - теоретичні розробки з вибору раціональної системи утримування локомотивів з урахуванням їхнього технічного стану; основи розрахунку ефективної організації роботи систем діагностування; методи оцінки впливу системи діагностування локомотивів на систему їхнього утримування; створення систем автоматизованого контролю і діагностування локомотивів, засоби і методи випробування дизелів тепловозів з гідропередачею; способи визначення ефективної потужності дизелів.

 

 Опубліковані 127 наукових праць, серед яких:

 1. 1. "До питання оптимізації інформаційно-діагностичної системи електровоза". Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Ѓ4, 2000 р., 118-119 с.
 2. 2. "Визначення впливу діагностування на систему технічного утримування локомотивів". Сбірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Дніпропетровськ. Транспорт, вип.6, Наука і світ, 2000 р., 52-54 с.
 3. 3. "Удосконалення системи діагностування електровоза ДЕ-1". Сбірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Дніпропетровськ. Транспорт, вип.6, Наука і світ, 2000 р., 55-58 с.
 4. 4. "Використання метода експертних оцінок при розробці діагностичного забезпечення локомотивів". Проблеми створювання нових машин та технологій. Вип.1/2002(10),217-220 с.
 5. 5. "Моделювання технологій ремонта технічних об'єктів". Вісник Національного Транспортного Університета та Транспортной академіі України. Київ, вип.6, 2002 р.,10-14 с.
 6. 6. "Структурно – функціональний аналіз системи ремонту рухомого складу промислових підприємств". Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 42. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна, 2012.- С.70-73.
 7. 7. "Визначення сили тяги локомотива з урахуванням нерівномірності навантаження колісно – моторних блоків" // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 6(48). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.- С.63-71.

 Підручники з грифом МОН:

 1. 1. "Теорія та конструкція локомотивів. Допоміжні системи та устаткування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2008,-372 с.
 2. 2. "Теорія та конструкція локомотивів. Екіпажна частина. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2009,-284 с.
 3. 3. "Теорія та конструкція локомотивів.Основи проектування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2010,-358 с.

Телефон: +38-056-373-15-17, +38-056-776-85-21, +38-056-793-19-01
Факс: +380-562-471-866
E-mail: bodnar@nz.diit.edu.ua, dnuzt@diit.edu.ua

 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку

Радкевич Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академії Будівництва України, лауреат премії академії Будівництва України імені академіка М.С. Буднікова, відмінник освіти, почесний працівник транспорту України, почесний залізничник України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, знаком «Залізнична Слава» другого та третього ступеня.

Коло наукових інтересів складають наукові основи розробки організаційно-технологічних рішень відновлення, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд транспортного комплексу. Теоретичні та експериментальні дослідження логістичних процесів в будівельній галузі. Удосконалення та розробка інноваційних технологічних процесів при зведенні об'єктів з монолітним каркасом.

 

 Опубліковані 103 праці, серед яких:

 1. 1. "Оптимальні моделі організації будівельного виробництва". Навчальний посібник. - Запоріжжя: Видавництво "ЗДІА", 2003. – 170 с.
 2. 2. "Модели управления проектами". Учебное пособие. - Запорожье: ГУ "ЗИБМУ", 2004. - 320 с.
  3. "Модели принятия управленческих решений". Монография. Запорожье, 2005 г. - 321 с.
  4. "Системотехнічні аспекти організаційно-технологічних рішень відновлення споруд". Монографія. Дніпропетровськ, 2005 р. - 346 с.
  5. "Організація і технічне забезпечення робіт по відновленню залізничного об’єкта". Навч. посібник. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005. - 102 с.
 3. 6. "Основи управління Держспецтрансслужби". Навч.посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2007. - 154 с. (гриф №14/18-Г-1144 від 16.07.2007)
 4. 7. "Обслуговування та ремонт техніки Державної спеціальної служби транспорту". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 290 с. (гриф №14/18-Г-1191 від 27.11.2006)
 5. 8. "Організація зберігання техніки та технічного майна Держспецтрансслужби". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 228 с. (гриф №14/18-Г-133 від 18.01.2008)
 6. 9. "Наукові основи вироблення рішень реалізації складних проектів". Монографія, Дніпропетровськ, 2008. 252 с.
 7. 10. "Державна спеціальна служба транспорту - Історія і сьогодення. Перспектива та пріоритети розвитку". Монографія колективу авторів/ Наук. Ред.. доктор технічних наук, професор А.В. Радкевич – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2013. – 204 с.
 8. 11. "Управління будівельними проектами". Навчальний посібник. Російською мовою. Для іноземних студентів. 2017. – 205 с.

Телефон: +38-056-371-57-02

E-mail: anatolij.radkevich@gmail.com

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних наукових зв'язків

Мямлін Сергій Віталійович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної Академії України.

Коло наукових інтересів - теоретичні й експериментальні дослідження динаміки рейкових екіпажів (вантажні і пасажирські вагони, локомотиви, електропоїзди); взаємодія рухомого складу та колії; повздовжня динаміка поїзда, моделювання динамічної навантаженості рейкових екіпажів; безпека руху поїздів; знос коліс та рейок; технічні засоби навчання (програмно-апаратні комплекси тренажери машиніста локомотива, комп’ютерні навчально-тестуючі програми з конструкції рухомого складу та нормативних документів); розробка та випробування нових конструкцій вагонів та локомотивів; технічне діагностування та ремонт рухомого складу, розробка рухомого складу для туристичних поїздів та перевезень міжнародними транспортними коридорами; інтермодальні перевезення, інжиніринг, розробка моделі високоефективної національної економіки.

