www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English    
  Методична робота
     Кафедра має робочі програми по всіх дисциплінах, які передбачені учбовим планом.
     Останніми роками активізувалася методична робота на кафедрі та видання нових посібників і методичних вказівок.
     Актуальні навчальні посібники та методичні вказівки по основних дисциплінах, що викладаються кафедрою, приведені в таблиці.

Назва дисципліни Назва методичних вказівок Рік видання
Управління експлуатаційною роботою Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, І. Ю. Левицький, О. В. Лашков ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Вид-во ПФ "Стандарт-Сервіс", 2014. - 105 с. 2014
Управління експлуатаційною роботою : метод. вказівки до виконання лаб. робіт. Для студ. III-IV курсу денної форми навч. та IV курсу ЦДО. (У двох частинах) / Г. І. Нестеренко, О. В. Лашков, Є. В. Іващенко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Вид-во ТОВ Барвікс, 2012. 2012
Управління експлуатаційною роботою : метод. вказівки до виконання курсової роботи "Організація роботи сортувальної станції". Для студ. ІІІ курсу фак. "Управління процесами перевезень" та ІУ курсу ЦДО, які навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, Ю. М. Германюк. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2013. - 42 с. 2013
Вантажні перевезення Вантажні перевезення : Метод. вказівки до виконання курс. роботи. Для студ. ЦБО. / І.Л. Журавель , А.М. Окороков, В.В. Журавель. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2014. - 52 с. 2014
Комерційна робота та перевезення вантажів на особливих умовах Комерційна робота та перевезення вантажів на особливих умовах : Метод. вказівки до виконання курс. роботи. Для студ. фак. УПП денної форми навч. / І.Л. Журавель , А.М. Окороков, В.В. Журавель. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2016. - 56 с. 2016 (готується до друку)
Пасажирські перевезення Пасажирські перевезення : метод. вказівки до виконання курсової роботи "Організація пасажирських перевезень у приміському сполученні". Для студ. V курсу ЦДО, які навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, О. І. Харченко. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2013. - 36 с. 2014
Транспортно-експедиторська діяльність Транспортно-експедиторська діяльність : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - К. : Кондор, 2012. - 179 с. - ISBN 978-966-2781-29-8 : Рек. МОН України 2012
Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : Метод. вказівки до вик. курс. роботи. Для студ. денної форми навч. спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" / І.Ю. Левицький, О.Ю. Папахов, Г.І. Музикіна, І.Л. Журавель. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2013. - 35 с. 2013
Управління ланцюгами постачань Управління ланцюгами постачань : метод. вказівки до виконання курсової роботи на тему: "Організація ланцюга постачань сировини на виробництво" / А. М. Окороков, Є. В. Іващенко, В. З. Яневич. - Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. 2015

Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Метод. робота |  ГНДЛ |  Координати
Дата останнього оновлення: 18.02.2016
Розробники : Горбова О.В., Пасічний О.М.