Проект SEREIN
"Модернізація післядипломної освіти з безпеки
і стійкість в гуманітарних і промислових областях"

Короткий опис проекту

   Основною метою проекту є підготовка нового покоління техніків і наукових співробітників, здатних здійснювати контруктивний розвиток в оцінці та забезпеченні кібербезпеки.

Області застосувань, що будуть охоплені створеними магістерською/докторською/підвищення кваліфікації програмами: Гуманітарна {людина, країна}, Бізнес {Банківська, Веб & E-Комерція, Телекомунікації}, Критична безпека {авіація, космос, АЕС, електромережі, залізничний транспорт}.

Для досягнення головної мети для українських ВНЗ будуть розроблені міжнародні магістерські і докторські програми з кібербезпеки та відмовостійкості.

Сайт проекту

Цілі навчальних програм, що мають бути розроблені:

Магістерський рівень:
 • CM-A. Вимоги по надійності та безпеці;
 • CM-B. Системна безпека та відмовостікість;
 • CM-C. Людський фактор в інжинірингу;
 • CM-D. Аналіз ризиків надійності та відмовостійкості;
 • CM-E. Відмовостійкі базові PLD-системи;
Докторський рівень:
 • CP-A. Формальні методи перевірки систем;
 • CP-B. Безпека систем, що розвиваються;
 • CP-C. Системи управління безпекою;
Рівень підвищення кваліфікації:
 • CT-A. Сучасні технології оцінки безпеки;
 • CT-B. Сучасні технології безпеки та відмовостійкості;
 • CT-C. Забезпечення гарантованої безпеки;


Конкретні цілі проекту:

 • Створити магістерську програму з кібербезпеки та відмовостійкості з 5 курсів CM-A..CM-E;
 • Створити докторську програму з кібербезпеки та відмовостійкості з 3 курсів CP-A..CP-C;
 • Створити програму підвищення квалійікації з кібербезпеки та відмовостійкості з 3 модулів CT-A..CT-C;
 • Організувати Національний альянс безпеки (NSA) для навчання та консультування в областіоцінки та управління кібербезпекою;
 • Запровадити комплексну схему нарощування потенціалу для участі професорсько-викладацького складу з 7 українських університетів;

Національний альянс безпеки (NSA) у вигляді підрозділів в українських університетах

Метою NSA є інтеграція всіх наявних та розробка нових навчальних програм, методик та інструментів для забезпечення тренінгових і консалтингових послуг в області оцінки та управління кібербезпекою для підприємств і установ, що діють у перерахованих вище областях. Структура альянсу складатиметься з 7 відділень, що будуть включені у відповідні підрозділи кожного українського університету. Кожний офіс буде спеціалізуватись на конкретній області застосування і таким чином нести відповідальність за зв'язок і співробітництво НДДКР академічних та промислових партнерів, що діють у відповідній області.