Опубліковані наукові праці:

 1. 1. Моделювання динаміки рейкових екіпажів: монографія. Д.: Новая идеология, 2002. 240с. рус.
 2. 2. Гасителі коливань і амортизатори ударів рейкових екіпажів (математичні моделі): монографія. Д.: Арт-Пресс, 2007. 196 с. рус.
 3. 3. Моделювання просторових коливань поїзда // Вестник ВНИИЖТ. 2008. - С. 45-47. рус.
 4. 4. Навантаженість вагонів-цистерн при перехідних режимах руху поїздів: монографія. К.: Наукова думка, 2010. 216 с. рус.
 5. 5. Моделювання руху колісної пари в задачах динаміки вагону / Материалы 8-й Международной Конференции по контактной механике и износу системы колесо/рельс (CM2009), Флоренция, Италия, Сентябрь 15-18, 2009. Флоренция, 2009. ч. 3. С. 1015-1024. англ.
 6. 6. Розробка економіко-математичної моделі процесу підвищення безпеки руху на залізничному транспорті // Вісник Національного транспортного університету. -2009. Вип.19, ч.1. С. 388-397. укр. 
 7. 7. Просторові коливання вантажних вагонів в комп'ютерному моделюванні з урахуванням їх інерційних властивостей // Механика: материалы 15 международной конференции, 8-9 апреля, Каунас. Каунас: Технология. С. 325-328. англ. 
 8. 8. Myamlin S., Ten A., Neduzha L., Shvets A. Spatial vibration of cargo cars in computer modeling with the account of their inertia properties // Mechanika: proc. of the 15th intern.conf., 8-9 april 2010, Kaunas. – Kaunas: Technologija. – P.325-328. 
 9. 9. Пошук оптимальних параметрів ресорного підвішування візків пасажирських вагонів / С. В. Мямлін, В. В. Жижко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 173-182. 
 10. 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7305. Комп-ютерна програма "Dynamics of Rail Vehicles" (DYNRAIL) / Мямлін С.В.; Зареєстр. 20.03.2003. 
 11. 11. Myamlin S., Luchanin M., Neduzha L. Construction analysis of mechanical parts of locomotives // TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2013. – Vol.13, N3. – P.162-169.  
 12. 12. Myamlin S., Neduzha L., Urbutis Z. Research of Innovations of Diesel Locomotives and Bogies // Procedia Engineering. –2016. – Volume 134. –P. 469-474. – doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.069 
 13. 13. Myamlin S. V., Kirilchuk O. A., Metyzhenko V. S. Mathematical model of wheelset oscillations with independent wheel rotation in the horizontal plane // Наука та прогрес транспорту. - 2016. - № 4 (64). - С. 134-141. doi: 10.15802/stp2016/77999 
 14. 14. Manashkin L. A., Pshinko A. N., Myamlin S.V., Prikhodko V. I. Simulation of wheelset movement in car dynamics problems // Proc. 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2009), Firenze, Italy, September 15-18, 2009. – Firenze, 2009. – Vol. 3. – P. 1015-1024. 
 15. 15. Myamlin S., Neduzha L., Ten A., Shvets A. Research of friction indices influence on the freight car dynamics // TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2013. – Vol.13, N4. – P.159-166. 

Телефон: +38-056-373-15-29, +38-056-776-84-98, +38-056-793-19-03
Факс: +380-562-471-866
E-mail:  sergeymyamlin@gmail.com, dnuzt@diit.edu.ua

 

Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи

Жовтонога Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – дослідження проблем фінансового менеджменту і маркетингу в галузі вищої освіти в умовах ринкової економіки, механізми забезпечення економічної безпеки в бюджетній сфері, формування механізмів оцінки і регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, мотиваційні механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на ринку освітніх послуг, розробка механізмів оцінки ефективності діяльності підприємств, механізм формування та реалізації соціальної політики за умов розвитку інтеграційних процесів в освіті.

 

Напрямки діяльності:

 1. 1. Забезпечення додержання законності в діяльності університету та захист його правових інтересів.
 2. 2. Забезпечення ефективного та раціонального використання трудових й фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні університету.
 3. 3. Розробка пропозицій із всіх питань планово-економічної діяльності для прийняття ректором та керівниками структурних підрозділів відповідних рішень.
 4. 4. Контроль за фінансовою діяльністю економічних підрозділів та аналіз показників господарсько-фінансової діяльності.
 5. 5. Участь у розробці стратегії розвитку університету та внесення пропозицій для вдосконалення економічної роботи.
 6. 6. Контроль за оснащенням підрозділів університету основними засобами і матеріальними ресурсами, координація роботи тендерного комітету.
 7. 7. Розробка заходів щодо покращення системи соціального захисту, матеріального стимулювання.
 8. 8. Контроль за створенням безпечних умов діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства, виховна робота, підготовка пропозицій.
 9. 9. Усунення недоліків у витрачанні коштів державного бюджету з метою підвищення якості та ефективності підготовки спеціалістів, послідовного здійснення режиму економії.
 • Опубліковано майже 100 наукових праць, з питань економіки, права, екології.

Нагороджувався грамотами районної, міської та обласної рад, Дніпропетровської ОДА.

Телефон: +38-056-373-15-15

 

Проректор з господарської роботи

Яценко Дмитро Корнійович.

Телефон: +38-056-373-67-94