Про кафедру Видатні вчені Новини кафедри Склад кафедри Наукова робота Методична робота Учбовий процес Розклад Контакти

Історія кафедри "Станції та вузли"

Кафедра "Станції та вузли" утворена на факультеті "Експлуатація залізниць" ДІІТу в 1937 р. Очолював кафедру з дня її утворення по 1972 рік Микола Романович Ющенко - випускник Київського політехнічного інституту, по кваліфікації - інженер залізничних колій повідомлення, пізніше аспірант академіка Образцова В.М.

З 1972 по 1982 р. і з 1988 по 1999 р. очолював кафедру доцент Муха Юрій Опанасович. У період з 1982 по 1987 роки і з 1999 р.дійсний час завідує кафедрою професор Бобровський Володимир Ілліч

Під час Великої Вітчизняної війни в період евакуації в м. Новосибірську кафедра, поряд з навчальною роботою, виконувала наукові дослідження з розробки і впровадження ЄТП роботи станцій МШС і промислових підприємств Кузнецького басейну. Так співробітники кафедр факультету за участю студентів на чолі зі старостою курсу студ. Шафітом Є.М. за завданням Державного Комітету оборони розробили і впровадили ЄТП роботи станції Новокузнецьк - сортувальний і Новокузнецького металургійного комбінату. Матеріали розробок цього періоду з графіками ЄТП зберігаються в музеї історії ДІІТу.

Після війни кафедру поповнили молоді вчені - доценти Бакалов М.М., Міхневич Л.Н., Рабінович Г.Д. і асистент, вихованець ДІІТу, Шафіт Є.М. На кафедрі встановлюються два напрямки наукових досліджень:

  1. Дослідження режимів скочування вагонів на сортувальних гірках, установлення норм опору і режимів гальмування вагонів, що скочуються.
  2. Розробка і впровадження ЄТП роботи магістральних і промислових станцій. Були розроблені і впроваджені ЄТП роботи магістральних станцій і транспорту промислових підприємств, таких як металургійних заводів ім. Петровського, ім. Леніна (м. Дніпропетровськ), Дніпродзержинського, Криворізького ім. Леніна, Ждановського ім. Ілліча й інших заводів.

З огляду на актуальність і важливість наукових досліджень кафедри з проблем сортувального процесу, у 1961 році за наказом МШС при кафедрі створюється перша галузева науково-дослідна гірочно-випробувальна лабораторія (ГВЛ) під науковим керівництвом проф. Ющенко М.Р. Під керівництвом проф. Ющенко М.Р. у ГВЛ створений новий парковий вагонний сповільнювач РНЗ-2. До кінця 1986 р. було виготовлено більш 2 000 сповільнювачів, ними обладнано більш 25 сортувальних гірок мережі залізниць МШС.

Вагонний сповільнювач РНЗ-2 експонувався на Міжнародній виставі "Залізничний транспорт - 86" (ст. Щербинка) і на ВДНХ СРСР. За активну участь у підготовці міжнародної виставки і за розробку і впровадження принципово нової конструкції вагонного сповільнювача ДІІТ нагороджений Дипломом Міжнародної виставки і Дипломом першого ступеня ВДНХ СРСР. Дипломи виставлені в музеї історії ДІІТу. Золоту медаль ВДНХ одержав Цимбалюк С.К., срібну - Ющенко М.Р., бронзові - Муха Ю.О. і Павловський А.И.

З 1972 р. під науковим керівництвом доц. Мухи Ю.О. продовжуються теоретичні й експериментальні дослідження в області механізації й автоматизації сортувального процесу на станціях. Були проведені експлуатаційні іспити всіх основних систем автоматизації сортувального процесу (АРС-ЦНИИ, АРС-ГТСС, АЗСР, ГАЦ, ТГЛ, ГАЦ-КР, КГМ і ін.) на найбільших сортувальних станціях (Лосиностровська, Ленінград-Сорт., Орєхово-Зуєво, Шкиротава, Батайск, Інська, Червоний Ліман, Основа, Нижньодніпровськ-Вузол і ін.) У результаті цих іспитів були отримані основні техніко-експлуатаційні характеристики систем і дані рекомендації з їх удосконалювання.

З 1977 р. кафедра "Станції та вузли" разом з кафедрою ЕОМ бере участь у розробці експлуатаційно-технічних вимог до нової системи АСУ РСГ, у яких знайшли своє відображення результати досліджень кафедри і ГВЛ. Під керівництвом доцентів Мухи Ю.О. і Бобровського В.І. розроблені методика, алгоритми і програми моделювання сортувального процесу, його автоматизації, що були прийняті головною організацією по створенню АСУ РСГ "Гипротранссигналсвязь" і ПКТБ АСУЗТ. Сортувальна гірка ст. Ясиновата була обладнана АСУ РСГ. У 1977 році за наказом МШС при кафедрі була створена друга галузева науково-дослідна лабораторія (НДЛ) "Планування й організація експлуатаційної роботи в локомотивному господарстві". Створення такої НДЛ стало можливим завдяки тому, що до цього періоду групою науковців на чолі зі старшим інженером Нестеренко С.І. були розроблені і впроваджені на Придніпровській залізн. комплекси задач по складанню на ЕОМ іменних розкладів роботи локомотивних бригад.

Високий рівень розробок, їхня ефективність відзначалися подякою зам. міністра шляхів сполучення Гундобіним, Дипломами і медалями ВДНХ СРСР. ДІІТ нагороджений двома Дипломами ВДНХ II ступеня в 1981 і 1986 роках (знаходяться в музеї історії ДІІТу). Срібними і бронзовими медалями нагороджено Муху Ю.О. і Нестеренко С.І., бронзовими - Кисельова К.С., Чумака Л.Н., Євтушенко А.Г., Крюкова С.В. У 1982 році НТТ МШС був знятий науково-технічний фільм про впровадження розробок лабораторії на мережі залізниць.

З 1987 р. по 2000 р. продовжуються теоретичні та експериментальні дослідженя в області механізації й автоматизації сортувального процесу на станціях, автоматизації проектування станцій (доценти Ю.О. Муха і В.І. Бобровський); результати досліджень опубліковані у навчальній, науково-технічній і нормативній літературі: у книгах "Автоматизація і механізація переробки вагонів на станціях" (Ю.О. Муха), "Механізація й автоматизація формування поїздів" (Ю.О. Муха , В.І. Бобровський, О.М. Блідний), "Правила і норми проектування сортувальних пристроїв" і Посібник по їхньому застосуванню (Ю.О. Муха, М.П. Божко, О.І. Павловський), у збірнику норм і правил "Вимоги до проектів генеральних планів" (Л.А. Мироненко), у підручнику для вузів "Локомотивне господарство" (С.І. Нестеренко).

З 2001 р. і по дійсний час виконуються теоретичні й експериментальні дослідження в області механізації та автоматизації сортувального процесу на станціях, автоматизація проектування станцій; розробка комп’ютерних тренажерів чергових по станціям; удосконалення організації перевезень на магістральному та промисловому транспорті (В.І. Бобровський, Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, М.І. Березовий, Г.Я. Мозолевич).

Університет Сайти підрозділів Факультет УПП Бібліотека Гіркововипробувальна лабораторія