План роботи Вченої ради університету в ІІ семестрі 2018/2019 навчального року

Читати далі...

Склад постійних комісій вченої ради

Читати далі...

Порядок денний засідання Вченої ради університету 25.02.2019

Читати далі...

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками ДНУЗТ

Читати далі...

План заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році

Читати далі...

План роботи Вченої ради університету в 1 семестрі 2018/2019 навчального року

Читати далі...

План на 2-й 2017-2018

Читати далі...

Порядок денний  засідання Вченої ради університету 05.02.2018

Читати далі...

Рішення університету з питання «Звіт голів екзаменаційних комісій» від 05.02.18 р

Читати далі...

Порядок денний засідання Вченої ради університету 26.12.2017

Читати далі...

Рішення Вченої ради університету з питання  «Звіт про виконання науково-дослідних робіт, що фінансувалися з державного бюджету в 2017р. від 26 грудня 2017 р.

Читати далі...

Рішення Вченої ради університету з питання „Звіти наукових керівників про роботу з аспірантами та докторантами у 2017 р.” від 26 грудня 2017 р.

Читати далі...

Порядок денний, засідання Вченої ради університету 27.11.2017 року

Читати далі...

Рішення Вченої Ради Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна з питання «Про підготовку іноземних студентів та перспективний план роботи на 2018 рік» від 25.09.2017 р.

Читати далі...

Порядок денний, засідання Вченої ради університету 25.09.2017 року

Читати далі...

Рішення Вченої ради університету «Про організацію освітнього процесу, самостійної та виховної роботи студентів на факультеті “Мости та тунелі ”» від 27.11.2017 року

Читати далі...

Положення про комісії Вченої ради

Читати далі...

Склад постійних комісій Вченої ради

Читати далі...

Рішення Вченої ради ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна з питання «Про перейменування Університету» від 30 жовтня 2017 р.

Читати далі...

Рішення Вченої Ради з питання « Про готовність університету до роботи в зимовий період 2017-2018 рр.» від 30.10.2017

Читати далі...

Рішення Вченої Ради з питання «Звіт про роботу Львівської філії університету за 2016-17 навчальний рік» від 30.10.2017 р.

Читати далі...

Порядок денний засідання Вченої ради університету 30.10.2017

Читати далі...

Рішення конференції трудового колективу та розширеного засідання Вченої ради університету від 5.09.2017

Читати далі...

Рішення Вченої ради ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна з питання «Про підсумки прийому до університету у 2017 році» від 25.09.2017

Читати далі...

План роботи Вченої ради університету в 1 семестрі 2017/2018 навчального року

Читати далі...

Рішення Вченої  ради університету від 03.07.17 р. з питання звіту голів екзаменаційних комісій

Читати далі...

Порядок денний засідання Вченої ради університету   03.07.2017

Читати далі...

Порядок денний засідання Вченої ради університету 22.06.2017

Читати далі...

Про організацію профорієнтаційної роботи в університеті в 2017 році 26-04-2017

Читати далі...

План роботи Вченої ради університету в ІІ семестрі 2016/2017 навчального року

Читати далі...

План роботи Вченої ради університету в І семестрі 2016/2017 навчального року

Читати далі...

Положення про присвоєння почесних звань Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Читати далі...

Положення про Вчену раду

Читати далі...

Рішення Вченої Ради університету з питання «Про організацію навчального процесу, самостійної та виховної роботи на факультеті «Управління процесами перевезень» від 29.05.2017

Читати далі...

Рішення Вченої  ради університету від 01.07.16 р. з питання звіту голів екзаменаційних комісій

Читати далі...