Кафедра безпека життєдіяльності
Українська мова    Русский язык    English

Історія кафедри «БЖД»

Відповідно до наказів Miніcтpa шляxiв сполучення СРСР № Е-19577 та начальника iнституту № 346 у 1962 роцi започатковано кафедру «Texнiкa безпеки». У 1973 роцi цю назву було змiнено на «Охорона працi», а з 1991 року її назва «Безпека життєдіяльності».

Лабораторія кафедри

Завідуючими кафедрою працювали Нестеров A.I. (1962-1973р.р.), Iвaнкoв М.М. (l973-1983p.p.), Бова Є.B. (l983-1989p.p.), Євтюхов Г.А. (1989-1998p.p.), Кузнєцов Т.Ф. (1998-1999р.р.), Рибкiн В.В.(1999-2001р.р.), Заяць Ю.Л. (2001-2003р.р.), Рибкiн B.B.(2003-2005pp.). З березня 2005 року завідує кафедрою доц., Заяць Ю.Л.

Значний внесок у розвиток кафедри зробив Євтюхов Г.А. При ньому кафедра була оснащена сучасними стендами, вимірювальною апаратурою та комп'ютерами. За його iнiцiативою в університеті розпочато підготовку спецiaлiстiв з питань охорони праці та безпеки на залізничному транспорті за фахом «Транспортні системи». Перший набір на цю спецiальнiсть був у 1996 роцi. На кафедрi з 2003 року ведеться пiдготовка спецiалiстiв на базi освiти тexнiкумy. З 2003/04 року згiдно з лiцензii серiя АА № 521863 на кафедрi ведеться пiдготовка мaricтpiв за спецiальнiстю 8.100402 «Транспортнi системи». Кафедра здійснює учбовий процес на факультетах ycix спеціальностей денної і безвідривної форм навчання та в iнститутi післядипломної освіти.

Навчально - лабораторна база кафедри - це 3 лабораторiї, 3 спеціалізовані аудиторії спецiалiзована лекцiйна аудиторiя. Лабораторiї оснащенi технiчними засобами навчання, дiючими установками та приборами, макетами, пересувним мультімедійним комплексом та персональними ЕОМ, що в повнiй мipi забезпечує навчальний процес. На кафедрі проходять стажування викладачі транспортних технікумів. Провідні викладачі кафедри читають лекцii в навчальному центрі з охорони праці мiнicтepcтва транспорту України для керівників і спецiалiстiв підприємств залізничного транспорту. Викладачі кафедри консультують дипломників ycix факультетів унiверситery при розробці розділів з охорони праціі, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навчальний процес забезпечений підручниками на 85-90%.

Догоридогори

© 2014 Кафдера БЖД
Дата останнього оновлення: 20.01.2014