www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English    
  Склад кафедри
     Учбово-виховний процес на кафедрі УЕР забезпечують 17 фізичних штатних науково-педагогічних працівників.
     Всі викладачі кафедри мають вищу освіту. Учбово-допоміжний персонал кафедри складає 3 особи (завідувач лабораторією і два старших лаборанти).
     Штат працівників кафедри УЕР (станом на 15.02.2016 року) наведено у таблиці.

№ п/п Прізвище, ініціали Посада Науковий ступінь Вчене звання
1. Окороков Андрій Михайлович завідувач кафедри к. т. н. доцент
2. Козаченко Дмитро Миколайович професор д. т. н. професор
3. Нестеренко Галина Іванівна доцент к. т. н. доцент
4. Папахов Олександр Юрійович доцент к. т. н. доцент
5. Бех Петро Вікторович доцент к. т. н. доцент
6. Коробйова Руслана Геннадіївна доцент к. т. н. доцент
7. Логвінова Наталія Олександрівна доцент к. т. н. доцент
8. Таранець Ольга Ігорівна доцент к. т. н. -
9. Левицький Ілля Юхимович доцент к. т. н. -
10. Журавель Ірина Леонідівна старший викладач - -
11. Лашков Олександр Васильович старший викладач - -
12. Пасічний Олександр Миколайович асистент - -
13. Щедровський Ігор Павлович асистент - -
14. Баланов Володимир Олегович асистент - -
15. Харченко Олеся Іванівна асистент - -
16. Харченко Олександр Валерійович асистент - -
17. Іващенко Євгеній Вікторович асистент - -

     На даний час показники практично відповідають сучасним нормативним даним забезпечення спеціальності кадрами вищої кваліфікації. По кафедрі УЕР є доктор наук, професор, а кандидатів наук, доцентів на сьогодні 47% від загального штату, і ще 2 викладачі у поточному році також будуть переведені на посаду доцента після одержання відповідних документів.

     Головною метою і задачею кадрової політики на найближчі роки є:
 • у належному відборі на роботу висококваліфікованих викладачів;
 • відпрацювання організаційних і навчально-методичних основ удосконалення кваліфікаційного утворення викладачів (стажування, аспірантура і т.п.).
       Головними шляхами рішення кадрових питань є підготовка викладачів через аспірантуру і роботу здобувачів. Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації шляхом стажування в-основному на Придніпровській залізниці. На кафедрі проводиться робота по активізації роботи претендентів над кандидатськими дисертаціями.
  За останні три роки захистили дисертації викладачі: Журавель І.Л., Харченко О.І., Таранець О.І., Логвінова Н.О., Окороков А.М.
  Працюють над дисертаційними роботами асистенти Баланов В.О. та Пасічний О.М.
  У 2014 році асистент Пасічний О.М. проходив короткострокове стажування в Університеті Ланьчжоу Дзяотун (КНР), а у 2015 році асистент Баланов В.О.
  прийняв участь у міжнародному симпозиумі з проблем транспорту в Польщі.

 • Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Метод. робота |  ГНДЛ |  Координати
  Дата останнього оновлення: 18.02.2016
  Розробники : Горбова О.В., Пасічний О.М.