Про кафедру Видатні вчені Новини кафедри Склад кафедри Наукова робота Методична робота Учбовий процес Розклад Контакти

Методична робота кафедри "Станції та вузли"

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

  • навчальної програми;
  • робочої програми;
  • тематичного плану дисципліни (календарного плану – навчально-методичної картки);
  • конспекту лекцій;
  • засобів для проведення поточного і підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до практичних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу і завдань до модульного контролю;
  • індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів;
  • переліку навчальної і навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків;
  • зразків кращих студентських робіт тощо.

Навчально-методичні комплекси постійно оновлюються.

Протягом останніх п’яти років кафедрою підготовлено та видано 4 монографії та 9 навчально-методичних робіт (методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисциплін "Залізничні станції та вузли" і "Розрахунок та проектування сортувальних пристроів на станціях", до практичних занять з з дисциплін "Методики оптимізації технічних та технологічних параметрів станцій", Ч1,2 і "Взаємодія видів транспорту", до лабораторних робіт з дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах", а також до контрольних робіт з дисциплін "Взаємодія видів транспорту", "Методики оптимізації технічних та технологічних параметрів станцій", та "Дослідження операцій у транспортних системах").

Розроблені й впроваджені нові лабораторні роботи, впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою, розроблені тести для контролю знань студентів з основних дисциплін кафедри. Кредитно-модульна система організації навчального процесу впроваджена на І – V курсах.

На кафедрі працює науково-методичний семінар.

При виконанні студентами дипломних або курсових проектів (робіт) та розрахунково-графічних робіт використовується таке програмне забезпечення, як AutoCAD і Compas.

Силами викладачів кафедри розроблено програмне забезпечення для дослідження процесу функціонування залізничних станцій.

Університет Сайти підрозділів Факультет УПП Бібліотека Гіркововипробувальна лабораторія