www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English    
  Наукова робота
Фото лабораторії при кафедрі      Основні напрямки сьогоднішньої наукової діяльності кафедри полягають в удосконаленні технологій перевізного процесу в умовах реформування галузі, впровадження логістичних принципів організації перевезень вантажів на залізничному транспорті України, підвищення ефективності експлуатації залізничних станцій, удосконалення взаємодії залізниць та промислового транспорту. Фото лабораторії при кафедрі
     Кафедра підтримує тісні міжнародні зв'язки. Викладачі кафедри постійно приймають участь у роботі міжнародних конференцій як в Україні (Дніпропетровськ, Одеса), так і за її межами.
     Крім того, кафедра бере участь в програмі обміну між ДНУЗТ та Університетом Ланьчжоу Дзяотун (Китайська народна республіка). Так, з 2013 року професор Козаченко Д.М. і асистент Пасічний О.М. проводили заняття з китайськими студентами, у 2014 році в Університеті Ланьчжоу Дзяотун проходили короткострокове стажування студенти факультету "Управління процесами перевезень" і асистент Пасічний О.М. В червні 2015 року асистент Баланов В.О. прийняв участь у міжнародному симпозіумі з проблем транспорту, що проходив у Польщі.

     Результати ряду виконаних науково-дослідних робіт впроваджуються або вже впроваджені на виробництві.
     За останні роки співробітниками кафедри опублікованни такі друковані роботи:
 1. Технологічні процеси при залізничних контейнерних перевезеннях : монографія / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; М. І. Луханін, Г. І. Музикіна, П.В. Бех, І. Л. Журавель. - Д. : Свідлер А. Л., 2009. - 120 с. : ил. - ISBN 978-966-8490-52-1
 2. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций : Монография / В.И. Бобровский, Д.Н. Козаченко, Р.В. Вернигора, В.В. Малашкин. - Д. : Изд-во Маковецкий, 2010. - 156 с. - ISBN 978-966-1507-24-0
 3. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : Монография / В.И. Бобровский, Д.Н. Козаченко, Н.П. Божко, Н.В. Рогов, Н.И. Березовый, А.В. Кудряшов. - Д. : Изд-во Маковецкий, 2010. - 260 с. - ISBN 978-966-1507-25-7
 4. Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко , А. И. Колесник, Е. Б. Демченко, А. С. Дорош ; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. тр-та им. акад. В. Лазаряна. - Д. : Маковецкий, 2012. - 232 с.
 5. Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, І. Ю. Левицький, О. В. Лашков ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Вид-во ПФ "Стандарт-Сервіс", 2014. - 105 с.
 6. Транспортні системи та технології перевезень: Збірник наукових праць (6 разів на рік).
 7. Статті у журналах "Наука та прогрес транспорту: Вісник ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна" та багатьох інших (щорічно, постійно).
     При кафедрі "УЕР" є аспірантура. Науковим керівником більшості аспірантів, що навчались і навчаються в аспірантурі при кафедрі, є професор, доктор технічних наук Козаченко Дмитро Миколайович. За рішенням Вченої ради університету, науковими керівниками деяких здобувачів також призначались доценти, кандидати технічних наук Нестеренко Галина Іванівна та Папахов Олександр Юрійович, а також професор, доктор технічних наук Нагорний Євген Васильович (під час його роботи за сумісництвом на кафедрі).
     В результаті, за останні п’ять років по кафедрі були захищені одна докторська та сім кандидатських дисертацій:
 1. Козаченко, Д. М. Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок [Рукопис] : дис. д-ра т. н.: 05.22.20 / Д. М. Козаченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2011. - 210 с.
 2. Чибісов, Ю. В. Підвищення ефективності вантажних перевезень у залізничному вузлі за рахунок вибору раціонального розподілу поїздопотоків по ділянкам вузла [Рукопис] : дис. канд. техн. наук: 05.22.01 / Ю. В. Чибісов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2012. - 177 с.
 3. Окороков, А. М. Удосконалення управління транспортними вантажними комплексами в транспортних вузлах [Рукопис] : дис. к. т. н.: 05.22.01 / А. М. Окороков ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2013. - 225 с.
 4. Таранець, О. І. Підвищення ефективності роботи сортувальних гірок на основі удосконалення методів управління розформуванням составів [Рукопис] : дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / О. І. Таранець ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2013. - 150 с.
 5. Логвінова, Н. О. Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізничних напрямках з паралельними ходами [Рукопис] : дис. к. т. н.: 05.22.01 / Н. О. Логвінова ; наук. кер. Р. В. Вернигора ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2013. - 222 с.
 6. Верлан, А. І. Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій [Рукопис] : дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / А. І. Верлан ; наук. кер. Д. М. Козаченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2015. - 178 с.
 7. Журавель, І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку [Рукопис] : дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / І. Л. Журавель ; наук. кер. Д. М. Козаченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2015. - 256 с.
 8. Харченко, О. И. Повышение эффективности эксплуатации транспортных средств железных дорог путем рационального распределения ресурсов [Рукопись] : дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / О. И. Харченко ; науч. рук. А. А. Босов ; Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. трансп. - Д., 2015. - 179 с.
     На сьогоднішній день працюють над кандидатськими дисертаціями асистенти кафедри Баланов В.О. та Пасічний О.М. (науковий керівник - професор Козаченко Д.М.).

Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Метод. робота |  ГНДЛ |  Координати
Дата останнього оновлення: 18.02.2016
Розробники : Горбова О.В., Пасічний О.М.