Про кафедру Видатні вчені Новини кафедри Склад кафедри Наукова робота Методична робота Учбовий процес Розклад Контакти

Наукова робота кафедри "Станції та вузли"

Наукова діяльність співробітників кафедри в даний час здійснюється за наступними напрямками:

 • механізація та автоматизація сортувального процесу на залізничних станціях;
 • автоматизація проектування залізничних станцій та під'їзних колій підприємств;
 • створення систем підтримки прийняття рішень для інженерно-технічних працівників станцій;
 • розробка технологічних процесів роботи станцій примикання та під'їзних колій промислових підприємств та портів;
 • розробка імітаційних моделей пропуску транзитних вагонопотоків по території України при передачі їх в треті країни та розробка пропозицій щодо удосконалення розрахунків за користування вагонами;
 • аналіз можливості впровадження гібридних технологій перевезення на транспортному ринку України;
 • сертифіковані випробування станційної техніки і пристроїв;
 • розробка комп'ютерних тренажерів чергових по станціях, комп'ютерних систем навчання і контролю знань працівників служб перевезень, комерційної роботи та маркетингу.

За останні 5 років співробітниками кафедри та Гіркововипробувальної лабораторії виконано ряд науково-дослідних робіт, як за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України, так і за рахунок замовників. Всі роботи мають номер державної реєстрації (№ ДР).

 • Удосконалення розподілу сортувальної роботи в залізничних вузлах (№ ДР 0107U001826);
 • Розробка методів оцінки ефективності експлуатації на території України вагонних парків власності держав СНД і Балтії в сполученні з третіми країнами (№ ДР 0110U000329);
 • Автоматизація проектування залізничних станцій (№ ДР 0105U001800);
 • Удосконалення конструкції та технології роботи сортувальних ком-плексів на станціях (№ ДР 0109U000480);
 • Розробка принципів переходу на вертикальну інтегровану форму управління галузевими господарствами залізниць (№ ДР 0110U006292);
 • Розробка проекту концепції допуску перевізників до інфраструктури залізничного транспорту (договір 97/2011-Цтех-180/2011-ЦЮ);
 • Аналіз вагонопотоків та розробка рекомендацій до нормативу з уніфікації маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України (№ ДР 0108U010673);
 • Розробка технологічного процесу Одеської залізниці (№ ДР 0108U010418);
 • Аналіз діючого порядку і документообігу з обліку часу перебування вантажних вагонів на території держав СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Естонської республіки при передачі в треті країни відповідно правилами експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами (№ ДР 0109U003740);
 • Техніко-економічний аналіз можливості впровадження бімодальної технології RailRunner на транспортному ринку України (№ ДР 0109U000481);
 • Розробка імітаційної моделі та визначення пропускної спроможності станції Промислова і під'їзних колій (№ ДР 0110U003344);
 • Статистичні дослідження процесу обслуговування залізничних перевезень у міждержавному сполученні вагонами інвентарного парку країн-учасниць Співдружності (договір 03-64/2-2010 СО);
 • Аналіз відповідальності технічного оснащення залізничного транспорту ВАТ "АрселорМіттал Криий Ріг" існуючим та перспективним обсягам роботи (договір 43.27.11.11);
 • Розробка і аналіз варіантів будівництва зовнішньої під'їзної залізничної колії подачі металевого брухту ТОВ "МЗ "Дніпросталь" (№ ДР 0108U008053);
 • Розробка технологічного процесу роботи під'їзної колії ТОВ "Трансінвестсервіс" (договір №62, № ДР 0110U003345);
 • Розробка методики оптимізації режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках (№ ДР 0105U001801);
 • Теоретичні дослідження, розробка методів та технологічних алгоритмів керування процесом розформування составів на сортувальних гірках (№ ДР 0107U001827).
 • Розробка вимог до інфраструктури залізничного транспорту та удосконалення методів її експлуатації в умовах розділення парку вантажних вагонів (№ ДР 0114U002544)
 • Розробка та впровадження автоматизованого робочого місця інженера-технолога станції Нижньодніпровськ-Вузол з розробки та аналізу план-графіків роботи станції в різних експлуатаційних умовах
Університет Сайти підрозділів Факультет УПП Бібліотека Гіркововипробувальна лабораторія