UA
RU

Випускникам університету!

Випускники, які бажають працювати у структурних підрозділах ПАТ «Українська залізниця» після закінчення університету можуть звернутися за інформацією щодо вакантних місць до відділу кадрів служб або структурних підрозділів у відповідності до отриманої спеціальності.

За додатковою консультацією звертатися до відділу зв’язків з виробництвом (каб.210).

Інтернет вакансії

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Інформація про видачу посвідчень підвищення кваліфікації (стажування)

П.І.Б Місце роботи Посади Форма підвищення кваліфікації Вид підвищення кваліфікації Тема Обсяг Номер посвідчення Дата видачі
Більська Ольга Володимирівна Запорізький класичний приватний університет Професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Безвідривна Стажування Ознайомлення з сучасними методами викладання економіки та менеджменту на кафедрі, освітніми професійними програмами та робочими навчальними програмами підготовки спеціалістів для галузей національної економіки 8 кредитів ЄКТС 9240 годин) 44002 26.05.2020
Кузнецов Віталій Миколайович ДНУЗТ Завідувач кафедрою «Вища математика» безвідривна стажування «Операційне числення. Теорія поля» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 92001 12.05.2020
Звонарьова Ольга Віталіївна ДНУЗТ Доцент безвідривна стажування «Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 92002 12.05.2020
Михайлова Тетяна Федорівна ДНУЗТ Завідувач Кафедрою «Прикладна математика» безвідривна стажування «Комп’ютерна дискретна математика» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) 53001 12.05.2020
Зінченко Галина Борисівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплін Без відриву від виробництва Стажування Сучасні методи прогнозування в екології Один кредит ЄКТС (30 годин) 64001 01.04.2020
Дехтяр Людмила Миколаївна ДВНЗ «Дніпровських коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» викладач спеціальних дисциплін ЦК «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» безвідривна стажування «Економіка і планування електропостачання залізниць» 1 кредит ЄКТС (30 годин) 44001 21.02.2020
Левченко Сергій Андрійович Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Організація ринкових відносин в енергетиці 6 кредити ЄКТС 22001 17.02.2020
Коваленко Любов Рафаїлівна Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання спеціальних дисциплин 6 кредити ЄКТС 22002 17.02.2020
Коваленко Олександр Іванович Запорізький національний університет Доцент Без відриву від місця роботи Стажування Роль навчальної дисципліни у формуванні професійних компетенцій фахівця інженерної освіти 6 кредити ЄКТС 22003 17.02.2020
Серьогіна Т.В. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України К.держ. уп., доцент Без відриву від місця роботи Стажування 1. Ознайомлення зі структурою та змістом індивідуальних планів роботи викладачів, а також навчально-методичними документами, методичними розробками, опорними конспектами лекцій. 2.Вивчення інноваційних методів проведення занять. 3.відвідування занять провідних викладачів. 6 кредити ЄКТС 76001 10.02.2020
Лимар А.П. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України К.і.н., доцент Без відриву від місця роботи Стажування 1.Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням кафедри українознавства. 2.Відвідування занять провідних викладачів кафедри. 3.Ознайомлення з основними напрямками та формами організації наукової роботи кафедри. 6 кредити ЄКТС 76002 10.02.2020
Прокопенко Л.Л. Кафедра права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президенті України Д.держ уп., професор, завідувач кафедри Без відриву від місця роботи Стажування 1.Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням кафедри українознавства. 2.Відвідування занять провідних викладачів кафедри. 3.Ознайомлення з основними напрямками та формами організації наукової роботи кафедри. 6 кредити ЄКТС 76003 10.02.2020
Михайлова Тетяна Федорівна ДНУЗТ завідувач Кафедрою «Прикладна математика» безвідривна стажування «Комп’ютерна дискретна математика» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 53001 12.05.2020
Кузнецов Віталій Миколайович ДНУЗТ Завідувач кафедрою «Вища математика» безвідривна стажування «Операційне числення. Теорія поля» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) №92001 12.05.2020
Звонарьова Ольга Віталіївна ДНУЗТ Доцент безвідривна стажування «Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики» (дистанційне навчання) 6 кредитів ЄКТС (180 годин) №92002 12.05.2020
Кургузов Микола Миколайович ДНУЗТ імені академіка В.Лазаряна кафедра ІСЕ Зав.лабораторії кафедри ІСЕ Без відриву від основної роботи Стажування Ознайомлення з методикою проведення робіт та наукових досліджень на лабораторному устаткуванню кафедри 180 годин 6 кредитів ЄКТС 24002 31.08.2020
Носач Ельвіра Анатоліївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічні та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання електротехніки в умовах дистанційного навчання 105 год/3,5 ECTS 24001 21.04.2020
Носач Ельвіра Анатоліївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічні та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання дисципліни «Опір матеріалів», «Теоретична механіка» та з матеріалами дистанційного навчання означених дисциплін 90 годин/3 кредита 27001 17.04.2020
Нетеса Микола Іванович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» Завідувач кафедри , професор семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Банніков Дмитро Олегович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» Професор семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Радкевич Анатолій Валентинович ДІІТ, Ректорат Проректор з науково – педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Нікіфорова Наталія Анатоліївна ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Косячевська Світлана Миколаївна ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Нетеса Андрій Миколайович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Доцент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Краснощок Сергій Леонідович ДІІТ, Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія Асистент семінар NATIONAL SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY(PCT) AND MADRID SISTEМ FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 6 кредитів Сертифікат від 12.11.19 Протокол засідання Вченої ради ДНУЗТ від 07.09.2020 р. №1
