Українська
Російська
Головна Історія Склад кафедри Студенту Навчальна робота Методична робота Наукова робота Випускники Карта сайту Університет

Дата останнього оновлення:
24.05.2017

Про нас1945 р. – заснування кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок». Першим завідуючим був призначений доцент Рабинович Григорій Давидович;

1947 р. – розформування та включення до складу кафедри «Станції й вузли» як навчальну лабораторію зв'язку та залізничної автоматики;

1980 р. – поновлення кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» як випускаючої, завідувачем кафедри був призначений доцент Разгонов Адам Пантелійович (1981-1995). В цьому році відбувся перший випуск фахівців.

У числі перших викладачів, які внесли великий вклад у становлення кафедри, були висококваліфіковані фахівці: канд.тех.наук Бездєнєжних Євгеній Васильович (1980-1995), старші викладачі Абросимов Юрій Дмитрович (1980-2015), Соболіна Олександра Григорівна (1980-1990), Байдуж Анатолій Миколайович (1980-2001), канд.техн.наук, доценти Андрієвських Олександр Вікторович (1984-2006), Лункіна Юлія Іванівна (1984-1995), Кізяков Валер'ян Якович (із 1982 р. до сьогодні).

1996 р. і до нині – завідувач кафедри професор, д-р фіз.-мат.наук Гаврилюк Володимир Ілліч. У цьому ж році було отримано ліцензію та розпочато підготовку спеціалістів за денною формою навчання за напрямом 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю 7.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті», а також розпочато підготовку аспірантів за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Успішно захистили дисертації випускники аспірантури:  Гончаров Костянтин Вікторович (2002)Профатилов Володимир Іванович (2002),  Сердюк Тетяна Миколаївна (2008)Маловічко Володимир Володимирович (2011), Рибалка Роман Володимирович (2011), Романцев Іван Олегович (2012), Завгородній Олександр Вікторович (2012).

2013 р. – кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за новим напрямом – «Системи забезпечення руху поїздів».

Упродовж 1980-2014 рр. кафедра підготувала й випустила близько 600 фахівців денної та більше 1250 фахівців заочної форми навчання, які працюють у різних сферах народного господарства України, Росії та інших країн. Багато випускників займали керівні посади на підприємствах залізниці.