Get Adobe Flash player

СКЛАД ПІДРОЗДІЛУ

Мямлін Сергій Віталійович - д.т.н., професор, керівник Випробувального центру.
Досвід організації та проведення приймальних та сертифікаційних випробувань залізничного рухомого складу (вагони вантажні і пасажирські, тяговий і моторвагонний рухомий склад, спеціальний рухомий склад) і його комплектуючих.

Жижко Вікторія Володимирівна - к. т. н., Заступник керівника Випробувального центру.
Ходові динамічні та міцнісні випробування. Проведення сертифікаційних випробувань. Організація та розробка методик проведення випробувань.

Горобець Володимир Леонідович - д.т.н., зав. відділом вібраційних, ресурсних випробувань та випробувань на міцність.
Досвід роботи в наступних видах випробувань: статичні на міцність, на міцність при зіткненні, ходові міцнісні, ресурсні випробування, на втому, продовження терміну служби.

Гаврилюк Володимир Ілліч - д.т.н., гл.н.с., ІЛ рухомого складу.
Проведення випробувань на електромагнітну сумісність. Розробка методик і ТУ. Проведення сертифікаційних випробувань, складання протоколу.

Костриця Сергій Анатолійович - с.н.с., ІЛ рухомого складу, к.т.н.
Розробка методик і проведення сертифікаційних випробувань. Досвід роботи в наступних видах випробувань: статичні на міцність, на міцність при зіткненні, ходові міцнісні, ресурсні випробування, на втому.

Грановський Роман Борисович - Провідний науковий співр, ІЛ рухомого складу, к.т.н.
Розробка методик і проведення сертифікаційних випробувань. Досвід роботи в наступних видах випробувань: статичні на міцність, на міцність при зіткненні, ходові міцнісні, ресурсні випробування, на втому, випробування на співудар, на плавність руху, визначення поколісного навантаження, на вібрацію та визначення власних частот коливань.

Урсуляк Людмила Вікторівна - к.т.н., керівник з якості, ІЛ рухомого складу.
Визначення параметрів конструкції. Визначення технічних характеристик вузлів та деталей рухомого складу. Статичні випробування на міцність. Випробування на плавність руху. Випробування механічних властивостей матеріалів. Проведення сертифікаційних випробувань.

Заяць Юрій Львович - Зав. кафедрою «Безпека життєдіяльності»
Випробування механічних властивостей матеріалів. Марка бетону по морозостійкості F циклів. Марка щебеня по морозостійкості. По контрольним зразкам: міцність на стиск та згин, середня густина, вологість, водопоглинання, пористість, морозостійкість, водонепроникність, стиранність, теплопровідність. Тріщиностійкість. Якість поверхонь.

Патласов Олександр Михайлович - к.т.н., науковий керівник колієобстежувальної НЛ
Випробування з впливу на колію та стрілочні переводи. Геометричні розміри, механічні властивості.

Балийчук Олексій Юрійович - Зав. лабораторії «Автоматизованний електропривід»
Випробування вписування в «габарит завантаження». Випробування електричних машин на нагрівання. Випробування захисту від коротких замикань установок електрогенераторних та перетворювачів обертових електричних. Випробування на паралельну роботу електрогенераторів і електростанцій. Випробування при граничних нахилах відносно горизонтальної поверхні. Випробування при короткочасному перевантаженні по струму. Електричні випробування установок електрогенераторних та перетворювачів обертових електричних.

Бойченко Андрій Миколайович - с.н.с. ІЛ рухомого складу.
Визначення хімічного складу матеріалів, води і повітря. Участь у сертифікаційних випробуваннях.

Рейдемейстер Олексій Геннадійович - к.т.н., завідувач ІЛ вагонів.
Досвід роботи подальшим видам випробувань: ходові динамічні, ходові міцнісні ударні, означальні і ударні ресурсні випробування вагонів, статичні випробування і випробування на опір втоми деталей вагонів та візків.

Федоров Євген Федорович - завідувач ІЛ рухомого складу.
Досвід роботи в наступних видах випробувань: статичні на міцність, на міцність при зіткненні, ходові міцнісні, ходові динамічні, ресурсні випробування, на втому, вписування в габарит, проходження в тестових кривих і на сортувальних гірках, електромагнітна сумісність. Досвід організації системи якості випробувальної лабораторії з ISO 17025.