Акімов Іван Васильович НУ Запорізька політехніка кафедра «Композіційні материали, хімія та технології» доцент безвідривна стажування «Металеві волокнисті композити, дисперсно-зміц. композитні материали, вуглець-вуглецеві композиційні материали» 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 33004 25.11.2020
Башлій Сергій Вікторович Запорізький національний університет доцент безвідривна стажування Електротехнологічні установки та енергоефективність. Системи обліку та керування в електроенергетиці 6 кредитів ЄКТС (180 годин) № 22004 02.12.2020
Михайлова Вікторія Вадимівна Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури Викладач спеціальних дисциплін Без відриву від основної роботи Стажування Сучасні методи викладання технічних дисциплін з використанням інформаційних технологій в освітньому процесі 4 кредити 120 годин 31001 06.11.2020
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методика викладання спеціальних дисциплін та розробки методичного забезпечення 120 41001 16.11.20
Спільник Михайло Анатолійович ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» доцент кафедри будівельних та дорожних машин безвідривна стажування Розробка пропозицій з удосконалення робочого обладнання будівельних машин; ознайомлення з навчально-методичним забезпечення дисциплін «Машини для земляних робіт», «Основи автомати-зованого проектування машин»; ознайомлення з тематикою і організацією наукової роботи зі студентами. 180 33001 27.11.2020
Теліпко Леонід Петрович Дніпровський державний технічний університет доцент кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» безвідривна стажування ознайомлення з навчально-методичним та матеріальним забезпеченням дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин»; аналіз напрямів, тематики і результатів науково-дослідних робіт та запозичення позитивного досвіду. 180 33002 30.11.2020
Романюк Олександр Дмитрович Дніпровський державний технічний університет доцент кафедри «Теоретичної та прикладної механіки» безвідривна стажування ознайомлення з навчально-методичним та матеріальним забезпеченням кафедри; ознайомлення з досвідом впровадження в навчальний процес мультимедійних технічних засобів навчання. 180 33003 30.11.2020
Семенець Сергій Миколайович Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Доцент безвідривна від виробництва стажування Розробка методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектура та проектування ПЗ» 180 91001 14.12.2020
Бугай Ірина Михайлівна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач вищої категорії, методист, голова циклової комісії Транспортні технології (на залізничному транспорті) Дистанційна Стажування Методики викладання дисципліни «Організація руху поїздів». 30 41101 11.02.21
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методики викладання дисциплін: системи регулювання руху поїздів, технології, інженерна графіка. 30 41102 11.02.21
Каптановська Олена Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач предметної комісії «Охорона праці, виробниче навчання, електротехнічн і та загально технічні дисципліни» Без відриву від основної роботи Дистанційне Ознайомлення з методами викладання електротехнік и в умовах дистанційного навчання 105 год / 3,5 ECTS 24003 18.11.2020
Бугай Ірина Михайлівна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач вищої кате-горії, мето-дист, голова циклової комісії Транспортні технології (на залізничному транспорті) Дистанційна Стажування Методики викладання дисципліни «Організація руху поїздів» 30 41101 11.02.21
Озерова Ольга Олексіївна Миколаївськи коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ Викладач, завідувачка навчально-виробничої практики Дистанційна Стажування Методики викладання дисциплін: системи регулювання руху поїздів, технології, інженерна графіка 30 41102 11.02.21
Данилова Тетяна Валентинівна ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» доцент стажування безвідривний Організація будівництва в умовах щільної міської забудови 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62101 05.03.21
Заяць Євген Іванович ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» професор стажування безвідривний Організація висотного будівництва в умовах щільної міської забудови 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62102 05.03.21
Павлов Федір Іванович ДВНЗ ПДАБА,кафедра «Планування і організація виробництва» доцент стажування безвідривний Організація планування та управління будівельного виробництва 6 кредитів ЄКТС (180 год.) 62103 05.03.21
Юдина Оксана Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплин, спеціаліст перщої категорії Дистанційна Стажування Особливості функціонування та технічного обслуговування сучасних систем станційної автоматики 4 кредити ЄКТС 120 94101 10.03.21
Шевченко Євгенія Григорівна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спецдисциплин, спеціаліст вищої категорії Дистанційна Стажування Особливості функціонування та технічного обслуговування рейкових кіл на новій елементній базі 4 кредити ЄКТС 120 94102 10.03.21
Шарапова Тетяна Анатоліївна Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету доцент кафедри загально-освітніх дисциплін очна, заочна, дистанційна стажування за програмою підвищення кваліфікації Ознайомлення з методикою та методологією викладання хімічних дисциплін за інженерно-технічними спеціальностями 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС) 27001 19.02.2021
Єрофєєва Аліна Анатоліївна Запорізький національний університет, кафедра «Теплоенергетики та гідроенергетики» Ст.викл. Без відриву від виробництва стажування “Підвищення ефективності роботи теплоенергетичного господарства” 6 кредитів ЄКТС (або 180 годин) 25001 23.01.2021р.
Дехтяр Людмила Миколаївна ДВНЗ «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури» Викладач спеціальних дисциплін Без відриву від основної роботи Стажування Впровадження сучасної техніки та технологій в господарстві електропостачання залізничного транспорту України 3,5 кредита (105 г) 21101 16 березня 2021 р
Шаров Антон Сергійович Придніпровського державного металургійного коледжу Викладач спеціальних дисциплін дистанційна Використання сучасних освітніх технологій, методичних прийомів під час викладання дисциплін за напрямком «Залізничний транспорт» в умовах дистанційного та змішаного навчання 1 кредит ЄКТС 32101 15.02.21
Всі права захищені ©
Працевлаштування та практична підготовка ДНУЗТ
Розробив: Павленко І. А.