Кафедра безпека життєдіяльності
Українська мова    Русский язык    English

Методичне забезпечення навчального процесу

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

1. Робочої навчальної програми;

2. Тематичного плану дисципліни (календарного плану – навчально-методичної картки);

3. Конспекту лекцій;

4. Засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до семінарських, практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю;

5. Індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів;

6. Програм навчальної та виробничої практик;

7. Переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків;

Комплекси постійно, за необхідністю, оновлюються.

Протягом останніх років кафедрою впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.

Також викладачами кафедри розробляються та випускаються навчально - методичні вказівки до лабораторних робіт з таких дисциплін:

1. «Основи охорони праці» ст. викладач Лоза В.Г., асистент Решетняк Т.П.;

2. «Вивчення будови сповіщувачів пожежної сигналізації та установок водяного пожежогасіння», Дніпропетровськ, 2013р.

Також готується матеріал до редакції та видання робочого зошита з дисципліни «Безпека життєдіяльності» викладача доцента Никифорова О.А., старшого викладача Рябцева Н.П. 2013-2014 рік.

Догоридогори

© 2014 Кафдера БЖД
Дата останнього оновлення: 20.01.2014