Спеціальності факультету

Спеціальність – «123 Комп’ютерна інженерія»

Ліцензований обсяг – 50 місць, з них держзамовлення – 25 (на 2015 рік).
Вартість навчання за рік – 8900 грн. (на 2015 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів (приблизна кількість місць держзамовлення – 12 на 2015 рік).
Випускаюча кафедра – «Електронно - обчислювальні машини».
Зміст дисципліни.
Цикл професійних дисциплін готує студентів до практичної роботи в різних галузях, що пов’язані з проектуванням комп’ютерних систем та мереж, їх налагодженням, технічним обслуговуванням, програмуванням та підтримкою програмного забезпечення. Після чотирьох років навчання студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» з комп’ютерної інженерії та можуть продовжити свою освіту для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» або «Магістр». Всі випускники по закінченню навчання отримують призначення на роботу як в державні установи, так і в приватні компанії. В цілому попит на спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж зростає з кожним роком і ця тенденція зберігатиметься не одне десятиріччя.
Можливості працевлаштування. Випускники можуть працювати у якості системних адміністраторів, інженерів по обслуговуванню комп’ютерної техніки в обчислювальних центрах, в компаніях та фірмах, що виготовлюють та обслуговують комп’ютерну техніку або мають великий парк комп’ютерів.

Спеціальність – «121 Інженерія програмного забезпечення»

Ліцензований обсяг – 75 місць, з них держзамовлення – 35 (на 2015 рік).
Вартість навчання за рік – 8900 грн. (на 2015 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів (приблизна кількість місць держзамовлення – 16 на 2015 рік).
Випускаюча кафедра – «Комп'ютерні інформаційні технології».
Зміст дисципліни.
Студенти-програмісти, щоб стати справжніми професіоналами, вивчають: теорію і методи проектування програмного забезпечення; комп’ютерні мережі, CASE-технології, графічні середовища та їх застосування, операційні системи, Інтернет – технології та інші сучасні інформаційні технології. Високий рівень підготовки студентів-програмістів дає їм можливість займатися науково - дослідницькою роботою та самостійною виробничою і комерційною діяльністю. Так після першого курсу студенти отримують робочу професію «Оператор ЕОМ», що дає їм можливість влаштовуватися на роботу у фірми та організації. Практично більшість студентів 3-4 курсів працюють за фахом. Студенти приймають участь у розробці програмного забезпечення для потреб університету, деякі з них працюють програмістами у «Бюро програмних засобів», яке існує при кафедрі.
Можливості працевлаштування.
Випускники можуть працювати у якості інженера-програміста, системного адміністратора обчислювальних центрів залізниць, та інших підприємств, банківських установ тощо.

Спеціальність – «125 Кібербезпека»

Ліцензований обсяг – 40 місць, з них держзамовлення – 13 (на 2015 рік).
Вартість навчання за рік – 8900 грн. (на 2015 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускаюча кафедра – «Електронно - обчислювальні машини».
Зміст дисципліни.
Студенти вивчають основи сучасних інформаційних технологій та тенденції їх розвитку, в тому числі дисципліни, що пов'язані з програмуванням інформаційних систем, комп'ютерною графікою, електронікою, апаратним забезпеченням, Інтернет - технологіями та мережами. В рамках дисциплін із захисту інформації студенти ознайомляться зі станом сучасного технічного захисту інформації в Україні та за кордоном, правовими та нормативно - документаційними аспектами захисту інформації, основними сучасними методами та засобами захисту інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах. Практична підготовка з дисциплін здійснюється за допомогою сучасної лабораторної бази.
Можливості працевлаштування.
Випускники можуть працювати як на державних, так й на комерційних підприємствах (у т.ч. в банківських установах) у якості системних адміністраторів, адміністраторів безпеки, розробників технічних або програмних засобів захисту інформації, інженерів з експлуатації та обслуговування систем захисту інформації.

Спеціальність – «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Ліцензований обсяг – 75 місць, з них держзамовлення – 30 (на 2015 рік).
Вартість навчання за рік – 7000 грн. (на 2015 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів (приблизна кількість місць держзамовлення – 13 на 2015 рік).
Випускаюча кафедра – «Автоматика, телемеханіка та зв’язок».
Зміст дисципліни.
Випускники спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем керування рухом поїздів. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем. Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті.
Можливість працевлаштування.
Випускники кафедри працюють у дистанціях сигналізації та зв‘язку на залізничному транспорті, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на підприємствах зв‘язку, різних промислових підприємствах, де застосовуються системи автоматики.

Спеціальність – Економіка. Економічна кібернетика

Ліцензований обсяг – 30 місць, з них держзамовлення – 0 (на 2015 рік).
Вартість навчання за рік – 10000грн. (на 2015 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів.
Випускаюча кафедра – «Комп'ютерні інформаційні технології».
Зміст дисципліни.
Під час навчання студентів-кібернетиків використовуються програми підготовки, що враховують досвід навчання в кращих закордонних університетах. Студенти отримують знання не тільки з економічних дисциплін, вони мають ґрунтовну підготовку з математики, математичних методів розв’язання задач керування економікою. Студенти вивчають програмування в обсязі, достатньому для вирішення економічних задач та задач прогнозування за допомогою ЕОМ. Навчання студентів здійснюється не лише в аудиторіях, а й на підприємствах і фірмах під час проходження виробничої та переддипломної практики, під час участі в роботі студентського наукового товариства, а також в олімпіадах за фахом.
Можливості працевлаштування.
Випускникам присвоюється кваліфікація економіста, яка дозволяє працювати в банківських та інших комерційних установах. Також університет працевлаштовує випускників на посади інженера-програміста обчислювальних центрів залізниць та підприємств, банківських та інших установ.

Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті приймальної комісіїГоловна Спеціальності Рада факультету Студентська рада Для абітурієнтів Фотогалерея Деканат