Вислогузов Віктор Тихонович - к.т.н., с.н.с. ІЛ вагони.
Теплотехнічні випробування і випробування систем життєзабезпечення пасажирських вагонів. Випробування електрообладнання рухомого складу. Розробка методик і проведення сертифікаційних випробувань.

Дуганов Олександр Георгійович - к.т.н., с.н.с. ІЛ вагони.
Досвід робіт по теплотехнічних випробувань рухомого складу. Теплотехнічні випробування систем кондиціонування і вентиляції повітря пасажирських вагонів і холодильно-нагрівального обладнання РПС. Проведення сертифікаційних випробувань.

Мурадян Леонтій Абрамович -к.т.н., с.н.с. ІЛ вагони.
Перевірка технічного стану локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів, що були в експлуатації. Експлуатаційні випробування.

Пуларія Андрій Луарсабович - к.т.н., старший науковий співробітник
Досвід роботи в ударних визначальних, ударних ресурсних та експлуатаційних випробуваннях рухомого складу.

Сороколіт Андрій Вікторович - н.с., випробувального центру
Досвід в розробці способів розміщення та кріплення вантажів у рухомому складі та їх експериментальної перевірки, у проведенні технічної діагностики рухомого складу. Володіння навичками роботи в програмних комплексах прочностного аналізу, програмних комплексах 3D-моделювання. Знання в області перевезення небезпечних вантажів. Випробування на співудар. Ресурсні випробування. Випробування на плавність руху.

Шикунов Олександр Анатолійович - ІЛ вагонів
Вписування в габарит. Випробування на співудар. Ресурсні випробування. Визначення поколісного навантаження. Гальмові випробування. Перевірка технічного стану вантажних вагонів, що були в експлуатації. Випробування на плавність руху. Випробування на вібрацію та визначення власної частоти коливань кузова.

Демчук Роман Миколайович - старший науковий співробітник.
Тягово-енергетичні випробування з неруйнівного контролю рухомого складу (тяговий і моторвагонний рухомий склад, спеціальний рухомий склад).

Кирильчук Олег Анатолійович - м.н.с. ІЛ вагонів
Ходові динамічні та випробування на міцність. Проведення сертифікаційних випробувань. Випробування рухомого складу (вагони вантажні і пасажирські, тяговий і моторвагонний рухомий склад, спеціальний рухомий склад). Виконання розрахунків на міцність основних комплектуючих залізничної техніки.

Арбузов Максим Анатолійович - Доц. каф. «Колія та колійне господарство»
Випробування з впливу на колію та стрілочні переводи.

Губар Олексій Васильович - Доц. каф. «Колія та колійне господарство
Випробування з впливу на колію та стрілочні переводи.

Муха Андрій Миколайович - д.т.н., завідувач ігр теплотехнічних та електротехнічних випробувань.
Теплотехнічні та електротехнічні випробування. Проведення сертифікаційних випробувань.

Костенко Юрій Олександрович - фахівець І категорії.
Ударні ресурсні та статіческіепрочностние випробування рухомого складу. Знання нормативної документації регламентує рухомий склад, вміння працювати з технічною літературою. Впевнене володіння програмними комплексами 3D-моделювання (Компас, SolidWorks). Проектування та створення робочих креслень оснащення для випробувань комплектуючих рухомого складу.

Воронець Іван Сергійович - фахівець ІІ кат.
Випробування елементів верхньої будови колії. Знання програм і методик проведення необхідних видів випробувань. Уміння працювати з обчислювальною технікою і вимірювальними приладами.

Макарова Світлана Василівна - фахівець ІІ кат.
Оформлення та укладання договорів, діловодство. Оформлення протоколів і програм методик.

Журавльов Антон Юрійович - Ас. каф. «АТЗ»
Випробування працездатності систем електрообладнання вагонів, систем життєзабезпечення та їх складових частин. Електромагнітна сумісність. Функціональна працездатність. Вимоги якості ( устаткування механічне (включно електромеханічне) сигналізації та забезпечення безпеки чи керування рухом). Випробування на дію зовнішніх впливаючих факторів електричного обладнання. Експлуатаційні випробування електричного обладнання.

Вікторова Катерина Олександрівна - молодший науковий співробітник.
Оформлення та укладання договорів, діловодство. Оформлення протоколів і програм методик.