КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

З ЧЕСТЮ, ГІДНІСТЮ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМОМ ВІЙСЬКО НЕЗЛАМНЕ

Надпись: Історична довідка про кафедру. Основні завдання

Кафедра функціонує з 1933 року, коли на базі інституту інженерів транспорту відповідно до розпорядження народного комісаріату Цивільної Оборони №119 від 22 серпня 1933 року утворено факультет особливого призначення. З 10 лютого 1934 року факультет було реорганізовано в кафедру військово-транспортних дисциплін. З 1936 року кафедра була реорганізована в кафедру військових дисциплін і проіснувала до серпня 1941 року. Під час війни була евакуйована у м. Новосибірськ та відновлена у 1942 році як кафедра військової і фізичної підготовки Новосибірського інституту інженерів транспорту.

Після евакуації з жовтня 1944 по 1961 роки кафедра військової підготовки розміщувалася в Дніпропетровську. В 1961 році кафедра була розформована і знову відновлена в 1968 році. А з 1993 року згідно наказу Міністерства оборони України і Міністерства освіти України №039/1 на кафедрі розпочалася підготовка офіцерів контрактної служби для залізничних військ і органів військових сполучень. Відповідно до наказу від 14 вересня 2004 року №3т Міністра транспорту та зв’язку України кафедра військової підготовки реорганізована в кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року
№ 1082
«Питання кафедри військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна» кафедра військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна була реорганізована у кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного  транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Кафедра військової підготовки є структурним навчально-науковим підрозділом Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Кафедра військової підготовки з питань військової підготовки, комплектування офіцерськими кадрами підпорядковується Голові Адміністрації Держспецтрансслужби, а у організації навчального процесу - ректору Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, і у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Положенням про військову підготовку студентів та курсантів вищих навчальних закладів України, військовими статутами, наказами та директивами Міністра оборони України, Міністра інфраструктури України та Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, а також статутом університету та Положенням про кафедру військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби.

Основними завданнями кафедри військової підготовки спеціалістів є:

-підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Держспецтрансслужбі та органах військових сполучень Збройних Сил України;

- військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

-  підготовка наукових, науково-педагогічних працівників для
Держспецтрансслужби;

- ведення наукової та науково-технічної діяльності;

- здійснення військово-патріотичного виховання.

 

Надпись: Про кафедру
Надпись: Керівний склад
Надпись: Правила прийому
Надпись: Ми у Google+
Надпись: Контакти