Get Adobe Flash player

Науково-дослідний інститут рухомого складу, колії та транспортних споруд Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

НДІ рухомого складу, колії та транспортних споруд  створений з метою проведення різного роду випробувань технічних засобів залізничного транспорту (ТЗЗТ), розробки технічних умов  норм і методик для проведення випробувань на базі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Завданнями НДІ РСКТС являються:

 • розробка і експертиза технічних умов,  норм і методик для проведення всіх видів випробувань, у тому числі і по сертифікації залізничної техніки і устаткування;
 • випробування рухомого складу залізниць, колії та транспортних споруд  з використанням сучасного професійного устаткування, що  проводяться висококваліфікованими фахівцями;
 • розробка навчальних і тестуючих програм і комплексів, необхідних для навчання, підвищення кваліфікації, тестування і складання іспитів співробітників всіх рівнів залізниці;
 • проведення дослідницьких, контрольних, порівняльних, приймальних атестаційних, сертифікаційних та інших видів випробувань рухомого складу, запасних частин і устаткування, елементів колії, будівельних матеріалів і інших виробів.

Основним видом діяльності є проведення випробувань технічних засобів залізничної техніки, матеріалів, запасних частин і устаткування для цілей сертифікації в системі сертифікації УкрСЕПРО.  Разом з тим випробувальна база дозволяє випробовувати широку номенклатуру устаткування, виробів і матеріалів для різних галузей промисловості.

НДІ РСКТС  може виконувати наступні види випробувань:

 • ходові;
 • динамічні;
 • ударні;
 • тягові;
 • теплотехнічні;
 • електротехнічні;
 • експлуатаційні;
 • гальмівні;
 • тягово-енергетичні;
 • міцністні і ресурсні випробування;
 • стендові;
 • сертифікаційні;
 • по впливу рухомого складу на колію;
 • визначення механічних і хімічних властивостей матеріалів для пасажирських, вантажних, спеціалізованих вагонів, колійних машин, локомотивів та елементів верхньої будови колії.

НДІ також може виконувати випробування будівельних і композиційних матеріалів (БКМ), а також залізобетонних виробів, що використовуються при будівництві колії.