До уваги студентів! Аспірантів!

Здобувачі вищої освіти навчаються за певними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами (надалі освітні програми - ОП), які оприлюднені на сайті університету: сторінка «Приймальна комісія» - «абітурієнту» - (чи магістрам та аспірантам) – спеціальності та освітні програми.

У зазначених ОП надається перелік навчальних компонентів, їх обсяги у кредитах ЄКТС, за якими організований навчальний процес для здобуття певного рівня вищої освіти.

Поняття «освітня компонента» (ОК) – складова навчального процесу, що  визначена освітньою програмою та призначена для опанування цієї Програми. До ОК відносяться: навчальні дисципліни або окремі їх розділи, індивідуальні завдання та інші складові.

Поняття «обов’язкові»  та «вибіркові» компоненти

Кожний заклад вищої освіти через ОП презентує набір ОК, які потрібні для здобуття вищої освіти за певною спеціальністю і освітньою програмою.

ОК розподіляються на дві категорії:

- Обов’язкові – мінімальний набір компонентів, знання за якими забезпечують здобуття вищої освіти певного рівня за певною ОП. Це вибір ЗВО, він є обовязковим для навчання кожним здобувачем певної групи.

Сумарний обсяг такого пакету компонентів складає не більше 75% від загального обсягу програми (наприклад, для ОП бакалавріату – не більше 180 кредитів ЄКТС). Обов’язкові компоненти заведені до навчального плану за всіма роками навчання.

Компоненти вільного вибору здобувача вищої освіти (робоча версія – вибіркові дисципліни) – це професійно-орієнтовані або непрофільні складові ОП, результати навчання з яких сприяють формуванню індивідуальної траєкторії навчання.

Навчання вибіркових дисциплін починають студенти:

  • - бакалавріатури – з 2-го курсу,
  • - магістратури та аспірантури – з 1-го курсу.

Перший (проектний) пакет вибіркових дисциплін наданий в ОП.

У подальшому університет на основі пропозицій кафедр, здобувачів освіти, інших стейкхолдерів накопичує додаткову інформацію і, таким чином, формує (збільшує/зменшує) банк вибіркових компонентів, затверджує зміни на Вченій раді університету і пропонує до вибору студентам.

Здобувачі вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропоновані для інших рівнів вищої освіти, за програмами інших закладів вищої освіти, вносити свої пропозиції і т. п.

Терміни проведення опитувань студентів з питань вибору дисциплін, формування індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік виконується за порядком, визначеним у Положенні про організацію освітнього процесу.