Українська
Російська
Головна История Состав кафедры Специальности Учебная работа Методическая работа Научная работа Выпускники Карта сайта Университет

Дата останнього оновлення:
03.02.2017

Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» завідуючий кафедрою Гаврилюк Володимир Ілліч

Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв’язок» є випускаючою й готовить фахівців з вищою освітою за наступними напрямами підготовки:

  • - 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціальність «Автоматика та автоматизація на транспорті;
  • - 6.070107 «Системи забезпечення руху поїздів» (спеціальність «Системи керування рухом поїздів»).

Підготовка ведеться за денною та заочною формами навчання. Підготовка бакалаврів проводиться також по скороченій формі навчання (3 роки) для випускників технікумів та коледжів на базі диплома молодшого спеціаліста. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі відкрита аспірантура та докторантура.

Підготовка фахівців включає освоєння комп’ютерних технологій, мікроелектроніки та мікропроцесорної техніки, залізничної автоматики, теорії електрозв’язку, а також дисциплін спеціальної підготовки з систем керування рухом поїздів, систем цифрового та мобільного зв’язку.

Завідуючий кафедрою: професор, д.ф.-м.н.,
академік Транспортної академії України
Гаврилюк Володимир Ілліч

Адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. академіка В. Лазаряна, 2, ауд. 129.
Телефон: (+38056) 373-15-04.
Кафедра розташована в четвертому блоці старого корпуса на першому поверсі.