Ректор

Пшінько Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України (ТАУ), Перший Віце- президент ТАУ, член-кореспондент Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії (Росія), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США), член Міжнародної Асоціації мостобудівників та інженерів-будівельників (IABSE, Швейцарія). Має почесні звання “Заслужений працівник народної освіти України”, “Почесний залізничник СРСР”, “Почесний працівник транспорту України”, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений 4 орденами. 

Коло наукових інтересів - удосконалення технології виробництва збірних залізобетонних виробів, підвищення їхньої довговічності і розробка технології виготовлення стінових матеріалів для будівництва споруд залізничного транспорту з місцевої сировини; впровадження на залізничному транспорті України контрейлерних перевезень і створення міжнародних транспортних коридорів по транспортуванню вантажів.

Опубліковані монографії, підручники:

 1. 1. Високошвидкісний наземний транспорт світу. Підручник (з грифом МОН). Блохін Є.П., Пшінько О.М., 2009 р.
 2. 2. Будівельне матеріалознавство на транспорті. Підручник (з грифом МОН). Пшінько О.М., Краснюк А.В., Пунагін В.В., Громова О.В., 2010 р.
 3. 3. Навантаженість вагонів-цистерн при перехідних режимах руху поїздів. Монографія. Богомаз Г.І., Науменко Н.Е., Пшинько О.М., Мямлін С.В., 2010 г.
 4. 4. Моделювання забруднення атмосфери при техногенних аваріях. Монографія. Пшинько А.Н., Біляєв М.М., Машихина П.Б., 2012 г.
 5. 5. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія. Пшінько О.М., Власова Т.І., 2012 р.
 6. 6. Пізнання і раціональність в культурі постмодерна. Монографія. Пшінько О.М., Власова Т.І., 2012 р.
 7. 7. Будівельні матеріали та вироби. Підручник. Лівінський. О.М., Пшінько О.М., Савицький М.В. та ін., 2014 р.
 8. 8. "Управління будівельними проектами". Навчальний посібник. Російською мовою. Для іноземних студентів. 2017. – 205 с.

Телефон: +38-056-373-15-44, +38-056-776-59-47, +38-056-793-19-00
Факс: +380-562-471-866
E-mail: pshinko@r.diit.edu.ua, dnuzt@diit.edu.ua

 

Перший проректор

Боднар Борис Євгенович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України та Російської Федерації, Заслужений працівник освіти України, Почесний залізничник, Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та іменним годинником Голови Верховної Ради України, Почесною грамотою Міністерства транспорту України, Знаком «Залізнична Слава» третього ступеня.

Коло наукових інтересів - теоретичні розробки з вибору раціональної системи утримування локомотивів з урахуванням їхнього технічного стану; основи розрахунку ефективної організації роботи систем діагностування; методи оцінки впливу системи діагностування локомотивів на систему їхнього утримування; створення систем автоматизованого контролю і діагностування локомотивів, засоби і методи випробування дизелів тепловозів з гідропередачею; способи визначення ефективної потужності дизелів.

 

 Опубліковані 127 наукових праць, серед яких:

 1. 1. "До питання оптимізації інформаційно-діагностичної системи електровоза". Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Ѓ4, 2000 р., 118-119 с.
 2. 2. "Визначення впливу діагностування на систему технічного утримування локомотивів". Сбірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Дніпропетровськ. Транспорт, вип.6, Наука і світ, 2000 р., 52-54 с.
 3. 3. "Удосконалення системи діагностування електровоза ДЕ-1". Сбірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Дніпропетровськ. Транспорт, вип.6, Наука і світ, 2000 р., 55-58 с.
 4. 4. "Використання метода експертних оцінок при розробці діагностичного забезпечення локомотивів". Проблеми створювання нових машин та технологій. Вип.1/2002(10),217-220 с.
 5. 5. "Моделювання технологій ремонта технічних об'єктів". Вісник Національного Транспортного Університета та Транспортной академіі України. Київ, вип.6, 2002 р.,10-14 с.
 6. 6. "Структурно – функціональний аналіз системи ремонту рухомого складу промислових підприємств". Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 42. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна, 2012.- С.70-73.
 7. 7. "Визначення сили тяги локомотива з урахуванням нерівномірності навантаження колісно – моторних блоків" // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 6(48). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.- С.63-71.

 Підручники з грифом МОН:

 1. 1. "Теорія та конструкція локомотивів. Допоміжні системи та устаткування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2008,-372 с.
 2. 2. "Теорія та конструкція локомотивів. Екіпажна частина. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2009,-284 с.
 3. 3. "Теорія та конструкція локомотивів.Основи проектування. Дніпропетровськ, ПП «Ліра» ЛТД, 2010,-358 с.

Телефон: +38-056-373-15-17, +38-056-776-85-21, +38-056-793-19-01
Факс: +380-562-471-866
E-mail: bodnar@nz.diit.edu.ua, dnuzt@diit.edu.ua

 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку

Радкевич Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академії Будівництва України, лауреат премії академії Будівництва України імені академіка М.С. Буднікова, відмінник освіти, почесний працівник транспорту України, почесний залізничник України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, знаком «Залізнична Слава» другого та третього ступеня.

Коло наукових інтересів складають наукові основи розробки організаційно-технологічних рішень відновлення, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд транспортного комплексу. Теоретичні та експериментальні дослідження логістичних процесів в будівельній галузі. Удосконалення та розробка інноваційних технологічних процесів при зведенні об'єктів з монолітним каркасом.

 

 Опубліковані 103 праці, серед яких:

 1. 1. "Оптимальні моделі організації будівельного виробництва". Навчальний посібник. - Запоріжжя: Видавництво "ЗДІА", 2003. – 170 с.
 2. 2. "Модели управления проектами". Учебное пособие. - Запорожье: ГУ "ЗИБМУ", 2004. - 320 с.
  3. "Модели принятия управленческих решений". Монография. Запорожье, 2005 г. - 321 с.
  4. "Системотехнічні аспекти організаційно-технологічних рішень відновлення споруд". Монографія. Дніпропетровськ, 2005 р. - 346 с.
  5. "Організація і технічне забезпечення робіт по відновленню залізничного об’єкта". Навч. посібник. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005. - 102 с.
 3. 6. "Основи управління Держспецтрансслужби". Навч.посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2007. - 154 с. (гриф №14/18-Г-1144 від 16.07.2007)
 4. 7. "Обслуговування та ремонт техніки Державної спеціальної служби транспорту". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 290 с. (гриф №14/18-Г-1191 від 27.11.2006)
 5. 8. "Організація зберігання техніки та технічного майна Держспецтрансслужби". Навч. посібник, Дніпропетровськ ДНУЗТ, 2008. – 228 с. (гриф №14/18-Г-133 від 18.01.2008)
 6. 9. "Наукові основи вироблення рішень реалізації складних проектів". Монографія, Дніпропетровськ, 2008. 252 с.
 7. 10. "Державна спеціальна служба транспорту - Історія і сьогодення. Перспектива та пріоритети розвитку". Монографія колективу авторів/ Наук. Ред.. доктор технічних наук, професор А.В. Радкевич – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2013. – 204 с.
 8. 11. "Управління будівельними проектами". Навчальний посібник. Російською мовою. Для іноземних студентів. 2017. – 205 с.

Телефон: +38-056-371-57-02

E-mail: anatolij.radkevich@gmail.com

 

Проректор з господарської роботи

Шевченко Юрій Анатолійович