Навчальний і навчально-методичний відділи

Навчальний відділ, кімн. 228

В. о. начальника Андрашко Людмила Євгенівна

Тел. (056)793-19-17; 1-21

Група організації та контролю освітнього процесу

кімн. 225, тел. (056)373-15-02; Електронна пошта: nvdiit@ukr.net;

кімн. 228, тел. 8-12 (диспетчер).

Основні напрями діяльності:

 • розробка проектів нормативних документів університету з організації освітнього процесу;
 • моніторинг руху контингенту студентів, статистична звітність і розробка пропозицій щодо прийому та випуску фахівців за спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки;
 • робота з кафедрами та факультетами щодо організації освітнього процесу;
 • організація та підготовка матеріалів на виготовлення та отримання університетом документів про вищу освіту, видача їх випускникам, облік документів;
 • контроль за виконанням планів роботи кафедр, факультетів, індивідуальних планів науково-педагогічних працівників.

Група планування освітнього процесу

кімн.227, тел. (056)373-15-03

Основні напрями діяльності:

 • контроль за розробкою навчальних планів, розробка графіка освітнього процесу та робочих навчальних планів;
 • облік наявності та юридичного оформлення галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, засобів діагностики щодо підготовки фахівців усіх спеціальностей і ОКР;
 • розрахунки штатів науково-педагогічних працівників і навчального навантаження кафедр;
 • контроль за виконанням кафедрами навчального навантаження.

Навчально-методичний відділ, кімн. 2404а

Начальник Казаріна Людмила Семенівна

Тел.(056)793-19-17; 7-24

Електронна пошта: uchotd@nv.diit.edu.ua

Група навчально-методичної роботи

Основні напрями діяльності:

 • аналіз проблем вищої освіти, державних освітніх програм, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Уряду України щодо освітянської галузі;
 • розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів університету з питань організації освітнього процесу, науково-методичної роботи;
 • моніторинг стану НМКД з кожної дисципліни щодо змістовного наповнення, оформлення, використання в освітньому процесі;
 • інформаційно-діагностично-аналітична діяльність з питань якості освіти та її поліпшення, вдосконалення системи внутрішнього моніторингу кості освітніх послуг;
 • вдосконалення системи внутрішнього моніторингу кості освітніх послуг;
 • упровадження в освітній процес нових педагогічних технологій, методик, інтерактивних форм роботи, електронних підручників і посібників, тестового контролю та їхнє пропагування;
 • впровадження, координація підготовки і проведення кафедрами заходів щодо контролю рівня залишкових знань студентів;
 • організація роботи семінарів з активізації творчого потенціалу та підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників із запровадження нових навчальних та інформаційних технологій;
 • експертне оцінювання методичних розробок, що підготовлені НПП до видання, загальний облік видань;

Група ліцензування, акредитації та атестації

Основні напрями діяльності:

 • методичне супроводження організації та контроль підготовки до ліцензування освітньої діяльності або акредитації напрямів підготовки, спеціальностей і університету в цілому;
 • підготовка та подання заяв до Акредитаційної комісії МОН України на отримання дозвільних документів на здійснення певних видів освітньої діяльності;
 • аналіз показників діяльності університету і окремих підрозділів на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 • моніторинг надання освітніх послуг у регіоні та прогнозування можливостей поширення переліку послуг, що надає університет;
 • співробітництво з Акредитаційною комісією, Департаментом наукової діяльності та ліцензування ВНЗ, Державною інспекцією навчальних закладів, інститутом інноваційних технологій та змісту вищої освіти МОН України з питань ліцензування видів діяльності, акредитації та атестації університету та його підрозділів.
Листопад
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Адреса

49010, Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

Контакти

Увімкніть JavaScript, щоб бачити текст.
Увімкніть JavaScript, щоб бачити текст.
+380-56-776-59-47

Address

49010, Ukraine, Dnipropetrovsk, Lazaryana str., 2

Contacts

Please enable JavaScript.
Please enable JavaScript.
+380-56-776-59-47
Увага! Сайт працює в демонстраційному режимі. Частина функціональних можливостей та контенту недоступна. Вибачте за тимчасові незручності.