Випробувальний центр
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту iмені академіка В. Лазаряна

Випробувальний центр створений з метою проведення випробувань по сертифікації технічних засобів залізничного транспорту на базі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Завданнями випробувального центру є:

 • випробування рухомого складу залізниць, колії і транспортних споруд з використанням сучасного професійного устаткування, що проводяться висококваліфікованими фахівцями;
 • розробка і експертиза технічних умов, норм та методик для проведення випробувань по сертифікації залізничної техніки і устаткування;
 • розробка навчальних і тестуючих програм та комплексів необхідних для навчання, підвищення кваліфікації, тестування і складання іспитів співробітниками всіх рівнів залізниці.
Основним видом діяльності випробувального центру є проведення випробувань технічних засобів залізничної техніки, матеріалів, запасних частин і устаткування для сертифікації в системі УкрСЕПРО і системі сертифікації на федеральному залізничному транспорті Російської Федерації. Випробувальний центр сертифікований в системі УкрСЕПРО.
Атестат про акредитацію № 2Н1100 від 28.03.2014 р. до 27.03.2019 р. В системі сертифікації на федеральному залізничному транспорті Російської Федерації.
Атестат про акредитацію № РОСС UA.0001.21ЖТ28 від 06.12.2012р. до 06.12.2017р. Разом з тим випробувальна база Випробувального центру дозволяє випробовувати широку номенклатуру устаткування, виробів і матеріалів для різних галузей промисловості. Окрім сертифікацій і випробувань в центрі проводяться дослідження, контрольні, порівняльні, приймальні атестаційні, сертифікаційні та інші види випробувань рухомого складу, запасних частин і устаткування, елементів колії, будівельних матеріалів і інших виробів.

До складу випробувального центру входять:

 • відділ неруйнівних методів контролю (НМК);
 • Рада, що управляє;
 • відділ вібраційних, випробувань на міцність і ресурсних випробувань (ВМР);
 • галузева науково-дослідна лабораторія "Динаміки та міцності рухомого складу";
 • випробувальна лабораторія "Вагони";
 • галузева науково-дослідна лабораторія "Охорона зовнішнього середовища на залізничному транспорті";
 • договірний відділ і архів;
 • техвідділ;
 • виконавчі групи (Гр.).
Випробувальний центр може виконувати наступні види випробувань:
 • ходові;
 • динамічні;
 • ударні;
 • тягові;
 • теплотехнічні;
 • електротехнічні;
 • експлуатаційні;
 • гальмівні;
 • тяговий-енергетичні;
 • випробування на міцність і ресурсні випробування;
 • стендові;
 • сертифікаційні;
 • по впливу тягового рухомого складу на шлях;
 • визначення механічних і хімічних властивостей матеріалів для пасажирських, вантажних, спеціалізованих вагонів, колійних машин, локомотивів та елементів верхньої будови колії.
Випробувальний центр може виконувати випробування будівельних і композиційних матеріалів (БКМ), а також залізобетонних виробів, що використовуються при будівництві колії.