Проект CITISET
«Комунікаційні та інформаційні технології для забезпечення
безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-
українська магістерська і докторська програми
з інтелектуальних транспортних систем»

   Основна мета проекту полягає у збільшенні безпеки і ефективності транспортних потоків (повітряний, морський, автомобільний і залізничний транспорт), зменшуючи вплив на довкілля завдяки співпраці Європи-Росії-України з метою підготовки фахівців у сфері інтелектуальних транспортних систем, заснованих на інтеграції сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологіях, які застосовуються на транспорті і в управлінні рухом транспортних засобів. Реалізація проекту дозволить підготувати дипломованих фахівців, здатних на високому рівні використовувати комунікаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків.

Цілі проекту:
 • Підвищення безпеки та ефективності транспортних потоків на базі впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і контролю транспортних систем;
 • Розробка спільних eu-ru-ua магістерських і докторських програм з «Інтелектуальних транспортних систем»;
 • Навчання студентів в українських і російських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу.
Задачі проекту:
 • Вивчення досвіду підготовки за спеціальністю ІТС на рівні магістра та докторанта (PhD);
 • Розробка магістерської та докторської програм з ІТС;
 • Підвищення кваліфікації українських та російських викладачів;
 • Оновлення лабораторної бази університетів країн-партнерів;
 • Впровадження Європейської системи забезпечення якості;
 • Пілотне навчання студентів;
 • Контроль якості і моніторинг, поширення результатів, менеджмент проекту.
Термін виконання проекту 3 роки:15.10.2011 – 14.10.2014

Очікувані результати:
 • Магістерська та докторська програми з ІТС впровадженні в університетах країн-партнерів.
 • Магістерська та докторська програми з ІТС впровадженні в університетах країн-партнерів.
 • Опубліковані навчально-методичні матеріали з магістерської і докторської програм.
 • Відкриті лабораторії ІТС в університетах країн-партнерів.
 • Впроваджена система забезпечення якості навчання з урахуванням досвіду університетів ЄС.
 • Створена спільна електрона бібліотека ІТС.
 • Створена спільна електрона бібліотека ІТС.
 • Поширені результати проекту між іншими профільними університетами Росії і України.